Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά εμφανίσεων των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
2. Άρθρο 02: Ορισμοί
3. Άρθρο 03: Γενικές Αρχές που διέπουν τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών
4. Άρθρο 04: Ρυθμίσεις για τη διακίνηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
5. Άρθρο 05: Εκπτώσεις – Προσφορές
6. Άρθρο 06: Λειτουργία τις Κυριακές
7. Άρθρο 07: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
8. Άρθρο 08: Έλεγχοι – Δειγματοληψίες – Εργαστηριακές Εξετάσεις
9. Άρθρο 09: Ειδικές Ποινικές Κυρώσεις
10. Άρθρο 10: Ειδικές κυρώσεις για πρατήρια υγρών καυσίμων
11. Άρθρο 11: Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις – προσφορές – λειτουργία τις Κυριακές
12. Άρθρο 12: Διοικητικές Κυρώσεις
13. Άρθρο 13: Πρόσθετα διοικητικά μέτρα
14. Άρθρο 14: Διαδικασία επιβολής προστίμου
15. Άρθρο 15: Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων
16. Άρθρο 16: Διοικητική και Δικαστική Προσφυγή
17. Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων
18. Άρθρο 18: Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις