Αναδιάρθρωση ΕΟΤ

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
Στο άρθρο 1α του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα ,το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Νέων Μορφών Τουρισμού, ενώ μέρος από τις αρμοδιότητες του τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης επενδυτών ενσωματώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και το μέρος που αφορά στη μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν στον τουριστικό τομέα κλπ μεταφέρεται στη Δ/νση Προβολής και Διαφήμισης του ΕΟΤ .Δεν γνωρίζουν οι συντάκτες του παρόντος σχεδίου νόμου ότι το τμήμα νέων μορφών τουρισμού έχει την απόλυτη εμπειρία στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού -και όχι μόνο- που με μεγάλη επιτυχία έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια όπως τα προγράμματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ(Εξαήμερες διακοπές και Γ΄ Ηλικία) αλλά και το Πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ σε συνεργασία με τη Νέα Γενιά ??Δεν γνωρίζουν ότι η νέα Υπηρεσία Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4002/2011,που κακώς μεταφέρεται και αυτή στο Υπουργείο, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους, των κύριων τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.4002/2011. ?? Ποιος θα ενημερώνει τους επενδυτές των κύριων καταλυμάτων κάτω των 300 κλινών και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?? Ποια η πρόβλεψη των..ειδικών ?? Το τμήμα Επενδύσεων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση για την πληροφόρηση των επενδυτών της κατηγορίας αυτής και καθημερινά-ακόμα και σήμερα φορείς και ιδιώτες προσέρχονται στην υπηρεσία μας για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών και ενεργειών.Ή μήπως προσανατολιζόμσατε στους μεγάλους μόνο επενδυτές??Η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων παρά το γεγονός ότι συρρικνώθηκε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της με το πδ 343/2001,εντούτοις πρωτοπόρισε και δημιουργησε προοπτικές ανάπτυξης στο χώρο του τουρισμού .Πρέπει να σκεφθεί ο συντάκτης του σχεδίου νόμου ότι η αφαίρεση αρμμοδιοτήτων από τη Δ/νση αυτή υποβαθμίζει τον Οργανισμό και του στερεί τη δυναμική να αναπτύξει δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και τόνωση του τουρισμού παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια .Προσοχή !!μετά το τέλος του ΕΟΤ θα ακολουθήσει σίγουρα και το τέλος και άλλων εξίσου σημαντικών υπηρεσιών του Τουρισμού με δημόσιο χαρακτήρα!.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1315
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Γιώργος Κώττας
Πολύ ορθή η διατήρηση του Υπουργείου Τουρισμού και η ενίσχυσή του, αλλά πρέπει να κρατήσει αποκλειστικά επιτελικό ρόλο και όχι να αποκτήσει δαιδαλώδη μορφή και αρμοδιότητες του ΕΟΤ που έχει τα σχετικά τμήματα με καταρτισμένους και έμπειρους υπαλλήλους
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1304
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ
Παράγραφος 2.Με το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιχειρείται να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού.Προφανώς, δεν ελήφθη υπόψη ότι, για να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ, έχει ειδική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ η οποία έχει πρόσφατα ανανεωθεί για άλλα τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, τα πάνω από εκατό στελέχη του ΕΟΤ, τα οποία διαμορφώνουν το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και χορηγούν τα ειδικά σήματα ποιότητας, έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση και έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό από το ΕΣΥΔ. Το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι στο χρονικό διάστημα που ο ΕΟΤ ασκεί την πιστοποίηση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων, δεν έχει υποβληθεί ούτε μία ένσταση προς εξέταση από την επιτροπή πιστοποίησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων του τουρισμού, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης.Η διατύπωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο νόμου, διότι θα έπρεπε να έχουν ήδη συσταθεί και πιστοποιηθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκήσουν τις μεταφερόμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες ποιοτικού ελέγχου πριν να μεταφερθούν πολύ πριν τη μεταφορά τους. Στο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να συσταθούν και να διαπιστευτούν οι υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού δεν θα υπάρχει ποιοτικός έλεγχος της τουριστικής αγοράς. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1298
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αποδεχτεί την γενική αρχή πως: «οι επιτελικές αρμοδιότητες ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού και οι εκτελεστικές στον ΕΟΤ» με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιχειρείται σαφώς το Υπουργείο Τουρισμού να αποκομίσει τις περισσότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Αυτό το γεγονός εκτός του ότι είναι αντίθετο με τις εξαγγελίες της παρούσης Κυβέρνησης, αντιβαίνει και στη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο όπου τα σημαντικότερα κράτη (σε Τουριστικό επίπεδο) έχουν ισχυρούς Οργανισμούς Τουρισμού (υπάρχουν μελέτες επ’ αυτού) που επιτελούν εκτελεστικό έργο. Αλήθεια, τι θα προσφέρει περισσότερο στη Τουριστική αγορά και στην Ανάπτυξη του τόπου η «μετατόπιση» αρμοδιοτήτων των Τεχνικών θεμάτων (Τμήματα: Πολεοδομίας & Χωροταξίας, Τεχνικό, Σχεδιασμού και Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων) από έναν ευέλικτο Οργανισμό (ΝΠΔΔ) στο στενό Δημόσιο Τομέα και μάλιστα στο Υπουργείο Τουρισμού. Τη στιγμή μάλιστα που ο ΕΟΤ και οι υπάλληλοί του έχουν 60 χρόνια εμπειρίας σε Τουριστικά ζητήματα, διαθέτουν άρτιες Τεχνικές Υπηρεσίες που προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα ενώ και η Ειδική Υπηρεσία από το Καλοκαίρι που επανδρώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό ήδη έχει προωθήσει 10-11 μεγάλες επενδύσεις.Αν λάβει χώρα αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος στη δυσμενή αυτή Οικονομική Συγκυρία που η πατρίδα μας έχει ανάγκη την άμεση προώθηση επενδύσεων προς όφελος της Βιώσιμης Ανάπτυξης (γι αυτό απαιτείται η Τεχνογνωσία και η Εμπειρία) αφού πρέπει να συσταθούν (αν είναι εφικτό) αποφαινόμενα όργανα στο Υπουργείο και αντίστοιχη πιστοποίηση. Τι θα γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα; Συνάμα, τι θα απογίνουν τόσα έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ που ήδη έχουν συναφθεί συμβάσεις με τον ΕΟΤ και προχωράνε;Εκτιμώ, πως η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οφείλει να επανεξετάσει το Σχέδιο Νόμου σε μία πιο ρεαλιστική βάση (έχοντας υπόψη τα ανωτέρω) και να επαναδιατυπώσει το παρόν άρθρο προς την αντίστροφη κατεύθυνση.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1296
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Νίκη Νικολοπούλου
Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πολιτείας στο χώρο του τουρισμού, εκτιμώ ότι, τουλάχιστον στη παρούσα φάση, δεν προσφέρει κάτι καινούργιο η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Και αυτό, διότι:1. Μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα του Τμήματος για την πιστοποίηση της ποιότητας των επιχειρήσεων εστίασης με την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας είναι σαφώς επιχειρησιακού προσανατολισμού, ενώ το Υπουργείο διαδραματίζει ουσιαστικό επιτελικό/στρατηγικό ρόλο.2. Είναι αναγκαία η διαδραστική/αλληλοσυμπληρωματική λειτουργία του Τμήματος με άλλες μονάδες του ΕΟΤ όπως η Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης και η Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού-Δημοσίων Σχέσεων. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να ενισχυθεί η προβολή της ελληνικής γαστρονομίας (μέσω της προβολής του θεσμού του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας αλλά και των επιχειρήσεων, οι οποίες το διαθέτουν).3. Το προτεινόμενο πλαίσιο νομοθεσίας για τις δραστηριότητες του Τμήματος υπό το Υπουργείο Τουρισμού είναι ακριβής αντιγραφή του υφιστάμενου πλαισίου (ΠΔ 343/2001). Σε περίπτωση οργανωτικής αλλαγής θα απαιτηθούν και αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα, που θα ενισχύουν τη διαδραστικότητα του Τμήματος με τις άλλες μονάδες, είτε του ΕΟΤ, είτε του Υπουργείου, για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας.Επισημαίνω, ότι, το Τμήμα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και στελέχη με εξειδικευμένη επιμόρφωση και διαπίστευση.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/yppol/?c=1289
 

Περισσότερες πληροφορίες