Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά εμφανίσεων των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Ορισμοί
2. Άρθρο 04: Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση
3. Άρθρο 05: Ειδικές διατάξεις