Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού
2. Άρθρο 02: Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρο 12 ν.4002/2011 του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού.
3. Άρθρο 03: Ρύθμιση Υπηρεσιακών ζητημάτων Ε.Ο.Τ.
4. Άρθρο 04: Τουριστικοί ακόλουθοι και θέματα λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
5. Άρθρο 05: Αναστολή Λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
6. Άρθρο 06: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
7. Άρθρο 07: Παρατηρητήριο Τουρισμού
8. Άρθρο 08: Σύσταση διυπουργικών συντονιστικών επιτροπών σε θέματα τουρισμού
9. Άρθρο 10: Ιαματικός τουρισμός
10. Άρθρο 11: Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων
11. Άρθρο 12: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
12. Άρθρο 13: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας
13. Άρθρο 14: Τουριστικές επαύλεις
14. Άρθρο 15: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΟΤΑ)
15. Άρθρο 16: Όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
16. Άρθρο 22: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ – ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
17. Άρθρο 28: Επιπλωμένη Τουριστική Κατοικία
18. Άρθρο 29: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων κατηγορίας «δύο κλειδιών»
19. Άρθρο 30: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού σε ξενοδοχειακά καταλύματα
20. Άρθρο 32
21. Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης
22. Άρθρο 34: Ρύθμιση θεμάτων γραφείων ενοικίασης μοτοσυκλετών άνω των 50 κε.
23. Άρθρο 36: Συμπλήρωση διατάξεων ν. 4093/2012
24. Άρθρο 37: Κλιμάκια ελέγχου Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 7α ν.2323/1995