Αγορανομικός Κώδικας

Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα
Άρθρο 01: Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
dokimi
dokimi
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6078
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Κωνσταντίνος
Ο Μέγας Κωνσταντίνος πρίν 17 αιώνες καθιέρωσε την αργία της Κυριακής. Εμείς ερχόμαστε σήμερα να καταργήσουμε ένα κοινωνικό αγαθό στο βωμό τουκέρδους. Τελικά πρέπει να διαλέξουμε να γυρίσουμε πίσω 17 αιώνες ή να αναναιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Βεβαίως και προτιμούμε να αναναιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής μας, αναζητώντας με τον ελεύθερο χρόνο που μας δίνει η αργία της Κυριακής τις προσωπικές και υπαρξιακές μας ανησυχίες.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6411
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
test
test
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6060
 

Περισσότερες πληροφορίες