Το γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά εμφανίσεων των σχολίων στα διαθέσιμα άρθρα της διαβούλευσης.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 1
2. Άρθρο 2: Προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών αναψυχής από επαγγελματικά πλοία αναψυχής
3. Άρθρο 03 : Ναύλωση
4. Άρθρο 4: Ναυλοσύμφωνο
5. Άρθρο 5: Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής – Κυβερνήτης
6. Άρθρο 6: Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
7. Άρθρο 7: Παράβολα
8. Άρθρο 8: Ειδικές ρυθμίσεις
9. Άρθρο 9 : Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
10. Άρθρο 10: Γενικές διατάξεις
11. Άρθρο 11: Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία
12. Άρθρο 12 : Τέλος παραμονής και πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
13. Άρθρο 13: Ναυταθλητικά σκάφη
14. Άρθρο 14 : Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
15. Άρθρο 15 : Χρηματοδοτική μίσθωση για επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής
16. Άρθρο 16 : Μέθοδος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών – Καταβολή ΦΠΑ
17. Άρθρο 17: Φορολογικές Διατάξεις
18. Άρθρο 18 : Κυρώσεις
19. Άρθρο 19: Γενικές Διατάξεις
20. Άρθρο 20 : Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
21. Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις
22. Άρθρο 27: Μεταφορά Προσωπικού
23. Άρθρο 28: Μεταβατικές διατάξεις