Αναδιάρθρωση ΕΟΤ

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
Στο εισηγητικό της υπόμνημα η κα Υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιδιώκεται :Α) ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέωνΒ) η διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμόΓ) η εξοικονόμηση πόρων και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τομέα αυτό.Δ) ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι που εμποδίζουν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον.Κατ’ αρχάς με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η συρρίκνωση και κατάργηση του Οργανισμού μας αφού αφαιρούνται και μεταφέρονται σημαντικές αρμοδιότητες από τον εκτελεστικό του βραχίονα . Αποστολή του ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια η άσκηση εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου της τουριστικής αγοράς με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος , η άσκηση εποπτείας , ελέγχου και αδειοδότησης των τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων της χώρας, χωρίς να αγνοούμε την συμβολή του στην υλοποίηση της εκάστοτε τουριστικής πολιτικής στη προβολή ,διαφήμιση και ανάδειξη της Χώρας ως τουριστικού προορισμού στην αλλοδαπή και ημεδαπή κλπ .Καταργείται, συγχωνεύεται ή συρρικνώνεται ένας δημόσιος Οργανισμός που είναι παρωχημένος και η αποστολή του δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες όπως συχνά αναφέρεται σε διάφορα σχέδια νόμου για τους υπό κατάργηση οργανισμούς του Δημοσίου .Ο ΕΟΤ όμως ως Οργανισμός με ιστορία 60 ετών, όχι μόνο δεν είναι παρωχημένος αλλά μπορεί να εκσυγχρονίζεται και να εξελίσσεται και το έχει πολλαπλώς αποδείξει τα τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενος την εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού του αλλά και τη δυναμική που αυτό το προσωπικό μπορεί να αναπτύξει . Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς έχει πετύχει να πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες του και συγκεκριμένα: Η διαχειριστική επάρκεια της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων έχει πιστοποιηθεί από την ΕΥΔ /ΥΠΑΝ, οπότε και έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα προώθησης και υλοποίησης από πλευράς μας δράσεων ενταγμένων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η Δ/νση ΠΕΕΑ έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ ΑΕ ως φορέας πιστοποίησης και ελέγχου για την κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών αλλά και η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων για τα Τεχνικά Έργα .Στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν αναδειχθεί από τις Πολιτικές Ηγεσίες παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των υπηρεσιών του.Είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος Οργανισμός που κάνει σήμερα με μεγάλη επιτυχία εθνικό μάρκετινγκ και μπορεί να διενεργεί διάφορες πιστοποιήσεις χωρίς να αποκλείει κάθε άλλο ιδιωτικό φορέα και χωρίς να φοβάται για την άσκηση τέτοιων δράσεων – το αντίθετο ίσως να συμβαίνει !Εν συνεχεία βλέποντας έναν- έναν τους επιδιωκόμενους στόχους δεν διαπιστώνουμε εν πρώτοις εξορθολογισμό σε αυτές τις ίδιες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού κατά το πνεύμα των οδηγιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αντίθετα δημιουργείται ένα καρεκλοκένταυρο Υπουργείο με υφαρπαγή αρμοδιοτήτων από τους Εποπτευόμενους φορείς του προκειμένου να διατηρήσει τα ρόλο του και την αποστολή του και κυρίως καταφαίνεται πλέον ότι ο ΕΟΤ δεν αποτελεί πλέον τον εκτελεστικό βραχίονα του Υπουργείου :1. Ως προς τον πρώτο στόχο ο ΕΟΤ έχει ήδη σε αρχικό στάδιο αρχίσει να επεξεργάζεται τις δομές του και να στήνει ένα σχέδιο οργανογράμματος ,που χρειάζεται σίγουρα ακόμα περαιτέρω επεξεργασία, ανταποκρινόμενο όμως στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς με πιστοποιημένες υπηρεσίες2. Σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας τόσο η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων όσο και η Μελετών και Επενδύσεων διαθέτουν την απόλυτη γνώση και εμπειρία από χρόνια και για το λόγο αυτό συνεχώς ζητείται η συνδρομή τους σε παρόμοια θέματα τόσο από το Υπουργείο όσο και από άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιώτες .Η μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων αυτών στο Υπουργείο δεν αντιλαμβανόμαστε σε τι εξυπηρετεί . Προγράμματα που με επιτυχία έχουν υλοποιηθεί από τη Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων όπως το Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, Εθελοντισμός και Διακοπές, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, δράσεις για το αγροτοτουρσμό ,δράσεις για το θρησκευτικό τουρισμό κλπ γιατί θα υποστηριχθούν καλύτερα από το Υπουργείο .Μήπως να επαναξετασθεί θέμα από την Πολιτική Ηγεσία?3. Ο ΕΟΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταβάλλει προσπάθειες και έχει πετύχει πολλαπλώς σημαντική εξοικονόμηση πόρων αντιλαμβανόμενος την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Χώρας μας (μείωση εξόδων για μετακινήσεις , στοχευμένη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις ,κατάργηση γραφείων Εξωτερικού κλπ). Ανέδειξε δε με το πλέον έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας μας, χρησιμοποιώντας νέες μέσα και τεχνολογίες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ4. Τέλος ως προς το σημείο με το οποίο με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται να ρυθμισθούν αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι που εμποδίζουν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον. Συμφωνούμε για το ότι πράγματι μέχρι σήμερα κάποιες διατάξεις ήταν αναχρονιστικές και δημιουργούσαν προβλήματα στην άσκηση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων Έχουμε όμως γίνει μάρτυρες νόμων νεώτερων που «επέβαλλε» η τουριστική αγορά όπως το ν. 3766/2009 περί λειτουργικής τακτοποίησης που όχι μόνο δεν επέλυσαν προβλήματα αλλά αντιθέτως υποβάθμισαν σε πολλές περιπτώσεις το τουριστικό μας προϊόν .Θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες όπως της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων, ΠΕΕΑ, Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Ειδικής Υπηρεσίας Αδειοδότησης, Συντονισμού των ΠΥΤ αλλά και των ΠΥΤ ΕΟΤ σε τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ , που επιχειρείται με το παρόν σχέδιο νόμου να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού ή άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού,πρέπει να διατηρηθούν αποκλειστικά στον ΕΟΤ ο οποίος και γνωρίζει και μπορεί να τις υποστηρίξει με συνέπεια και γνώση .
