Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση, Ασφαλής Χρονοσήμανση

Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 24 & 25 του ν. για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν. 3979/2011 (για την ασφαλή χρονοσήμανση, την επιβεβαίωση λήψης και τη γνωστοποίηση εγγράφων)
Άρθρο 5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
adamo
Υπάρχουν και συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν αποστέλλουν επιβεβαιώσεις παραλαβής (ή ακόμα περισσότερο και ανάγνωσης) ανεξάρτητα από τη θέληση του χρήστη της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2252
 
 
ΙΩΑΝΝΑ Μ.
Στο σημείο 7 καταλαβαίνω πως αναφέρεται στο ότι αν στείλουμε ηλεκτρονικά ένα έγγραφο σε κάποια υπηρεσία ή αναρτήσουμε σε ιστοσελίδα κάποιο έγγραφο που απευθείνεται όμως σε συγκεκριμμένους παραλήπτες, τότε «θεωρούμε» ότι το έχει παραλάβει από τη στιγμή της ανάρτησης.Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι, αφού θα πρέπει να έχουμε 1. ζητήσει επιβεβαίωση παραλαβής στο email 2. να επικοινωνήσουμε με τους παραλήπτες και να επιβεβαιώσουμε ότι έλαβαν το email ή 3. να αποστείλουμε email με ενημέρωση της ανάρτησης και με επισυναπτόμενο το σύνδεσμο που φαίνεται ότι το έχουμε αναρτήσει.Δηλαδή, στις περιπτώσεις που δεν ενημερώνει το σύστημα με μήνυμα επιβεβαίωσης αυτόματα (οπως ενημερώνει το Διαύγεια όταν γίνεται η ανάρτηση ή όπως το Outlook δίνει επιβεβαίωση παραλαβής), τότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο παραλήπτης έχει λάβει το έγγραφο.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2247