Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 1: Σκοπός – Αρμοδιότητες
2. Άρθρο 2: Εποπτευόμενοι φορείς
3. Άρθρο 3: Απολογισμός – Προγραμματισμός έργου
4. Άρθρο 4: Χορηγίες
5. Άρθρο 5: Νομικός Χαρακτήρας Λιμενικού Σώματος
6. Άρθρο 6: Αποστολή – Αρμοδιότητες
7. Άρθρο 7: Διάρθρωση Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος
8. Άρθρο 8 : Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.)
9. Άρθρο 9: Πρόστιμα
10. Άρθρο 10: Ρυθμίσεις Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973)
11. Άρθρο 11: Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Τροποποιήσεις του Ν. 3622/2007)
12. Άρθρο 12: Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού
13. Άρθρο 13: Επιθεώρηση πλοίων
14. Άρθρο 14: Ρυθμίσεις σχετικές με την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή
15. Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3393/2005
16. Άρθρο 16: Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών
17. Άρθρο 17 : Ναυτολόγηση
18. Άρθρο 18: Μητρώο Ενεργών Ναυτικών
19. Άρθρο 19: Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών
20. Άρθρο 20: Εκπαιδευτικά Ταξίδια σπουδαστών ΑΕΝ
21. Άρθρο 21: Γραφείο Σταδιοδρομίας
22. Άρθρο 22: Ρυθμίσεις για το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ)
23. Άρθρο 23: Forum κοινωνικού διαλόγου επί εργασιακών ζητημάτων του τομέα ναυτιλίας
24. Άρθρο 24 : Φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων
25. Άρθρο 25: Επισκευές κτιρίων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
26. Άρθρο 26: Ρυθμίσεις σχετικές με εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)
27. Άρθρο 27 : Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων
28. Άρθρο 28: Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας
29. Άρθρο 29: Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
30. Άρθρο 30 : Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής
31. Άρθρο 31 : Τροποποιήσεις του Ν. 3709/2008
32. Άρθρο 32 : Εκπτώσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
33. Άρθρο 33: Επίταξη πλοίου
34. Άρθρο 34 : Συγκρότηση Επιτροπών σχετικών με επιτάξεις – ναυλώσεις
35. Άρθρο 35: Στρατηγική ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος
36. Άρθρο 36 : Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος
37. Άρθρο 37 : Ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος
38. Άρθρο 38 : Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
39. Άρθρο 39: Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)
40. Άρθρο 40 : Αδειοδοτήσεις Έργων σε Οργανισμούς Λιμένων
41. Άρθρο 41 : Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων
42. Άρθρο 42: Ζητήματα λιμενικών υποδομών
43. Άρθρο 43: Ίδρυση της εταιρίας «Πλοηγική Α.Ε.»
44. Άρθρο 44: Έναρξη Δραστηριοτήτων της εταιρίας «Πλοηγική Α.Ε.»
45. Άρθρο 45 : Παραχώρηση Μετοχών
46. Άρθρο 46 : Λοιπές Ρυθμίσεις
47. Άρθρο 47 : Μετατροπή Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ν. 2932/2001 και συγχώνευση των Λιμενικών Ταμείων Ευβοίας
48. Άρθρο 48 : Ρυθμίσεις σχετικές με την ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος
49. Άρθρο 49 : Διατηρούμενες – Καταργούμενες διατάξεις
50. Άρθρο 50 : Μεταβατικές διατάξεις
51. Άρθρο 51 : Τελικές διατάξεις