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1340
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΔΡ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Κάνοντας μια γενική τοποθέτηση για το παρόν σχέδιο νόμου επισημαίνω τα ακόλουθα:Κάθε μονάδα (δημόσια ή ιδιωτική) επιχείρησης διαθέτει πάντοτε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη συσσωρευμένη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση που δεν αποκτάται μέσα από σπουδές ούτε καταγράφεται ώστε μπορεί να την χρησιμοποιήσει τρίτος. Εξασφαλίζει την ομαλή εσωτερική λειτουργία που βασίζεται στην άτυπη μεταβίβαση γνώσης μέσα από την καθημερινή τριβή με τα συγκεκριμένα προβλήματα, αποτελεί το σημαντικότερο «περιουσιακό στοιχείο» της ομάδας και δεν αποκτάται, όπως όλα τα πράγματα που κάτι αξίζουν, χωρίς να επενδυθεί σημαντικός χρόνος.Η επιβίωση αλλά και βελτίωση αυτών των μονάδων-ομάδων εξασφαλίζεται αν όλα τα μέλη τους νιώθουν ότι είναι εντελώς απαραίτητοι αλλά και κανένας δεν επιτρέπεται να καταστεί αναντικατάστατος μέσα από την αποκλειστική απόκτηση δεξιοτήτων ,εμπειρίας ή στοιχείων. Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος είναι ο καθημερινός εσωτερικός. Αυτές οι ομάδες αποκτούν με το χρόνο αυτοπεποίθηση που προέρχεται από την στερεά γνώση όχι μόνο του γράμματος αλλά και του πνεύματος του περιορισμένου εκείνου μέρους του νόμου του σχετικού με το αντικείμενο της δουλειάς τους και είναι λόγω γνώσεων και μόνο ,πολύ δυσκολότερο να προβαίνουν σε μη σύννομες πράξεις- εννοείται οι ομάδες αυτές- από ό,τι άλλα σχήματα. Αποτελούν δηλ ανάχωμα στη διαφθορά .Επειδή όμως κανένας ανεξέλεγκτος δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει αδιάφθορος, έλεγχοι πρέπει να γίνονται τακτικά και έκτακτα αλλά μόνο από τα θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους εφόσον δεν αναφερόμαστε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.Αυτό όμως που έχω βιώσει τα 36 χρόνια της παλληλικής μου πορείας στον ΕΟΤ είναι ότι έχουν γίνει σε μόνιμη βάση συντονισμένες προσπάθειες να καταστραφεί όπου υπήρχε ή όπου δημιουργείτο τέτοιου είδους οργάνωση. Ο ενιαίος ΕΟΤ ανταποκρινόταν και ανταποκρίνεται ακόμα και σήμερα αποτελεσματικότερα από ένα στείρο και κατακερματισμένο οργανισμό όπως επιχειρεί να τον δημιουργήσει το Υπουργείο. .Κάθε φορά που έγινε απόπειρα να διοχετευτούν αρμοδιότητες στο Υπουργείο είχε σαν αποτέλεσμα την δυσκινησία του νέου σχήματος λόγω και της έλλειψης εξειδίκευσης.Οι διατάξεις που προτείνονται με το παρόν σχέδιο νόμου δεν βελτιώνουν τίποτα απολύτως. Αντιθέτως καταργούν εντελώς ό,τι έχει απομείνει σε συσσωρευμένη πείρα για τον τομέα της αδειοδότησης των τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων- και όχι μόνο- και το μεταφέρουν «δήθεν» στο Υπουργείο σε νέα υπηρεσία όπως έχει γίνει τόσες φορές!.Έστω και την τελευταία στιγμή η Πολιτική Ηγεσία έχει υποχρέωση να επανεξετάσει τη στάση της στο θέμα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΕΟΤ και να προσδώσει στον Οργανισμό την σημασία και αναγνώριση που του οφείλεται μετά από την σημαντική και επιτυχή εξηντάχρονη προσφορά του στο χώρο του Τουρισμού. (ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΜΑΡΙΝΕΣ, ΞΕΝΙΑ ,ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ)Τα πιο πάνω αποτελούν κατάθεση εμπειρίας, γνώσης και συνέπειας για ένα Οργανισμό τον οποίο υπηρέτησα σθεναρά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από όλες τις βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1338
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜ/ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας. Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη του κλάδου μας θα διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια περίοδος τη δεκαετία του 1980 που οι τότε Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού-στην ανάγκη εξυπηρέτησης των επισκεπτών- ζητούσαν από τους δημότες των νησιών να παραχωρήσουν ελεύθερα δωμάτια στα σπίτια τους λόγω έλλειψης κλινών στα ξενοδοχεία.