Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση, Ασφαλής Χρονοσήμανση

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)
Άρθρο 1 Ορισμοί
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Dimitris K,
1)Ο ορισμός του Ηλ/κου πρωτοκόλλου δεν είναι ένα πληροφοριακό σύστημα2)Δώστε μια αναφορά (σύνδεσμο) για την Εθνική ώρα Ελλάδας
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2250
 

Περισσότερες πληροφορίες