Αγορανομικός Κώδικας

Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα
Άρθρο 03: Γενικές Αρχές που διέπουν τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
dokimi
dokimi
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6315
 

Περισσότερες πληροφορίες