Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων

Δημόσια διαβούλευση στα σχέδια τευχών διαγωνισμού του έργου» Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
Τεύχος Β΄ «Γενικοί και Ειδικοί Όροι»
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Ραβαζούλας Τιμολέων
Στην γενική αρχιτεκτονική του συστήματος δεν αναφέρονται συστήματα υποδομής όπως backup servers και συστήματα διαχείρισης της υποδομής «Network management, System management». Τα συστήματα θα μπορούσαν να είναι υλοποιημένα σε εικονικές μηχανές άλλα δεν συνιστάτε. Να γίνεται ρητή αναφορά στα συστήματα. Παρατηρούμε ότι η αρχιτεκτονική διασύνδεσης των συστημάτων πρέπει να είναι υποχρεωτικά FCoE ενώ το σύστημα αποθήκευσης είναι FC καθώς και το Backup.1. Γιατί δεν είναι δυνατή η προσφορά με παραδοσιακές πρακτικές όπως το δίκτυο LAN είναι διαχωρισμένο από το δίκτυο SAN που θα πρόσφερε περισσότερες επιλογές για τα συστήματα δικτύου και μεγαλύτερο bandwidth στους εξυπηρετητές;2. Γιατί το σύστημα αποθήκευσης να μην μπορεί να συνδεθεί απευθείας πάνω στο FCoE αν το σύστημα αποθήκευσης έχει αυτήν την δυνατότητα;3. Γιατί η σύνδεση των tape library να μην μπορεί να γίνει στα FCoE switches με συνδέσεις FC αν αυτό είναι δυνατό και θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μεταγωγοί FC για να συνδέσουν το σύστημα αποθήκευσης και τα tape library;
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4144