Στην ανάγκη λοιπόν κάλυψης αυτών των κενών αναπτύχθηκαν το ‘80 ραγδαία και δυστυχώς «άναρχα» οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, αφού η Πολιτεία δεν είχε προβλέψει να θεσμοθετήσει κανόνες λειτουργίας των καταλυμάτων αυτών. Αυτός είναι ο λόγος που αν και η Πολιτεία έχει κατατάξει τις επιχειρήσεις μας στα ξενοδοχειακά καταλύματα, εν τούτοις -μετά από πιέσεις τις ΠΟΞ και του ΞΕΕ- χαρακτήρισε αρχικά τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Διαμερίσματα ως «μη κύρια τουριστικά καταλύματα». Από την περίοδο αυτή έχουν περάσει σχεδόν 35 χρόνια. Η συνεργασία της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ε.Ο.Τ. είχε ως αποτέλεσμα, τα τελευταία 25 χρόνια, να δημιουργηθεί ένα αρκετά καλό πλαίσιο λειτουργίας των καταλυμάτων μας με κατηγοριοποιήσεις και με άδειες ισάξιες των ξενοδοχείων. Πλέον οι μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων στη χώρα μας δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.Οι υποδομές τους (reception, χώροι εστίασης, spa, πισίνες, περιβάλλοντες χώροι) αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (πλήρως εξοπλισμένοι χώροι διαμονής, μεταφορά πελατών, σύστημα online κρατήσεων κ.ά.) έχουν εξελιχθεί σημαντικά και αντανακλούν ένα επίπεδο εφάμιλλο με αυτό των μεγάλων μονάδων.Το γεγονός ότι η δυναμικότητά τους είναι χαμηλή δεν προεξοφλεί την αδυναμία τους να προσφέρουν στον πελάτη τους ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν.Απεναντίας, οι υπηρεσίες γίνονται περισσότερο προσωποποιημένες και προάγουν το επάγγελμα σε επίπεδο αντάξιο των παραδόσεων της Ελληνικής φιλοξενίας. Αυτή τη στιγμή η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. αριθμεί 45,000 μέλη σε όλη την Ελλάδα.Η επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων είναι αυτές που κατά κανόνα στηρίζουν τις μικρές κοινότητες στο θέμα του τουρισμού και βοηθούν την ανάπτυξη ενός τόπου, ειδικά σε μικρές κοινωνίες όπως είναι τα άγονα νησιά και οι ορεινές περιοχές.Σε ένα «μη εμπορικό» και «μη βιώσιμο» επιχειρηματικό περιβάλλον δεν εγκαθίστανται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.Εκεί έρχονται οι δικές μας μικρές οικογενειακές μονάδες να δώσουν τη λύση. Δίνουμε κίνητρο να μην ερημώσουν τα νησιά και ελπίδα στους νέους για προοπτική ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στο νομό που εκπροσωπούμε, μόνο τα 2 από τα 13 νησιά υπερτερούν σε κλίνες προερχόμενες από ξενοδοχειακές μονάδες. Η Ρόδος και η Κως.Τα τουριστικά καταλύματα στα υπόλοιπα νησιά εκπροσωπούνται στην πλειοψηφία τους από το δικό μας φορέα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι στην Αστυπάλαια λειτουργούν 110 «μη κύρια τουριστικά καταλύματα» και μόλις 17 «κύρια».Στους Λειψούς λειτουργούν 36 «μη κύρια» και μόλις 3 «κύρια».Στη Σύμη 82 «μη κύρια» και μόλις 14 «κύρια».Η σχέση αυτή κυμαίνεται στα ίδια ποσοστά για όλα τα Δωδεκάνησα. Παρόλα αυτά εξακολουθούμε να ανήκουμε στη διόλου τιμητική κατηγορία των«μη κύριων» τουριστικών καταλυμάτων της χώρας μας.Ένας χαρακτηρισμός που δεν τιμά πρωτίστως την Πολιτεία που τον απέδωσε, τον επισκέπτη που δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη διάκριση αλλά και φυσικά όλους εμάς τους μικρούς επιχειρηματίες του κλάδου που λόγω «τίτλου» μένουμε έξω από όλα τα προνόμια που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί μας ξενοδόχοι. Αδικούμαστε κατάφορα όταν η έκπτωση που προβλέπεται για εμάς για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανέρχεται στο 17%, τη στιγμή που τα «κύρια» καταλύματα δικαιούνται έκπτωση 30% (ακόμη και τα camping!).Αδικούμαστε κατάφορα όταν αποκλειόμαστε από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα λόγω του όγκου μας. Πιστεύουμε ότι αυτές οι πρακτικές προσβάλουν το αίσθημα της ισονομίας των επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου.Δεν θα τολμούσαμε να φανταστούμε τί θα συνέβαινε αν η Πολιτεία σε κάθε επαγγελματικό τομέα κατηγοριοποιούσε τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον όγκο τους.«Κύρια» και «μη κύρια εστιατόρια». «Κύρια» και «μη κύρια» εμπορικά καταστήματα. Ο παραπάνω πρόλογός μας κρίθηκε αναγκαίος αφενός για να καταλάβουν οι αρμόδιοι που νομοθετούν στα Υπουργεία ποια είναι η πραγματική αναλογία εκπροσώπησης «κύριων» και «μη κύριων» καταλυμάτων ανά την Ελλάδα και αφετέρου για να καταλάβουν το λόγο που θεωρούμε άδικες πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου.Παρακαλούμε να εξετάσετε τις προτάσεις που καταθέτει η Ομοσπονδία μας και είναι οι εξής: • Άρθρο 3 – Ρύθμιση Υπηρεσιακών Ζητημάτων Ε.Ο.Τ.Α)Τμήμα Εποπτείας Παρόλο που ο νομοθέτης προβλέπει τη συνεργασία τουριστικών αρμόδιων φορέων και επαγγελματικών σωματείων για τον τακτικό και τον έκτακτο έλεγχο ποιότητας των εν γένει υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, θα θέλαμε να προσθέσουμε ένα πάγιο αίτημα του κλάδου μας που είναι: Η δημιουργία συγκεκριμένου ελεγκτικού μηχανισμού για τα νόμιμα αλλά και για παράνομα καταλύματα που υπάρχουν, ορίζοντας εκπροσώπους από το Ε.Ο.Τ., την αστυνομία, το Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επαγγελματικούς συλλόγους. • Άρθρο 6 παρ. 3 – Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΤμήμα Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης Συμφωνούμε απόλυτα με τη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος και προτείνουμε τα εξής :Ο νομοθέτης έως τώρα ορθώς δεν υποχρέωσε τις επιχειρήσεις του κλάδου μας να διορίζουν υπεύθυνο διευθυντή, λόγω της μικρής δυναμικότητάς τους. Αν και πιστεύουμε ότι και στα περισσότερα μικρά ξενοδοχεία που εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη δεν γίνεται η πρέπουσα δουλειά, αφού οι διευθυντές υπογράφουν και κατά συνέπεια επιβλέπουν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα ξενοδοχείο. Ακολουθώντας λοιπόν τα πρότυπα λειτουργίας των επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμερική, προτείνουμε να γίνει υποχρεωτική η κατάρτιση-δια βίου μάθηση των επιχειρήσεων του κλάδου μας μέσα από υποχρεωτικά σεμινάρια, που θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Ομοσπονδίες. Τα σεμινάρια αυτά να γίνονται ανά πενταετία και σε νεκρή τουριστική περίοδο, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταδίδουμε στα μέλη μας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές του επαγγέλματος. • Άρθρο 7 /παρ. 2 – Παρατηρητήριο Τουρισμού Συμφωνούμε απόλυτα με τη συγκρότηση παρατηρητηρίου τουρισμού.Διαφωνούμε όμως στη μη συμμετοχή εκπρόσωπου από τη Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. τόσο σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη επιτροπή προβλέπεται. • Άρθρο 8 παράγραφος 1 -Σύσταση Διυπουργικών Συντονιστικών Επιτροπών σε θέματα τουρισμού Σύσταση Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού Θεμάτων Τουρισμού και Διαχείρισης Κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.Διαφωνούμε κάθετα με τη μη συμμετοχή του φορέα μας στην παραπάνω επιτροπή.(εκπρόσωπος από κάθε Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων)Το όργανο αυτό είναι το πλέον αρμόδιο για θέματα τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων και πράγματι η ίδρυσή του κρίνεται επιβεβλημένη. Αν όμως ο νομοθέτης θέλει πραγματικά να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση, επιβάλλεται η συμμετοχή και του δικού μας φορέα, αφού εμείς λόγω της δομής μας μπορούμε και εκπροσωπούμε επάξια τους επιχειρηματίες από όλα τα νησιά.Δε διαφωνούμε με τη συμμετοχή εκπροσώπου από την Ένωση Ξενοδόχων και του Επιμελητηρίου, είναι όμως αδύνατον ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου (που συνήθως ορίζεται στη θέση αυτή) να γνωρίζει τα προβλήματα των μικρών νησιών καθώς και των επιχειρήσεων του κλάδου μας.Όσο αφορά την εκπροσώπησή μας από το Επιμελητήριο, θεωρούμε πως ούτε αυτό μας καλύπτει, εφόσον ο εμποροβιοτεχνικός του προσανατολισμός προεξοφλεί ότι -κατά ένα μεγάλο ποσοστό- οι εκπρόσωποί του δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρισμό. Όπως προαναφέραμε, μόνο εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα των μικρών νησιών και θεωρούμε απαράδεκτο να λείπει από μια τόσο σημαντική επιτροπή ένας εκπρόσωπος του φορέα μας.Θέλουμε να είμαστε στην 1η γραμμή των αγώνων και η συμμετοχή μας στη συνδιαμόρφωση κοινών προτάσεων για τον τουρισμό κρίνεται απαραίτητη.Η μη συμμετοχή του φορέα μας θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη λάβουν γνώση των προβλημάτων-αιτημάτων μιας μεγάλης μερίδας επιχειρηματιών του τόπου, η οποία περνάει κι αυτή τη δική της ξεχωριστή κρίση. • Άρθρο 10- Ιαματικός Τουρισμός Στην προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών των επιχειρήσεών τους πολλοί επιχειρηματίες κατασκευάζουν χώρους SPA. Λόγω των πολλών παραμέτρων όμως που ορίζει ο νόμος, αναφύονται αγκυλώσεις και απροσπέλαστες δυσκολίες που καθιστούν αδύνατο αυτόν το σχεδιασμό.