Τι είναι το gov.insight

Το gov.insight είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", με στόχο την ανάλυση και επεξεργασία κυβερνητικών δεδομένων που σχετίζονται με ανοιχτές διαβουλεύσεις και ιδιαίτερα τα σχόλια των πολιτών, τα οποία αντλεί από την ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Ποιος είναι ο σκοπός της εφαρμογής

Βασισμένο σε καινοτόμες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και στατιστική ανάλυση, το gov.insight προσφέρει μία σειρά υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των:
  • κινητικότητα των άρθρων ενός νομοθετήματος
  • ανάδειξη θεμάτων συζήτησης
  • δυναμική προβολή θεμάτων συζήτησης
  • μέτρηση της άποψης των χρηστών για τα άρθρα
  • μέτρηση της άποψης σχετικά με λέξεις - κλειδιά
Μέσω αυτών των υπηρεσιών, το gov.insight είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαμόρφωση των νομοθετημάτων, με ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάλυση κοινωνικών τάσεων, καθώς και την προώθηση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το gov.insight είναι προϊόν συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", με ακαδημαϊκούς φορείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να επεκταθεί με περισσότερες υπηρεσίες που θα αναδείξουν τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας στον χώρο της πληροφορικής και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στον πολίτη.

Παρουσίαση

Κατεβάστε τη σχετική παρουσίαση εδώ.
(Παρουσίαση στα αγγλικά εδώ.)

Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις στα εξής στοιχεία:
Ηλίας Ζαβιτσάνος | izavits@iit.demokritos.gr | Προσωπική σελίδα
Γιώργος Γιαννακόπουλος | ggianna@iit.demokritos.gr | Προσωπική σελίδα
Γεώργιος Παλιούρας | paliourg@iit.demokritos.gr | Προσωπική σελίδα