Αγορανομικός Κώδικας

Δημόσια διαβούλευση για τον Αγορανομικό Κώδικα
Άρθρο 05: Εκπτώσεις – Προσφορές
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Νταλαμάγκας Γιώργος
Με την εφαρμογή και των δύο μεσαίων εκπτωτικών περιόδων το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε εκπτωσεις 4 μήνες,δηλαδή το 1/3 της χρήσης,Άρα θα πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των προσφορών για να μη εμφανισθεί το φαινόμενο του υπερβολικού ποσοστού κέρδους επί της αρχικής πρώτης τιμής ώστε να υπάρχει κέρδος στις εκπτωτικές περιόδους.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=5813
 
 
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι για τα αυτοκίνητα ο μέγιστος χρόνος προσφορών θα είναι οι 60 ημέρες, ως ισχύει σήμερα, με βάση το νόμο 802/78, όπως έχει τροποποιηθεί. Όμως, στο σχέδιο νόμου δεν έχει περιληφθεί η υφιστάμενη διάταξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 4 του νόμου 3557/2007, με την οποία εξαιρούνται οι πωλήσεις αυτοκινήτων από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για εκπτώσεις: β) Η παράγραφος του 5 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:«5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου (εκπτώσεις) στις πωλήσεις αυτοκινήτων». Δεδομένου ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων δεν αρμόζει να υπάγονται σε τακτικές εκπτώσεις και για το λόγο αυτόν σε κανένα κράτος διεθνώς δεν ακολουθείται τέτοια πρακτική, παρακαλούμε θερμά όπως προστεθεί η ως άνω διάταξη στο νομοσχέδιο για το νέο αγορανομικό κώδικα. Με την εξαίρεση από το δικαίωμα πωλήσεων αυτοκινήτων στις εκπτώσεις, θα αρθεί η υποχρέωση μη παροχής προσφορών ένα μήνα πριν από αυτές, οπότε θα είμαστε σε θέση, όπως ισχύει σήμερα, να παρέχουμε προσφορές σε όλη τη διάρκεια τυο χρόνου.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6313
 
 
Δημ. Τσιρώνης
Με την αύξηση των περιόδων εκπτώσεων (γιατί και οι περίοδοι προσφορών που αναφέρονται στο νομοσχεδιο,περίοδοι εκπτώσεων είναι στην ουσία),θα υπάρχουν υπερβολικές αρχικές τιμές στα προϊόντα,έτσι ώστε να μπορούν τα καταστήματα να παρουσιάζουν εκπτώσεις.Δε γίνετε εκ των πραγμάτων 4 μήνες τα καταστήματα να κάνουν πραγματικές εκπτώσεις.Και χάνετε και η έννοια της εκπτωτικής περιόδου (τέλος σεζόν-εκποίηση στοκ-κλπ.)
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6270
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Να διευκρινισθεί αν επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες,για όλο το χρόνο ή πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη χρονική απόσταση από τις περιόδους των εκπτώσεων.Αυτό είναι σημαντικό για αποφυγή επιβολής κυρώσεων κατά το δοκούν.Η προσωπική μου άποψη είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί αλλά οποσδήποτε πρέπεινα γίνει η παραπάνω διευκρίνηση.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=5814