Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση, Ασφαλής Χρονοσήμανση

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)
Άρθρο 3 Προϋποθέσεις για την έκδοση και τη λήψη ασφαλών χρονοσημάνσεων
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
adamo
Αφελής ερώτηση: Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας που είναι για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και επί αυτών;
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2253