Προτείνουμε να αλλάξουν για όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα οι διαδικασίες αδειοδότησης λειτουργίας SPA, κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου κωδικού της εφορίας «μη θεραπευτικού μασάζ», ορίζοντας τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για το χώρο και κάνοντας αποδεκτό οποιοδήποτε πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής έχει ο εργαζόμενος.Εξάλλου η φύση των παροχών που ζητάει ο επισκέπτης δεν απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις παρά μόνο γνώσεις που ο κάθε πτυχιούχος κατέχει. • Άρθρο 14 – Τουριστικές ΕπαύλειςΠερίπτωση Ε. Το άρθρο αυτό επιβάλλεται να αφαιρεθεί από το Σχέδιο Νόμου, αφού κάποιοι προσπαθούν μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο να νομιμοποιήσουν τις παράνομες κατοικίες που λειτουργούν στην χώρα, δημιουργώντας ένα νέο είδος παράνομου τουριστικού καταλύματος που θα λειτουργεί εις βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών με την ανοχή και τις ευλογίες της Πολιτείας! Αν και η Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. απέρριψε επανειλημμένως την πρόταση αυτή όταν κατατέθηκε από τον Σ.Ε.Τ.Ε., εντούτοις το Υπουργείο την αποδέχτηκε και την πέρασε στο Σχέδιο Νόμου.Είναι γνωστό ότι η λειτουργία των καταλυμάτων του κλάδου μας δεν υπερβαίνει το ένα τρίμηνο κατ’ έτος.Είναι επίσης γνωστό ότι οι τιμές ενοικίασης των κατοικιών αυτών αγγίζουντα €300-€1000 ημερησίως. Η στάση του Υπουργείου να αποκλείει τους ιδιοκτήτες τουριστικών επαύλεων από την υποχρέωση έναρξης επιτηδεύματος ενώ ζητά από τις επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Δωματίων να μπαίνουν σε διαδικασία νομιμοποίησης, αδειοδότησης και τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων ακόμη και για 1 ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή διαμέρισμά είναι απαράδεκτη και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς τις επιχειρήσεις μας.π.χ επιχειρηματίας μέλος μας που διατηρεί 30 τουριστικές κατοικίες με 30 σήματα λειτουργίας –καταβάλλει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό κατ’ έτος τόσο για φορολογικές υποχρεώσεις όσο και για διατήρηση των σημάτων του σε ισχύ.Πώς θα χαρακτηριστεί τώρα η Πολιτεία που με το απαράδεκτο αυτό άρθρο δίνει το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών – ντόπιους αλλά και αλλοδαπούς – να διαθέτουν με εμπορικό σκοπό τα σπίτια τους χωρίς καμία υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων εξόδων και σχετικής άδειας λειτουργίας του ΕΟΤ;Με το άρθρο αυτό ο νομοθέτης βάζει ταφόπλακα σε μια κατηγορία επιχειρηματιών που δέχονται έναν πρωτοφανή ανταγωνισμό, αφού ειδικά αυτός ο συγκεκριμένος τύπος καταλυμάτων «προσφέρεται» για ανεξέλεγκτη παρανομία.Τη στιγμή λοιπόν που η παρανομία στον τομέα αυτό ανθεί, αντί ο νομοθέτης να βοηθήσει στην πάταξή της, «συγκαλύπτει και στηρίζει» τον κάθε επίδοξο φοροφυγά. • Άρθρο 29 – Ειδικό Σήμα Λειτουργίας επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων κατηγορίας 2 κλειδιών Αν και η πρόταση για το συγκεκριμένο άρθρο μάς βρίσκει σύμφωνους, θα θέλαμε να στηρίξουμε το αίτημα και άλλων Ομοσπονδιών που θέλουν τον Νόμο να ισχύει όχι μόνο για νησιωτικές αλλά και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που πληρούν το πληθυσμιακό αυτό κριτήριο. • Άρθρο 30 – Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού σε Ξενοδοχειακά Καταλύματα Πιστεύουμε πως επιτέλους οφείλει η Πολιτεία να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στα καταλύματα και επιβάλλεται το άρθρο αυτό να ισχύσει για όλα ανεξαιρέτως τα ξενοδοχειακά καταλύματα.Εκτός αν ο νομοθέτης πιστεύει ή θεωρεί δίκαιο στην Αστυπάλαια, την Τήλο ή τους Λειψούς να υπάρχουν σε μια παραλία 10 ξενοδοχειακά καταλύματα, από τα οποία τα 8 να είναι όμορα «μη κύρια» ξενοδοχειακά καταλύματα που δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση του άρθρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 «κύρια» καταλύματα να μπορούν.Καταλαβαίνετε ποια θα είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον ξένο επισκέπτη. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται εδώ η ανάγκη της απαλοιφής των όρων «κύρια» και «μη κύρια». • Άρθρο 32 παρ. γ – Απόδειξη Κατάθεσης Παραβόλων ως ακολούθως:«Κύρια Τουριστικά καταλύματα κατηγορίας 5* 10€/δωμάτιοκατηγορίας 4* 8€/δωμάτιοκατηγορίας 3* 6€/δωμάτιοκατηγορίας 2 και 1* 4€/δωμάτιο Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Διαμερίσματα 15€/δωμάτιο Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ειλικρινά με ποιο σκεπτικό ο νομοθέτης του άρθρου αυτού θεώρησε ότι θα πρέπει τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια να καταβάλλουν τα 2πλάσια χρήματα από ό, τι τα «κύρια τουριστικά καταλύματα». Εκτός εάν κυριαρχεί η εντύπωση πως τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια θα πρέπει ναι μεν να μην έχουν το δικαίωμα χρήσης του αιγιαλού, να πληρώνουν δε τα 2πλάσια σε σχέση με τα «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα».Ίσως επειδή οι εισπράξεις μας υπερτερούν από αυτές μιας 5* μονάδας… Ευελπιστούμε να πρόκειται για λάθος.Πρότασή μας είναι να καταβάλλουμε το ποσό των 4€/δωμάτιο, όσο δηλαδή ισχύει και για τις ξενοδοχειακές μονάδες 1* και 2*. Με εκτίμηση,Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παναγιώτης Τοκούζης
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1317
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Άρθρο 1: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων και Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να μεταφερθούν εκτελεστικού χαρακτήρα τουριστικές αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής, στο Υπουργείο Τουρισμού το οποίο είναι ο φορέας στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής.Η ρύθμιση αυτή είναι ανορθολογική και παράδοξη διότι επιχειρεί να προσδώσει αρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού πέραν της αποστολής του που είναι η θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της τουριστικής αγοράς και ο συντονισμός των ενεργειών των υπηρεσιών άλλων υπουργείων και φορέων του δημοσίου, οι οποίες γίνονται για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών. Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει την κατάλληλη οργανωτική δομή και την απαιτούμενη στελέχωση για να ανταποκριθεί στις πέραν της αποστολής του αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη ρύθμιση αυτή.Οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί επιτυχώς επί 63 συναπτά έτη, είναι στο πλαίσιο της αποστολής του και διαθέτει την κατάλληλη οργανωτική δομή και στελέχωση για να συνεχίσει να τις ασκεί αποτελεσματικά.Αν στόχος του σχεδίου νόμου είναι ο εμπλουτισμός του φάσματος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού, καλό θα είναι, αυτές να αναζητηθούν σε επιτελικές τουριστικές αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από άλλα υπουργεία και όχι με τη βίαιη προσάρτηση αρμοδιοτήτων από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Παράγραφος 1.Τα προβλεπόμενα από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι όλα εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολή του Υπουργείου, ενώ είναι απολύτως απαραίτητα εργαλεία για να ασκήσει ο ΕΟΤ την αποστολή του.Το εδάφιο β της παραγράφου 1 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα ρυθμίζονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ.Με το εδάφιο γ επιχειρείται να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού όλες οι τεχνικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή δεν περιγράφεται στον τίτλο του άρθρου και δεν δικαιολογείται η ενσωμάτωση της, όχι μόνο στο άρθρο αλλά και στο συνολικό κείμενο του σχεδίου. Τεχνικές αρμοδιότητες κατασκευής τουριστικών δημοσίων έργων και τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ, τα οποία εκτελούν σήμερα οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, δεν μπορούν να ασκούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν. 3669/2008, άρθρο 14 παρ.1 του Ν 2190/1994 ΦΕΚ 28 Α και Π.Δ. 214/1987), από άλλο υπουργείο παρά μόνο από το ΥΠΕΚΑ. Αν οι αρμοδιότητες αυτές μεταφερθούν από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να ιδρυθεί νέος εποπτευόμενος από αυτό φορέας που θα εκτελεί τα τουριστικά τεχνικά έργα. Σε αντίθετη περίπτωση οι τεχνικές τουριστικές αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν μέσω του ΥΠΕΚΑ στις Περιφέρειες.Επιπλέον το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ εκτελεί στην παρούσα φάση 23 έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης των ενταγμένων έργων προσεγγίζει τα 48.000.000,00 €, τα προς ένταξη έργα 17.652.000,00 € και τα υπό μελέτη έργα 31.438.000,00 €.Οποιαδήποτε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η καθυστέρηση λόγω της αλλαγής του φορέα υλοποίησης θα επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις νόμιμες αξιώσεις των αναδόχων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στα ενταγμένα, στα υπό δημοπράτηση έργα και στα υπό ένταξη έργα με κίνδυνο να μην υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης προγραμματικής περιόδου, με συνέπεια να απολεσθούν δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι.Με το εδάφιο δ επαφίεται σε μεταγενέστερη της ψήφισης του νόμου υπουργική απόφαση η σύσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού οι οποίες θα υποδεχθούν τις από το παρόν άρθρο μεταφερόμενες αρμοδιότητες του ΕΟΤ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και κυρίως η μετακίνηση θέσεων και προσωπικού. Η διατύπωση του εδαφίου αυτού αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε, διότι δημιουργείται κενό εξουσίας μεταξύ της μεταφοράς και της άσκησης των αρμοδιοτήτων και επιπλέον διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.Με το εδάφιο ε καταργούνται οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων χωρίς να έχει εξεταστεί αν μπορεί να μεταφερθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Τουρισμού. Η κατάργηση των υπηρεσιών αυτών του ΕΟΤ δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα πιο πάνω παρατέθηκαν.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1297
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Μπέττυ Χατζηνικολάου
Από το 1998, όταν για πρώτη φορά ξεκίνησε η προσπάθεια περιορισμού των αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ και συρρίκνωσής του, και συστήθηκε αρχικά η ΓΓ Τουρισμού του ΥΠΑΝ, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε Υπουργείο Τουρισμού, οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, είτε ασκούνται πλημμελώς, είτε δεν ασκούνται καθόλου. Ο βασικός λόγος είναι, ότι οι όποιες υπηρεσίες τον διαδέχονται δεν διαθέτουν σε επάρκεια προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, όπως αυτό του ΕΟΤ, ούτε προσωπικό, που να έχει πίσω του, ως κληρονομιά, την ιστορία του ΕΟΤ και να ταυτίζεται μαζί της. ΄Εκτοτε, με την ευκαιρία του οποιουδήποτε νέου νόμου, είτε του εκάστοτε εποπτεύοντος είτε άλλου υπουργείου, στον οποίο τίθενται εμβόλιμες διατάξεις για τον Τουρισμό, το υπουργείο δεν χάνει την ευκαιρία να «εμπλουτίσει» τις αρμοδιότητές του, σε βάρος του ΕΟΤ, επιλέγοντας ποιες θα πάρει και ποιες θα αφήσει(!) με βάση τις εισηγήσεις των δικών του υπαλλήλων και μόνο.΄Εχει χυθεί πολύ μελάνι για τις αρμοδιότητες του ΕΟΤ, τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων με το Υπουργείο, και την ενδεικνυόμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών ΥΠΟΤ και ΕΟΤ. Συγκεκριμένα από το 2009, έχουν γίνει τα ακόλουθα:• Συστήθηκε Επιτροπή για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ από τον πρ.Πρόεδρο ΕΟΤ κ. Νικόλα Κανελλόπουλο (σήμερα Γενικό Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης), η οποία κατέγραψε λεπτομερώς αλληλεπικαλύψεις και δυσλειτουργίες στις ισχύουσες αρμοδιότητες, τη διάρθρωση των αντίστοιχων φορέων των ανταγωνιστριών χωρών και πρότεινε νέο Οργανόγραμμα για τον ΕΟΤ.• Ανατέθηκε η κατάρτιση νέου Οργανογράμματος για τον ΕΟΤ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και εκπονήθηκε σχετική μελέτη• Πρόσφατα ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ κατέγραψε τι έχει συμβεί με τις διάφορες μορφές αρμοδιοτήτων, αλλά και τουριστικών πόρων, αφότου αφαιρέθηκαν από τον ΕΟΤ .Σήμερα, κατατίθεται και πάλι σε διαβούλευση νομοσχέδιο, με το οποίο μεταξύ άλλων αποκόπτονται αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, χωρίς να ληφθεί υπόψη καμιά εκ των ανωτέρω μελετών-επεξεργασιών, ούτε καν αυτή του Υπουργείου Αιγαίου. Φυσικά, στην επιδίωξη της αφαίρεσης και άλλων αρμοδιοτήτων από τον ΕΟΤ, βοηθά αντικειμενικά η αρνητική εικόνα για τον ΕΟΤ, που προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις του πρ. Γενικού Γραμματέα του – λίγο πριν τα Χριστούγεννα- για δήθεν «τρύπα 12,5 εκ.