Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά εμφανίσεων των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα: