Αναδιάρθρωση ΕΟΤ

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
Με το παρόν σχέδιο νόμου το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης ΠΕΕΑ μεταφέρεται στο Υπουργείο. Με τον τρόπο αυτό τεχνηέντως αποδυναμώνεται η Δ/νση ΠΕΕΑ και κατ’ ουσία θα αδυνατεί να διαμορφώνει στο εξής ,παρά την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει , συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και χορήγησης ειδικού σήματος ποιότητας .Η εφαρμογή του προγράμματος «χορήγηση του Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική κουζίνᨻ σε επιχειρήσεις εστίασης με την συνδρομή της ΠΟΕΣΕ από την ΠΕΕΑ , όχι μόνο ανέδειξε την δυναμική του ΕΟΤ στον τομέα ενίσχυσης του πολιτισμικού μας αποθέματος που είναι η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, αλλά ενίσχυσε σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και τον προϋπολογισμό του ΕΟΤ λόγω των εισπραττόμενων παραβόλων .Πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την Ποιότητα είναι η παροχή αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών στους τομείς της πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, κατά το σύστημα των αστέρων και κλειδιών που περιγράφεται στα προεδρικά διατάγματα 43/2002 και 337/2000, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3190/2003, διαδικασίες και της διενέργειας των ελέγχων για την οριστική κατάταξη αυτών αλλά και της διατήρησης της προσφερόμενης ποιότητας.Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού λοιπόν ακολουθώντας τόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς κατευθυντήριες προδιαγραφές όσο και τις επιταγές της ισχύουσας ελληνικής τουριστικής νομοθεσίας,(άρθρο 16 παρ 3. ε του νόμου 3190/2003 ) μέσω της Δ/νσης ΠΕΕΑ έχει διαπιστευτεί από 9-10-2008 – ο μοναδικός μέχρι σήμερα δημόσιος φορέας- από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης των κύριων και μη, Τουριστικών Καταλυμάτων κατά ΕΝ 45011 για την κατάταξή τους στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των πδ 43/2002( ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002) και πδ 337/2000 ( ΦΕΚ 281/Α/28-12-2000) αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ως φορέας ελέγχου κατά ISO 17020 για τον έλεγχο της Πιστοποίησης των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων έτσι όπως οι διαδικασίες αναλύονται και περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-2003).Πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις αξιολογήσεις από το ΕΣΥΔ ΑΕ και διατηρεί μέχρι σήμερα την διαπίστευση αυτή χωρίς να προσλάβει κανένα ιδιωτικό σύμβουλο για να του διαμορφώσει και συγγράψει τα κείμενα και εγχειρίδια που ήταν απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η πλήρης αποδυνάμωση της αρμοδιότητας του ΕΟΤ να διενεργεί πιστοποίηση για την αρχική κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών ΚΑΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΊ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ.Ας μην ξεχνάμε ότι η πιστοποίηση για την κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών είναι «υποχρεωτική» διαδικασία προκειμένου να χορηγηθεί στη συνέχεια το ΕΣΛ και όχι προαιρετική όπως τα υπόλοιπα συστήματα ISO που χορηγούνται από τις ιδιωτικές εταιρείες που διενεργούν πιστοποιήσεις , η δε διατήρηση της αρμοδιότητας αυτής στον ΕΟΤ θα επιφέρει σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό και θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό του.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1277
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Στέφανος
Η πρόταση αναδιάρθρωσης του ΕΟΤ είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.Αυτό που χρειάζεται είναι ΡΙΖΙΚΗ αναδιάρθρωση. Και μπορεί να αρχίσει με διάλυση του ΕΟΤ, κατάργηση όλων των θέσεων και επανίδρυση του με το 1/100 του προσωπικού και 1/10 των αρμοδιοτήτων.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1266
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Με αφορμή την αναδιάρθρωση που επιχειρείτε στον τουρισμό, καθώς και την εξαίρεση της εστίασης, από το προσφάτως ανακοινωθέν επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, επιμένουμε και θέλουμε να τονίσουμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι άλλο η εστίαση γενικά (σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, τυροπιτάδικα, ταβέρνες, καφέ κλπ.) και άλλο η εστίαση του τουρισμού. Στην εστίαση του τουρισμού υπάρχουν εστιατόρια που δουλεύουν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά με τον οργανωμένο τουρισμό, με συμβόλαια με tour operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες, σε πακέτα, όπως ακριβώς και τα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία διανυκτερεύουν με πρωϊνό ή ημιδιατροφή και σε μας δίνουν ένα ή και πολλές φορές, δύο γεύματα. Οι επιχειρήσεις μας αυτές, έχουν μεγάλη προσφορά στη τουριστική ανάπτυξη, με επενδύσεις σε έμψυχο και άψυχο υλικό, με την γαστρονομία μας, τις υψηλές υπηρεσίες, την προώθηση τοπικών προϊόντων, την αναβίωση τοπικής κουζίνας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και της τοπικής και Ελληνικής κουλτούρας. Στην προσπάθειά μας αυτή, συμμετέχουμε εδώ και πολλά χρόνια, σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία και τα ξενοδοχεία, σε δωρεάν φιλοξενίες τουριστικών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων, promo groups, απ’ όλο τον κόσμο, πολλές φορές δε και δωρεάν φιλοξενίες προσκεκλημένων του Ε.Ο.Τ. Διατηρούμε δε και σήμα Ελληνικής κουζίνας από τον Ε.Ο.Τ., χωρίς να έχουμε τόσα χρόνια, κάποια υποστήριξη ή προβολή και μας θυμούνται από τον Ε.Ο.Τ., όταν έρχεται η ώρα ανανέωσης του σήματος και του παραβόλου των 300 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά και την ώρα που παγκοσμίως υπάρχει ανάπτυξη γαστρονομικού, οινοποιητικού, διατροφικού κλπ. τουρισμού, η πολιτεία, τα εστιατόριά μας αυτά, δεν τα θεωρεί καν τουριστικές επιχειρήσεις με συνέπεια να μην έχουμε ανάλογη αντιμετώπιση και να μη εντασσόμαστε σε οποιαδήποτε προγράμματα επενδυτικά ή μη, του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, θεωρούνται τουριστικές επιχειρήσεις, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, με κινέζικα τσολιαδάκια και κομπολογάκια ή κάποια ενοικιαζόμενα που συχνά βλέπουμε με 5, 10 ή παραπάνω δωμάτια, με υποτυπώδη υποδομή και παροχή υπηρεσιών. Υπάρχουν εστιατόρια του κλάδου μας πού σιτίζουν 30 ή 40 ή 50 χιλιάδες ή και παραπάνω, οργανωμένους τουρίστες το χρόνο. Αλήθεια πόσα μικρά ξενοδοχεία, βλέπουν τόσο τουρισμό το χρόνο; Μήπως ήρθε η ώρα να παρθεί άμεσα απόφαση, χαρακτηρισμού ως τουριστικών, των επιχειρήσεων αυτών, με κάποια κριτήρια π.χ. τουριστικής τοποθεσίας ή έκδοσης τιμολογίων προς τουριστικά γραφεία ή κάτι άλλο;
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1250
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ:1.ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ,ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΧΥΣΗΣ, ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ.2. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ.3.ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΕ.ΟΙ Π.Υ.Τ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.ΔΥΣΤΗΧΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ, ΑΝΕΥ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΟΥ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΜΕ ΤΟ ΝΟΝΟΣΧΕΔΙΟ, ΜΑΣ ΠΑΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΧΥΣΗΣ ,ΕΥΕΛΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ,ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΦΟΥ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΕ- ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.5. ΑΝΤΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ -ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ο ΜΟΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΣΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ- ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, ΟΛΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ.Η ΑΙΓΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ- ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ Π.Δ 85/21-06-2012- ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1268
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Ράντος Κωνσταντίνος
Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επιδιώκει με σπασμωδικό, πρόχειρο και αντίθετο σε κάθε επιστημονική τεκμηρίωση τρόπο να αφαιρέσει από τον ΕΟΤ βασικές εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τον τακτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εθνικού τουριστικού προϊόντος και του είναι απολύτως απαραίτητες για να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην αποστολή του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό του νόμο. Οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, του οποίου αποστολή είναι ο στρατηγικό σχεδιασμό του τουρισμού και δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση, εμπειρία και τεχνογνωσία για να τις ασκήσει. Συνεπώς, γίνεται μεταφορά και όχι ελάφρυνση διοικητικών βαρών, ούτε αναδιαρθρώνεται ο ΕΟΤ όπως αναφέρεται στον τίτλο του σχεδίου, αντίθετα αποδυναμώνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το έργο του.Επιπλέον, το Υπουργείο Τουρισμού δεν διαθέτει, λόγω της γραφειοκρατικής του δομής, την κατάλληλη ευελιξία για να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά στην τουριστική αγορά και ιδιαίτερα στον τομέα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προσέλκυση και υποστήριξη επενδύσεων και στην υλοποίηση τεχνικών τουριστικών δημόσιων έργων και τεχνικών τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ.Η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων αυτών από τον ΕΟΤ θα αχρηστεύσει το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής της χώρας με δυσμενή αποτελέσματα στην τουριστική ανάπτυξη.Η επιχειρούμενη αποσπασματική πρόβλεψη αρμοδιοτήτων για τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού θα δημιουργήσει επιπλέον σύγχυση, αλληλεπικαλύψεις και δυσλειτουργίες. Το σωστό είναι να προβλεφθεί ότι, με προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση του νόμου, θα καθοριστούν η οργανωτική δομή και οι αποστολές των οργανικών μονάδων του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού με ταυτόχρονη κατάργηση της πανσπερμίας διατάξεων που μέχρι σήμερα τις προβλέπουν.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1316
 

Περισσότερες πληροφορίες