€». ΄Αρα, το έδαφος σε κόμματα και κοινή γνώμη είναι πλέον πρόσφορο, ενώ οι συλλογικοί φορείς, όπως συνήθως συμβαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, δεν αναμειγνύονται… Είναι δεδομένο, ότι θα αναμειχθούν, όταν θα αρχίσουν πλέον να θίγονται τα μέλη τους από την κατάσταση, που θα δημιουργηθεί, όπως άλλωστε συνέβη με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στις Περιφέρειες το 2001, που ανακλήθηκε άρον-άρον το 2004……Η γενική αρχή «οι επιτελικές αρμοδιότητες να ανήκουν στο Υπουργείο και οι εκτελεστικές στον ΕΟΤ», αρχή που εξαγγέλλεται εδώ και χρόνια (με τη γνωστή «υπόσχεση» της ΝΔ «ο ΕΟΤ θα είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του Τουρισμού»), δεν τηρείται από το ΣΝ, διότι πλέον δεν χρειάζεται….Η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων, που μεταφέρεται στο ΥΠΟΤ, έχει περιοριστεί πολύ ως αντικείμενο, ήδη με το ΠΔ 343/01. Πάντως, η όλη σημερινή δομή της είναι καθαρά εκτελεστική: αναθέτει μελέτες (όταν υπάρχουν χρήματα και διαπιστωμένες ανάγκες), εφαρμόζει προγράμματα ειδικών μορφών τουρισμού, που περνούν από την έγκριση του εκάστοτε υπουργού εκ του νόμου, και παρέχει πληροφορίες για τουριστικές επενδύσεις ως προς το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Για ποιο λόγο, άραγε, ο υπουργός πρέπει άμεσα να εποπτεύει την ανάθεση μελετών και την παροχή απλών επενδυτικών πληροφοριών;Το ίδιο ισχύει για τη Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, που αδειοδοτούσε στο παρελθόν μεγάλες επενδύσεις κατά νόμον και περιλαμβάνει και την Τεχνική Υπηρεσία η οποία εκτελεί έργα ενταγμένα σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής περνούν στο υπουργείο, αλλά ουδείς προβληματίζεται για την απόδοση του Υπουργείου σε θέματα ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως οι τουριστικοί λιμένες, που τους χειρίζεται εδώ και 20 χρόνια περίπου. Οι διαδικασίες στο Υπουργείο είναι απογοητευτικά ασαφείς και αργές. Μία ιδιωτική μαρίνα ή άλλος λιμένας χρειάζεται πολλά χρόνια για να εγκριθεί και να αδειοδοτηθεί, ενώ, παρά τις συνεχείς τροποποιήσεις στη νομοθεσία, με κάθε πιθανό και απίθανο νομοσχέδιο, το Υπουργείο δεν κατόρθωσε να προωθήσει τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, ούτε καν με τις λιγότερο απαιτητικές μορφές τους…..΄Οσον αφορά στις μεταφερόμενες στο Υπουργείο αρμοδιότητες της Δ/νσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ, η μεν μελέτη και επεξεργασία του νομοθετικού υλικού οδηγούσε μέχρι σήμερα σε απλή εισήγηση προς το Υπουργείο (και όχι φυσικά σε απόφαση) για λήψη νομοθετικών μέτρων (το Υπουργείο νομοθετεί αφότου ιδρύθηκε), προκειμένου δε για τις προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων είναι γνωστό, ότι όποιες προδιαγραφές έχει εκδώσει μέχρι σήμερα το Υπουργείο έχουν συνταχθεί από τον ΕΟΤ (ο ΕΟΤ στέλνει έτοιμο τεύχος και το Υπουργείο το προωθεί για θεσμοθέτηση). Καταλήγουμε, με τη διαπίστωση ότι όλες οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες είναι εκτελεστικές. Το ΥΠΟΤ αποφασίζει πλέον ΚΑΘΑΡΑ να παραβεί τις εξαγγελίες για «ΕΟΤ εκτελεστικό βραχίονα της τουριστικής πολιτικής».Η προχειρότητα που χαρακτηρίζει το ΣΝ είναι ιδιαίτερα εμφανής στις περί κατακερματισμού του ΕΟΤ διατάξεις. ΄Ετσι πχ δεν γίνεται λόγος για το Γραφείο Υποδοχής Τουριστικών Επενδύσεων (παραμένει ή καταργείται;) που προέβλεψε ο Ν.3498 ως υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού (!) και το οποίο ουδέποτε λειτούργησε, πράγμα λογικό, αφού ο ΕΟΤ διέθετε μια ανάλογη έμπειρη και επαρκή υπηρεσία, ενώ το ΣΝ μεταφέρει από τη Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ στο ΥΠΟΤ τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που, όμως, ήδη έχουν ….φύγει από τη Δ.νση αυτή με τον Ν.4002/11 και έχουν μεταφερθεί στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν «ιστορία και συνέχεια», η οποία αποτελεί κληρονομιά για τη Δημόσια Διοίκηση, που στις σημερινές συνθήκες τουριστικής κρίσης είναι πολύτιμη. Ο ΕΟΤ υπάρχει και λειτουργεί, πάνω από 60 χρόνια, λειτουργεί ακόμη και όταν οι εκάστοτε πολιτικοί τον υποβαθμίζουν με άστοχες και μικροπολιτικές επιλογές. Ο ΕΟΤ πιστώνεται με μεγάλα επιτεύγματα στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Χώρας. Το ΥΠΟΤ θα έπρεπε να διευκολύνει το έργο του ΕΟΤ, αντί να το ναρκοθετεί με συνεχείς αλλαγές στις αρμοδιότητές του…..
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1293
 

Περισσότερες πληροφορίες