Αγορανομικός Κώδικας

Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα
Άρθρο 02: Ορισμοί
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΕΠΕ)
Προτείνεται η προσθήκη περίπτωσης ιδ), ως εξής: «ιδ) «Νοθεία – Παραποίηση»: Ως νοθεία ή παραποίηση προϊόντων, νοείται η προσθήκη σε αυτά υλών, ενδεχομένως ευτελέστερης αξίας, για λόγους κερδοσκοπίας και παραπλάνησης του καταναλωτή.»
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6430