Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Ορισμοί
2. Άρθρο 04: Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση
3. Άρθρο 05: Ειδικές διατάξεις