Σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων

Δημόσια διαβούλευση στα σχέδια τευχών διαγωνισμού του έργου» Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων
Τεύχος Γ΄ «Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης»
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
Παράγραφος Α.3.2.2.3 , SAN Switches, Storage & Backup Platform, σελ. 58 : Η παραπάνω προδιαγραφή προτείενται να διαμορφωθεί ώς εξής (Για να συμφωνεί και με τον αριθμό των προσφερόμενων Tape Drives και την Non-Redundant αρχιτεκτονική σε επίπεδο SAN του DR Site) : Τα δύο (2) SAN Switches του Κυρίως κέντρου θα πρέπει να συνδέονται με σύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας με το Storage και το Backup Tape LibraryΔηλαδή, το Throughput απο το κάθε SAN Switch θα είναι τουλάχιστον 16Gbps προς το Disk Storage και τουλάχιστον 8Gbps προς το Backup Tape Library. (Σύνολο για τα 2 Switches : 32Gbps προς το Storage και 16Gbps προς το Backup Tape Library)Για δέ το εφεδρικό κέντρο (όπου θα υπάρχει 1 SAN Switch και 1 Tape Drive στο προτεινόμενο Tape Library), απαιτείται Throughput απο το SAN Switch τουλάχιστον 16Gbps προς το Disk Storage και τουλάχιστον 8Gbps προς το Backup Tape Library Παράγραφος C.3.2.4. Εξωτερικό σύστημα δίσκων (SAN) : Προδιαγραφή 24.11 : Σύμφωνα με την περιγραφόμενη αρχιτεκτονική και τα διαγράμματα, το εξωτερικό σύστημα δίσκων παρουσιάζεται ως Block FC Attached Storage. Σύμφωνα με την προδιαγραφή 24.11 δέν είναι ξεκάθαρο εάν το σύστημα δίσκων απαιτείται να υποστηρίζει (ως υποχρεωτική απαίτηση) επιπλέον του FC Block πρωτοκόλλου και File-Level πρωτόκολλα όπως CIFS/NFS/FTP/HTTP. Παρακαλούμε εφόσον η δυνατότητα υποστήριξης File Storage είναι προαιρετική, να αφαιρεθεί απο την συγκεκριμένη προδιαγραφή και να προστεθεί μια επιπλέον προαιρετική προδιαγραφή. Δηλαδή : 24.11 : Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα block : FC. Η υλοποίηση του Block Level Access πρωτοκόλλου (FC) πρέπει να γίνεται εγγενώς (native) στους δίσκους και όχι πάνω απο file system. (NAI, υποχρεωτική απαίτηση)24.11.1 : Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα file/NAS : CIFS/SMB, NFS, FTP, HTTP. Να περιγραφεί (Προαιρετική απαίτηση Προδιαγραφή 24.15 : Παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτή η υλοποίηση λύσης Online RAID Migration σε δύο βήματα, κάνοντας χρήση Online Volume Mirroring των Volumes ενός Host Server σε ένα 2ο Volume το οποίο θα διαθέτει το τελικό RAID Level που θέλουμε να επιτύχουμε και κατόπιν διαγράφωντας το αρχικό Volume. 24.15 : Δυνατότητα Online αλλαγής της RAID προστασίας ενός Volume, σε 1 ή δύο βήματα (Απευθείας αλλαγή RAID Level με αντίστοιχη επιβράδυνση του performance μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εναλλακτικά χρήση τεχνολογίας Online Volume Mirroring σε ενα 2ο Volume που θα είναι χτισμένο σε δίσκους με διαφορετικό RAID Level, και όταν αυτό ολοκληρωθεί, διαγραφή του αρχικού Volume (Λύση με περισσότερα βήματα αλλα χωρίς επιβράδυνση απόδοσης) Προδιαγραφή 26.4. Παρακαλούμε να επιτραπεί χρήση δίσκων >= 10Κ rpm. Ο λόγος είναι πως οι δίσκοι 10Κ έχουν μικρή διαφορά στην απόδοση (IOPs) σε σύγκριση με δίσκους 15Κ ενώ το format 2,5» (σε σύγκριση με 3,5» που ανήκει η πλειονότητα των 15Κ δισκων) επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα ανα Rack Unit και πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. 26.4 : Ταχύτητα περιστροφης : >= 10K rpm Πινακας C3.2.7 – Μεταγωγείς Πρόσβασης ToR Switches (Rack Mount & Blade Servers) , σελιδα 42 :«Απαιτηση 45.3 – Όλοι οι προσφερόμενοι μεταγωγοί πρόσβασης ΤoR & IPMI Μanagement, να είναι ίδιου κατασκευαστή με τους υπόλοιπους προσφερόμενους μεταγωγούς του Έργου. » Προτείνεται να γινουν δεκτες και προσφορες μεταγωγων προσβασης ΤoR & IPMI Μanagement και αλλων κατασκευαστων καθως απαιτουνται λυσεις converge , αρα δεν υπαρχουν πολλες επιλογες δεδομενου και της απαιτησης για Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική των κεντρικων μεταγωγων.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4147
 
 
Δημήτριος Τζερεφός για της Oracle Ελλάς
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012 ΠροςΥπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι, Μετά από επισταμένη μελέτη της διακήρυξης έχουμε ην χαρά να σας υποβάλουμε ακολούθως τα σχόλια μας επί των τευχών της διακήρυξης. Ο σχολιασμός μας εστιάζετε σε τεχνικά θέμα στην προσπάθεια μας να συμβάλουμε στην εξασφάλιση και επιτυχή υλοποίηση του έργου.Επιπλέον των τεχνικών παρατηρήσεων μας, θεωρούμε μεγάλη ανάγκη να επισημάνουμε ότι το έργο αντιμετωπίζει πολύ σημαντικό πρόβλημα με το προϋπολογισμό του, ο οποίος ΔΕΝ δείχνει ικανός να καλύψει τις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου. Προϋπολογισμός Το μεγάλο πρόβλημα του έργου δείχνει να είναι ο προϋπολογισμός του. Ένα έργο αυτής της εμβέλεια και πολυπλοκότητας απαιτεί σημαντικούς πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση του. Στα πλαίσια αυτά ο προϋπολογισμός ΔΕΝ δείχνει ικανός. Από την ανάλυση των στοιχείων του έργου, προκύπτει ότι το κόστος μετά από εκπτώσεις των Hardware, Software, Network, εξοπλισμού Datacenter και των συντηρήσεων (Συντήρηση & νέες εκδόσεις) αυτών στα πλαίσια της Εγγύησης, ξεπερνά το 80% του προϋπολογισμού του έργου. Από πλευράς υπηρεσιών ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο ότι απαιτούνται σχεδόν 200 ανθρωπομήνες στα πλαίσια της παραγωγικής λειτουργίας.Από τα πιο πάνω γίνεται πιστεύουμε αντιληπτό το πρόβλημα του προϋπολογισμού. Θεωρούμε αναγκαίο να αναθεωρηθεί / επανεξεταστεί ο προϋπολογισμός του έργου λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ των άλλων και τον παράγοντα «χρηματοοικονομικό κόστος» το οποίο στην εποχή μας είναι ιδιαίτερα υψηλό. Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός Ο σχεδιασμός – Αρχιτεκτονική του έργου είναι σύγχρονος και έχει λάβει υπόψη του τις ειδικές ανάγκες που αφορούν σε ένα έργου που αφορά τον Δικαστικό χώρο. Η παρατήρηση μας στο σημείο αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη εξασφάλισης της Υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος χωρίς παρουσία single point of failure (Μοναδικό Σημείο Αστοχίας). Ενδεικτικά αναφαίρουμε την ενότητα C3.2.6 “Κεντρικοί Μεταγωγοί (Network Switches)” όπου απαίτηση είναι για μόνο ένα (1) switch. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών Πίνακας C3.3.2 Λογισμικό Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) Τεχνική Προδιαγραφή 73.2, Μέρος Γ΄, σελ. 69: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ H εν λόγω τεχνική προδιαγραφή διασφαλίζει την δημιουργία ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων απαλείφοντας την έμμεση ή άμεση εξάρτηση του φορέα από τους εκάστοτε κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων και σε πολλές περιπτώσεις του υφιστάμενου υλικού (hardware). Θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών είναι υψίστης σημασίας καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη μεγιστοποιώντας την επένδυση του φορέα και διευκολύνοντας τη μεταφερσιμότητα της υποδομής και των εφαρμογών ενώ ουσιαστικά υποχρεώνει τους κατασκευαστές λογισμικού υποδομής να σχεδιάζουν τη λειτουργικότητα των σχετικών προϊόντων και τις σχετικές διεπαφές με πρωτογενή γνώμονα την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο και οι τελικοί χρήστες ανεξαρτητοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή σε αυτό να μην επηρεάζει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται από περισσότερους του ενός κατασκευαστές. Τεχνική Προδιαγραφή 77.1, Μέρος Γ΄, σελ. 71: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Ο οργανισμός του American National Institute (ANSI) είναι από τους πιο έγκριτους και αναγνωρισμένους οργανισμούς παγκοσμίως και τα τo ISO / IEC 9075-3 ορίζει τις δομές και τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια εφαρμογή για να εκτελέσει εντολές της βάσης δεδομένων γραμμένες σε γλώσσα SQL γραμμένο σε μία τυποποιημένη γλώσσα προγραμματισμού με τέτοιο τρόπο ώστε οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται είναι ανεξάρτητες από τις SQL δηλώσεις να εκτελεστούν.H συμμόρφωση αν όχι στο τελευταίο, ISO / IEC 9075-3:2011 τότε τουλάχιστον στο ISO / IEC 9075-3:1999 είναι απαιτητή. Στο ISO / IEC 9075-3:1999 υπάρχουν πολλαπλά ανεξάρτητα τεστ πιστοποίησης. Τεχνική Προδιαγραφή 80.5, Μέρος Γ΄, σελ. 74: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Η γρήγορη ανάκαμψη από σφάλματα που προέρχονται από λάθη χρηστών ή διαδικασιών χωρίς να απαιτείται η επίπονη χρονικά και διαδικαστικά λειτουργία restore ή import είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση οποιαδήποτε πιθανού downtime. Τεχνική Προδιαγραφή 80.6, Μέρος Γ΄, σελ. 74: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Για την τήρηση της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας αλλά και επεκτασιμότητας στο επίπεδο της σχεσιακής βάσης δεδομένων απαιτούμε η σχεσιακή βάση δεδομένων να μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως του κόμβους της προσφερόμενης διάταξης υψηλής διαθεσιμότητας (cluster) ώστε να εκμεταλλεύεται πλήρως τους διαθέσιμους πόρους και να επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα απόδοσης. Επιπλέον, σε περίπτωση απώλειας του ενός κόμβου να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διακοπή στην λειτουργία των εξυπηρετούμενων εφαρμογών, δίχως να χρειάζεται να κάνουν login ξανά οι χρήστες.Φυσικά εφόσον υπάρξουν μελλοντικές αυξητικές τάσεις του φόρτου εργασίας οι οποίες δεν θα μπορούν να καλυφθούν από τους υπάρχων κόμβους να δύναται να προστεθούν επιπλέον κόμβοι δίχως την παραμικρή διακοπή της λειτουργίας της βάσης δεδομένων και την παραμικρή αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και στο σχήμα της βάσης δεδομένων. Πίνακας C.3.3.4. – Λογισμικό Εφαρμογών και Δικτύων (Application & Web) Με δεδομένο ότι το επίπεδο Εφαρμογών και Δικτύων καλύπτει κεντρικά την επιχειρηματική λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν στο σύνολο της λειτουργικότητας διαχείρισης των σχετικών με το εν λόγω έργο δικαστικών υποθέσεων και των υπηρεσιών οι οποίες θα προσφερθούν θεωρούμε ότι γίνεται επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης των χαρακτηριστικών λειτουργίας και των τεχνικών προδιαγραφών συγκεκριμένα για την εν λόγω υποδομή. Η δομή και το περιεχόμενο του πίνακα C.3.3.4 δεν καλύπτει επαρκώς τα εν λόγω χαρακτηριστικά καθώς περιορίζεται αμιγώς στη λειτουργικότητα του λογισμικού εξυπηρετητών διαδικτύου (Web/HTTP servers) της απαιτούμενης για την υλοποίηση του έργου υποδομή. Ως εκ τούτου προτείνεται ο εμπλουτισμός των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών του εν λόγω πίνακα είτε με την μεταβολή ορισμένων από τις υφιστέμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ είτε με την προσθήκη νέων ώστε να συμπεριλάβει κρίσιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας τα οποία διαθέτουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα εκτέλεσης εφαρμογών διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την καλύτερη δυνατή του υλικού (servers), υψηλότερη διαθεσιμότητα, αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, ευκολία στην οριζόντια αντιμετώπιση πιθανής επέκτασης, και μεγιστοποίηση της επένδυσης του φορέα στο λογισμικό υποδομής. Ως εκ τούτου προτείνονται τα εξής: Τεχνική Προδιαγραφή 92.2, Μέρος Γ΄, σελ. 84: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ H εν λόγω τεχνική προδιαγραφή διασφαλίζει την δημιουργία ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων απαλείφοντας την έμμεση ή άμεση εξάρτηση του φορέα από τους εκάστοτε κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων και σε πολλές περιπτώσεις του υφιστάμενου υλικού (hardware). Θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών είναι υψίστης σημασίας καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη μεγιστοποιώντας την επένδυση του φορέα και διευκολύνοντας τη μεταφερσιμότητα της υποδομής και των εφαρμογών.ενώ ουσιαστικά υποχρεώνει τους κατασκευαστές λογισμικού υποδομής να σχεδιάζουν τη λειτουργικότητα των σχετικών προϊόντων και τις σχετικές διεπαφές με πρωτογενή γνώμονα την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο και οι τελικοί χρήστες ανεξαρτητοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή σε αυτό να μην επηρεάζει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται από περισσότερους του ενός κατασκευαστές. Τεχνική Προδιαγραφή 92.5, Μέρος Γ΄, σελ. 84: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ H εν λόγω τεχνική προδιαγραφή διασφαλίζει την δυνατότητα του φορέα να καλύψει μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του εξοπλισμού χωρίς επιπλέον κόστος αδειών χρήσης. Τεχνική Προδιαγραφή 92.6, Μέρος Γ΄, σελ. 84: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ και εκ νέου διατύπωση ως εξής: «Ο προσφερόμενος Εξυπηρετητής Εφαρμογών πρέπει να καλύπτεται πλήρως από εξουσιοδοτημένη υποστηριξη από τον κατασκευαστή στην Ελλάδα, ή στην Ευρωπαική Ένωση, με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα.» Η ποιότητα του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης, συνεισφέρει σε μέγιστο βαθμό στην εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά στο τελικό κόστος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του Έργου και συντελεί στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αξιολογείται μεθοδικά και να αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιλογή οποιουδήποτε τύπου λογισμικού ιδιαίτερα όταν αυτό συντελεί στην εκτέλεση και φιλοξενία κρίσιμων εφαρμογών με μεγάλο αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον. Τεχνική Προδιαγραφή 94.1, Μέρος Γ΄, σελ. 85: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Η δυνατότητα συνεργασίας με τους πιο δημοφιλείς εξυπηρετητές διαδικτύου πολλαπλών τεχνολογικών προελεύσεων και ικατασκευαστών εγγυάται τη δημιουργία ευέλικτων και εύκολα μεταβαλλόμενων, πολυ-επίπεδων (multi-tiered) περιβαλλόντων απαλλαγμένων από εξαρτήσεις σε συγκεκριμένους προμηθευτές. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη απαίτηση προσδίδει στον φορέα τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί εφόσον παραστεί ανάγκη υφιστάμενες μονάδες υποδομής (ή νέες προέρχόμενες από επιπλέον προμήθειες) για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων φόρτου ανεξαρτήτως τεχνικών προδιαγραφών. Τεχνική Προδιαγραφή 95.20, Μέρος Γ΄, σελ. 90: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Το αντικείμενο και η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου έργου επιβάλουν την ύπαρξη κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης των υπό προμήθεια υποδομών λογισμικού εκτέλεσης εφαρμογών. Η χρήση τέτοιων μηχανισμών συντελεί στην διαμόρφωση επιτελικής εικόνας της λειτουργίας των συστημάτων και στην απρόσκοπτη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των βασικών συνιστωσών που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία και τη συνολική διαθεσιμότητα της λύσης προσφέροντας πολλαπλά οφέλη όπως μεταξύ άλλων:• Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση βλαβών και δυσλειτουργιών, όπως επίσης δυνατότητες πρόληψης και αποτροπής συμβάντων μέσω της αξιοποίησης σχετικων ενδείξεων και προτάσεων που προέρχονται από τους συγκεκριμένους μηχανισμούς• Ακριβή εικόνα λειτουργίας των εφαρμογών και ανακάλυψης δυσλειτουργιών οι οποίες οφείλονται στον κώδικα που εκτελείται.• Λεπτομερή ενημέρωση των διαχειριστών σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων με ελάχιστη χειροκίνητη παρέμβασή τους• Εύχρηστο και παραγωγικό περιβάλλον απεικόνισης της συμπεριφοράς των εφαρμογών και της υφιστάμενης υποδομής• Δραματική μείωση του κόστους διαχείρισης των συστημάτων και αύξηση της παραγωγικότητας των διαχειριστών σε σύγκριση με τη χρήση χειροκίνητων διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης της υποδομής Τεχνική Προδιαγραφή 92.24, Μέρος Γ΄, σελ. 91: Παρακαλούμε για ην εκ νέου διατύπωση ως εξής: «Παροχή επίσημης διαδικτυακής υποστήριξης από τον κατασκευαστή, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για την επίλυση προβλημάτων και αυτόματη ενημέρωση και παροχή patches και updates.» Η ποιότητα του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης, συνεισφέρει σε μέγιστο βαθμό στην εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά στο τελικό κόστος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία του Έργου και συντελεί στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του. Θεωρούμε εκ των ων ουκ ανευ, την παροχή επίσημης υποστήριξης από τον κατασκευαστή του λογισμικού, καθώς απότελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση και εύρυθμη παραγωγική λειτουργία του τελικού παραδοτέου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αξιολογείται μεθοδικά και να αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιλογή οποιουδήποτε τύπου λογισμικού ιδιαίτερα όταν αυτό συντελεί στην εκτέλεση και φιλοξενία κρίσιμων εφαρμογών με μεγάλο αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται από περισσότερους του ενός κατασκευαστές και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί κατευθυνόμενη ή/και φωτογραφική. Προσθήκη νέας ΑΠΑΙΤΗΤΗΣ Τεχνικής Προδιαγραφής Με δεδομένο ότι το επίπεδο Εφαρμογών και Δικτύων καλύπτει κεντρικά την επιχειρηματική λογική των εφαρμογών και τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων θεωρούμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διερεύνηση των δυνατοτήτων εγγενούς συνεργασίας μεταξύ των προϊόντων λογισμικού υποδομής Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων και λογισμικού εκτέλεσης εφαρμογών. Σκοπός θα πρέπει να είναι να εξεταστεί και να αξιολογηθεί το κατά πόσο ικανοποιούνται κρίσιμα χαρακτηριστικά λειτουργίας τα οποία διαθέτουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα εκτέλεσης εφαρμογών διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την καλύτερη δυνατή χρήση δικτυου, την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα και τη μεγιστοποίηση της επένδυσης του φορέα στο λογισμικό υποδομής σε συνεργασία με το λογισμικό που υλοποιεί το επίπεδο διαχείρισης δεδομένων. Ως εκ τούτου προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης Τεχνικής Προδιαγραφής ως ΑΠΑΙΤΗΤΗΣ. «Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το προσφερόμενο λογισμικό Βάσης Δεδομένων. Να αναφερθούν οι δυνατότητες.» Πίνακας C.3.3.9. – Υποσύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών Τεχνική Προδιαγραφή 124.2, Μέρος Γ΄, σελ. 123: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ H εν λόγω τεχνική προδιαγραφή διασφαλίζει την δημιουργία ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων απαλείφοντας την έμμεση ή άμεση εξάρτηση του φορέα από τους εκάστοτε κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων και σε πολλές περιπτώσεις του υφιστάμενου υλικού (hardware). Θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών είναι υψίστης σημασίας καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη μεγιστοποιώντας την επένδυση του φορέα και διευκολύνοντας τη μεταφερσιμότητα της υποδομής και των εφαρμογών.ενώ ουσιαστικά υποχρεώνει τους κατασκευαστές λογισμικού υποδομής να σχεδιάζουν τη λειτουργικότητα των σχετικών προϊόντων και τις σχετικές διεπαφές με πρωτογενή γνώμονα την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο και οι τελικοί χρήστες ανεξαρτητοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή σε αυτό να μην επηρεάζει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται από πολλούς κατασκευαστες. Τεχνική Προδιαγραφή 124.23, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ καθώς προσεγγίζει καίρια ζητήματα σε σχέση με τη παροχή ενός περιβάλλοντος βασισμένου σε ανοικτά πρότυπα το οποίο θα εκτελεί τις επιμέρους ροές εργασίας εγγενώς με ταχύτητα και αξιοπιστία. Ειδικότερα, η απαίτηση για την παρουσία του προτύπου BPMN 2.0 θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη αφενός διότι το εν λόγω πρότυπο είναι το επικρατέστερο τεχνολογικά για λύσεις αυτού του τύπου και αφετέρου διότι η εναρμόνιση της λύσης με το συγκεκριμένο πρότυπο θα εξασφαλίσει τη διαμόρφωση μιας ανοικτής τεχνολογικής υποδομής, βιώσιμης σε βάθος χρόνου. Σε σχέση με τη δυνατότητα εγγενούς εκτέλεσης BPMN ροών χωρίς την ανάγκη μετατροπής τους σε τρίτα πρότυπα, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξίσου σημαντική παράμετρο η οποία θα πρέπει να προσμετρηθεί από τον Φορέα. Ο λόγος είναι ότι κατ’αυτό το τρόπο απεμπλέκεται το πρότυπο BPMN από εξαρτήσεις με άλλα πρότυπα/μοντελοποιήσεις και τα οποία ενδέχεται, στη πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων, είτε να σταματήσουν να υποστηρίζουν περαιτέρω εκδόσεις του προτύπου ΒPMN είτε να προσπαθούν να αντιστοιχίσουν συστατικά του μέρη ανεπιτυχώς. Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι η αυτόνομη και ανεξάρτητη εκτέλεση BPMN διαδικασιών δημιουργεί ένα πιο εύελικτο, ξεκάθαρο και γρηγορότερο πλαίσιο εκτέλεσης σε αντίθεση με λύσεις που επαφίονται σε μηχανισμούς μετάφρασης/μετατροπής ή αντιστοίχισης μεταξύ προτύπων. Θεωρούμε ότι η εν λόγω μεταβολή πρόκειται να συνεισφέρει σε υψηλό βαθμό στην δημιουργία ενός ευέλικτου, ανοικτού και εύκολα μεταβλητού περιβάλλοντος σχεδίασης και εκτέλεσης διαδικασιών εκπληρώνοντας πλήρως τους αντικειμενικούς σκοπούς του Έργου. Τεχνική Προδιαγραφή 124.28, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ καθώς προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε σχέση με τη μοντελοποίηση διαδικασιών και την αλληλεπίδρασή τους με τρίτα συστήματα και εφαρμογές. Δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα διαλειτουργικότητας από τη πλευρά του Φορέα, γεγονός που αποτυπώνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και εξειδικεύεται με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.9, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών της SOA υποδομής και από το περιβάλλον του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Έτσι, αξιοποιούνται στο έπακρο και με ολοκληρωμένο τρόπο οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης ενώ προσδίδεται ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ευρύτερα και συνολικά. Τεχνική Προδιαγραφή 124.29, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Service Component Architecture (SCA) είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρότυπο με μεγάλη διείσδυση σε SOA λύσεις και χαρτοφυλάκια προϊόντων μεγάλων κατασκευαστών μεταξύ των οποίων και λύσεις Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Η υποστήριξή του και η χρήση του είναι ευρεία και συνεπώς διασφαλίζει την ανοικτή προσέγγιση σε αμιγώς τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την δόμηση των σχετικών απαιτήσεων του Έργου σε διεθνείς, αποδεδειγμένες σε κρίσιμες εφαρμογές πρακτικές, αποφεύγοντας εξαρτήσεις από τεχνικές πρακτικές περιορισμένες όσον αφορά στην υποστήριξη και εξέλιξή τους από έναν κατασκευαστή ή ένα μικρό υποσύνολο της αγοράς. Τεχνική Προδιαγραφή 124.30, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Ειδικότερα, η εναρμόνιση της λύσης με ανοικτά πρότυπα προσδίδει προστιθέμενη αξία προς τη κατεύθυνση μιας ανοικτής αρχιτεκτονικής προσέγγισης καθώς η υποστήριξή και η χρήση αντίστοιχων προτύπων πρέπει να είναι ευρεία. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει ευκολία και ασφάλεια στην επικοινωνία και διαλειτουργικότητα με ένα ευρύ και πολύπλοκο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων και κοινοτήτων χρηστών όπως αυτό στο οποίο θα βρεθεί άμα τη θέση του σε λειτουργία το παραδοτέο του εν λόγω Έργου. Επιπλέον η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται από περισσότερους του ενός κατασκευαστές και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί κατευθυνόμενη ή/και φωτογραφική. Τεχνική Προδιαγραφή 124.34, Μέρος Γ΄, σελ. 127: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Η χρήση του προτύπου BPEL σε συνδυασμό με λοιπά πρότυπα όπως το BPMN έρχεται να διαμορφώσει μια τεχνολογική προσέγγιση ικανή να αντιμετωπίσει το σύνολο των αναγκών του Φορέα, σε επίπεδο μοντελοποίησης και εκτέλεσης επιχειρηματικών διαδικασιών/ροών εργασίας. Δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα διαλειτουργικότητας από τη πλευρά του Φορέα, γεγονός που αποτυπώνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και εξειδικεύεται με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.9, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών της SOA υποδομής (συμπεριλαμβανομένου και του προτύπου BPEL) και από το περιβάλλον του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Έτσι, αξιοποιούνται στο έπακρο και με ολοκληρωμένο τρόπο οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης ενώ προσδίδεται ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ευρύτερα και συνολικά. Τεχνική Προδιαγραφή 124.36, Μέρος Γ΄, σελ. 127: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε υποχρεωτική. Δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα διαλειτουργικότητας από τη πλευρά του Φορέα, γεγονός που αποτυπώνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και εξειδικεύεται με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.9, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών της SOA υποδομής (συμπεριλαμβανομένου και των προτύπων που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή) και από το περιβάλλον του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Έτσι, αξιοποιούνται στο έπακρο και με ολοκληρωμένο τρόπο οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης ενώ προσδίδεται ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ευρύτερα και συνολικά. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης έτοιμων adapters με αντικείμενο την εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή δομημένου και αδόμητου περιεχομένου μειώνει το κόστος ανάπτυξης, το κόστος συντήρησης και το συνολικό κόστος κτήσης των εν λόγω διαδικασιών και δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του Έργου, τουλάχιστον όσον αφορά στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της ενοποίησης της διακινούμενης πληροφορίας. Πίνακας C.3.3.6. – Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης Τεχνική Προδιαγραφή 107.1, Μέρος Γ΄, σελ. 99: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ H εν λόγω τεχνική προδιαγραφή διασφαλίζει την δημιουργία ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων απαλοίφοντας την έμμεση ή άμεση εξάρτηση του φορέα από τους εκάστοτε κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων και σε πολλές περιπτώσεις του υφιστάμενου υλικού (hardware). Θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών είναι υψίστης σημασίας καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη μεγιστοποιώντας την επένδυση του φορέα και διευκολύνοντας τη μεταφερσιμότητα της υποδομής και των εφαρμογών.ενώ ουσιαστικά υποχρεώνει τους κατασκευαστές λογισμικού υποδομής να σχεδιάζουν τη λειτουργικότητα των σχετικών προϊόντων και τις σχετικές διεπαφές με πρωτογενή γνώμονα την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο και οι τελικοί χρήστες ανεξαρτητοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή σε αυτό να μην επηρεάζει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Τεχνική Προδιαγραφή 108.10 έως 108.13, Μέρος Γ΄, σελ. 100-101: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές μιας και για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του φορέα και την συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ανάπτυξης και διασυνδεσιμότητας των Portal Servers διαφορετικών τεχνολογιών που αφορούν και τον εν λόγω πίνακα, είναι απαραίτητο η υποδομή της Πύλης που θα προσφερθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να καλύπτει όλα τα πιθανά σενάρια υλοποίησης λογισμικού διαδικτυακής πύλης, είτε αυτα αφορούν java portlet specifications, inter portlet communication, έτοιμα portlets προς χρήση, διασύνδεση με μοντέρνες τεχνολογίες ανάπτυξης χρηστικού περιβάλλοντος (eg.AJAX) είτε WSRP 1.0/2.0 και γενικότερα δυνατότητες διασύνδεσης με βάση τα web services. Τεχνική Προδιαγραφή 108.16, Μέρος Γ΄, σελ. 101: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Ο φορέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχέεει την πληροφορία μέσα από όλα τα πιθανά κανάλια διάχυσης αυτής. Σήμερα με τις τεχνολογίες ασύρματων συσκευών (mobile phones, tablets) να κατακλύουν την αγορά και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχμής να ακολουθούν την τάση μιας και ο πολίτης ή ο εκάστοτε εν λόγω χρήστης να μην περιορίζεται μόνο στην πρόσβαση μέσα από ένα desktop/laptop web browser αλλά να επιθυμεί ο ίδιος/α πλέον να έχει πρόσβαση από παντού, είναι επιθυμητό και πιο σωστό για τον φορέα να έχει τη δυνατότητα απαραιτήτως να μπορεί να επεκτείνει την Πύλη και μέσα από ασύρματες συσκευές. Τεχνική Προδιαγραφή 111.5 έως και 111.6 & 111.9, Μέρος Γ΄, σελ. 103: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Σε ένα υψηλά δυναμικό περιβάλλον Πύλης όπου θα έχουν πρόσβαση δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, πολίτες και άλλων ειδών χρήστες με πολλές ανάγκες προσωποποίησης του περιεχομένου το οποίο θα διαμοιράζονται μεταξύ τους με ασφάλεια, είναι απαραίτητη προτεραιότητα η Πύλη που θα υλοποιηθεί να παρέχει δυνατότητες προσωποίησης, τη δυνατότητα διαμοιρασμού γνώσης μέσα από wikis και discussion forums για την άμεση ενημερωση των εμπλεκομένων και την όσο πιο στενή επαφή του πολίτη με την κρατική υπηρεσία πάντα μέσα από ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες αιχμής παγκοσμίως. Τεχνική Προδιαγραφή 112.5, Μέρος Γ΄, σελ. 105 : Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Βασική λειτουργικότητα συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και διαδικτυακών τόπων αποτελεί η δεικτοδότηση ελευθέρου κειμένου παντώς τύπων εγγράφων και ειδικά MS Word μιας και κατά τη διάρκεια της αναζήτησης π.χ. δικογραφιών, είναι απαραίτητο το σύστημα να μπορέι να εντοπίζει ελεύθερο κείμενο μέσα σε ένα MS Word αρχείο. Θεωρούμε ότι ο φορέας πρέπει να απαιτήσει η λειτουργικότητα αυτή να είναι υποχρεωτική από οποιοδήποτε προσφερόμενο λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου. Τεχνική Προδιαγραφή 112.11 έως 112.12, Μέρος Γ΄, σελ. 105 : Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει υποχρεωτική. Για κάθε τρόπο διασύνδεσης με αποθετήρια περιεχομένου είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με ανοικτά πρότυπα τα οποία ακολουθούνται από πολλούς και διαφορετικούς τύπους λογισμικού είτε είναι Ανοικτού Κώδικα είτε όχι. Πιστεύουμε ότι έτσι καλύτπεται επαρκώς ο φορέας για οποιοδήποτε σενάριο υλοποίησης είτε αυτό έχει να κάνει με διασύνδεση με κάποιο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου – που είναι απολύτως φυσιολογικό για κάθε Πύλη να μπορεί να διασυνδέεται εγγενώς με ένα αποθετήριο περιεχομένου – είτε αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη και διαχείριση portlets μέσα από ένα περιβάλλον διαδικτυακής πύλης. Πίνακας C.3.3.9. – Υποσύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών Τεχνική Προδιαγραφή 124.2, Μέρος Γ΄, σελ. 123: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ H εν λόγω τεχνική προδιαγραφή διασφαλίζει την δημιουργία ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων απαλείφοντας την έμμεση ή άμεση εξάρτηση του φορέα από τους εκάστοτε κατασκευαστές λογισμικού συστημάτων και σε πολλές περιπτώσεις του υφιστάμενου υλικού (hardware). Θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών είναι υψίστης σημασίας καθώς προσφέρει σημαντικά οφέλη μεγιστοποιώντας την επένδυση του φορέα και διευκολύνοντας τη μεταφερσιμότητα της υποδομής και των εφαρμογών.ενώ ουσιαστικά υποχρεώνει τους κατασκευαστές λογισμικού υποδομής να σχεδιάζουν τη λειτουργικότητα των σχετικών προϊόντων και τις σχετικές διεπαφές με πρωτογενή γνώμονα την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο και οι τελικοί χρήστες ανεξαρτητοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή σε αυτό να μην επηρεάζει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Τεχνική Προδιαγραφή 124.23, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ καθώς προσεγγίζει καίρια ζητήματα σε σχέση με τη παροχή ενός περιβάλλοντος βασισμένου σε ανοικτά πρότυπα το οποίο θα εκτελεί τις επιμέρους ροές εργασίας εγγενώς με ταχύτητα και αξιοπιστία. Ειδικότερα, η απαίτηση για την παρουσία του προτύπου BPMN 2.0 θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη αφενός διότι το εν λόγω πρότυπο είναι το επικρατέστερο τεχνολογικά για λύσεις αυτού του τύπου και αφετέρου διότι η εναρμόνιση της λύσης με το συγκεκριμένο πρότυπο θα εξασφαλίσει τη διαμόρφωση μιας ανοικτής τεχνολογικής υποδομής, βιώσιμης σε βάθος χρόνου. Σε σχέση με τη δυνατότητα εγγενούς εκτέλεσης BPMN ροών χωρίς την ανάγκη μετατροπής τους σε τρίτα πρότυπα, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξίσου σημαντική παράμετρο η οποία θα πρέπει να προσμετρηθεί από τον Φορέα. Ο λόγος είναι ότι κατ’αυτό το τρόπο απεμπλέκεται το πρότυπο BPMN από εξαρτήσεις με άλλα πρότυπα/μοντελοποιήσεις και τα οποία ενδέχεται, στη πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων, είτε να σταματήσουν να υποστηρίζουν περαιτέρω εκδόσεις του προτύπου ΒPMN είτε να προσπαθούν να αντιστοιχίσουν συστατικά του μέρη ανεπιτυχώς. Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι η αυτόνομη και ανεξάρτητη εκτέλεση BPMN διαδικασιών δημιουργεί ένα πιο εύελικτο, ξεκάθαρο και γρηγορότερο πλαίσιο εκτέλεσης σε αντίθεση με λύσεις που επαφίονται σε μηχανισμούς μετάφρασης/μετατροπής ή αντιστοίχισης μεταξύ προτύπων. Θεωρούμε ότι η εν λόγω μεταβολή πρόκειται να συνεισφέρει σε υψηλό βαθμό στην δημιουργία ενός ευέλικτου, ανοικτού και εύκολα μεταβλητού περιβάλλοντος σχεδίασης και εκτέλεσης διαδικασιών εκπληρώνοντας πλήρως τους αντικειμενικούς σκοπούς του Έργου. Τεχνική Προδιαγραφή 124.28, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ καθώς προσδίδει ιδιαίτερη αξία σε σχέση με τη μοντελοποίηση διαδικασιών και την αλληλεπίδρασή τους με τρίτα συστήματα και εφαρμογές. Δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα διαλειτουργικότητας από τη πλευρά του Φορέα, γεγονός που αποτυπώνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και εξειδικεύεται με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.9, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών της SOA υποδομής και από το περιβάλλον του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Έτσι, αξιοποιούνται στο έπακρο και με ολοκληρωμένο τρόπο οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης ενώ προσδίδεται ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ευρύτερα και συνολικά. Τεχνική Προδιαγραφή 124.29, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Service Component Architecture (SCA) είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρότυπο με μεγάλη διείσδυση σε SOA λύσεις και χαρτοφυλάκια προϊόντων μεγάλων κατασκευαστών μεταξύ των οποίων και λύσεις Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Η υποστήριξή του και η χρήση του είναι ευρεία και συνεπώς διασφαλίζει την ανοικτή προσέγγιση σε αμιγώς τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την δόμηση των σχετικών απαιτήσεων του Έργου σε διεθνείς, αποδεδειγμένες σε κρίσιμες εφαρμογές πρακτικές, αποφεύγοντας εξαρτήσεις από τεχνικές πρακτικές περιορισμένες όσον αφορά στην υποστήριξη και εξέλιξή τους από έναν κατασκευαστή ή ένα μικρό υποσύνολο της αγοράς.. Τεχνική Προδιαγραφή 124.30, Μέρος Γ΄, σελ. 126: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Ειδικότερα, η εναρμόνιση της λύσης με ανοικτά πρότυπα προσδίδει προστιθέμενη αξία προς τη κατεύθυνση μιας ανοικτής αρχιτεκτονικής προσέγγισης καθώς η υποστήριξή και η χρήση αντίστοιχων προτύπων πρέπει να είναι ευρεία. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει ευκολία και ασφάλεια στην επικοινωνία και διαλειτουργικότητα με ένα ευρύ και πολύπλοκο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων και κοινοτήτων χρηστών όπως αυτό στο οποίο θα βρεθεί άμα τη θέση του σε λειτουργία το παραδοτέο του εν λόγω Έργου. Τεχνική Προδιαγραφή 124.34, Μέρος Γ΄, σελ. 127: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ. Η χρήση του προτύπου BPEL σε συνδυασμό με λοιπά πρότυπα όπως το BPMN έρχεται να διαμορφώσει μια τεχνολογική προσέγγιση ικανή να αντιμετωπίσει το σύνολο των αναγκών του Φορέα, σε επίπεδο μοντελοποίησης και εκτέλεσης επιχειρηματικών διαδικασιών/ροών εργασίας. Δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα διαλειτουργικότητας από τη πλευρά του Φορέα, γεγονός που αποτυπώνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και εξειδικεύεται με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.9, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών της SOA υποδομής (συμπεριλαμβανομένου και του προτύπου BPEL) και από το περιβάλλον του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Έτσι, αξιοποιούνται στο έπακρο και με ολοκληρωμένο τρόπο οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης ενώ προσδίδεται ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ευρύτερα και συνολικά. Τεχνική Προδιαγραφή 124.36, Μέρος Γ΄, σελ. 127: Μεταβολή σε ΑΠΑΙΤΗΤΗ Θεωρούμε ότι η συγκεκριμενη προδιαγραφή θα πρέπει να μετατραπεί σε υποχρεωτική. Δεδομένης της ολιστικής προσέγγισης σε ζητήματα διαλειτουργικότητας από τη πλευρά του Φορέα, γεγονός που αποτυπώνεται στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και εξειδικεύεται με τις απαιτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3.9, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης χαρακτηριστικών της SOA υποδομής (συμπεριλαμβανομένου και των προτύπων που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη προδιαγραφή) και από το περιβάλλον του υποσυστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Έτσι, αξιοποιούνται στο έπακρο και με ολοκληρωμένο τρόπο οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας της λύσης ενώ προσδίδεται ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης ευρύτερα και συνολικά. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης έτοιμων adapters με αντικείμενο την εύκολη και γρήγορη ανταλλαγή δομημένου και αδόμητου περιεχομένου μειώνει το κόστος ανάπτυξης, το κόστος συντήρησης και το συνολικό κόστος κτήσης των εν λόγω διαδικασιών και δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του Έργου, τουλάχιστον όσον αφορά στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της ενοποίησης της διακινούμενης πληροφορίας. Η συγκεκριμένη απαίτηση ικανοποιείται από περισσότερους του ενός κατασκευαστές και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί κατευθυνόμενη ή/και φωτογραφική. Προσθήκη Πίνακα προδιαγραφών «Εργαλεία Ανάπτυξης Λογισμικού».Θεωρούμε ότι το σύνολο των εφαρμογών του εν λόγω Έργου συνιστούν ένα πολύπλοκο οικοσύστημα λειτουργικότητας το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συναφών υπηρεσιών. Θεωρούμε απαραίτητη τη χρήση ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος ανάπτυξης το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο κατά το δυνατόν μέρος των δυνατοτήτων ανάπτυξης της απαιτούμενης λειτουργικότητας (π.χ. εφαρμογές, ροές εργασίας, portlets, προγράμματα SQL, κλπ) με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της ομάδας ανάπτυξης και την εξοικονόμηση σχετικού με την ανάπτυξη κόστους. Ως εκ τούτου, προτείνεται η προσθήκη νέου πίνακα τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό τον καθορισμό και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των εργαλείων ανάπτυξης του συνόλου της λειτουργικότητας. Με εκτίμησηΓια την Oracle Hellas Δημήτρης Τζερεφός | Senior Account ManagerTel +30.210.6789.200 |Fax +30.210.6775.500265, Mesogion Avenue, 154 51 N. Psychiko, Athens, Greece
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4146
 
 
Ορφανίδης Λεωνίδας εκ μέρους της OTS A.E.
Το παρών έργο με βάση το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο αποτελεί έργο μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας. Παρόμοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προέβλεπαν την εξαρχής ανάπτυξη λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των Φορέων Λειτουργίας. Τα έτοιμα λογισμικά αν και «δείχνουν» να ικανοποιούν τις γενικές ανάγκες οργανισμών ωστόσο δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες μεγάλων οργανισμών. Αντιθέτως τα προσαρμοσμένα (custom) λογισμικά μπορούν να ενσωματώσουν και να συμπεριλάβουν όλες τις ιδιαιτερότητες, ανάγκες και διαφοροποιήσεις των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και των αντίστοιχων Εισαγγελιών της χώρας. Επιπλέον τα προσαρμοσμένα λογισμικά επιτρέπουν ευκολότερα και με μικρότερο κόστος την επέκταση και συντήρηση τους αλλά και τη διασύνδεση τους με υφιστάμενα ή τρίτα συστήματα. Κατά τη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής, όπως και σε όλα τα έργα, υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να αναλυθούν οι ανάγκες των χρηστών και του πληροφοριακού συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα και ο Π/Υ του έργου επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων προσαρμοσμένων υποσυστημάτων:1) Διαχείρισης Ροής Εργασιών,2) Διαχείρισης Εγγράφων και3) Διοικητικής Πληροφόρησης Προτείνουμε την απαλοιφή της απαίτησης από τους πίνακες συμμόρφωσης για συμμετοχή στον διαγωνισμό με έτοιμα λογισμικά για τα παραπάνω υποσυστήματα αλλά και την απαλοιφή των συγκεκριμένων ειδικών προδιαγραφών για τα υποσυστήματα αυτά αφού οι προδιαγραφές τους μπορούν να καθοριστούν αναλυτικά στη Φάση της Μελέτης Εφαρμογής.Με εκτίμηση, Λεωνίδας Ορφανίδης—————————————————————–Δρ. Λεωνίδας ΟρφανίδηςOTS Α.Ε., Εμπορική ΔιεύθυνσηΜοναστηρίου 125,54627 ΘεσσαλονίκηΤηλ: 2310 590173Κιν: 6937183711Φαξ: 2310518757
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4150
 
 
Λεωνίδας Ορφανίδης
Θεωρούμε ότι η πολυσυνθετότητα και πολυπλοκότητα του έργου δεν δικαιολογεί τη χρήση έτοιμων πακέτων λογισμικού για τα Υποσυστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασιών, Διαχείρισης Εγγράφων και Διοικητικής Πληροφόρησης. Κατά συνέπεια προτείνουμε την ανάπτυξη προσαρμοσμένου (custom) λογισμικού για τα παραπάνω υποσυστήματα εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4148
 
 
Ραβαζούλας Τιμολέων
Αναφορικά με τα συστήματα των σταθμών εργασίας όπως αναφέρονται στον πίνακα C3.2.12 και απαίτηση 65.8 της σελίδας 62. Απαιτητέ στους σταθμούς να υπάρχουν θέσεις επέκτασης MiniPCI και MiniPCIe. Αυτού του τύπου οι θέσεις προσφέρονται σε σταθμούς μικρού μεγέθους (USFF) και ποτέ σε συνδυασμό με κανονικές θέσεις. Η παρουσία τους να γίνει προαιρετική.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=4143