Απόδημος Ελληνισμός

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.
Άρθρο 01: Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Papachristopoulos Paschalis
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΚατ αρχάς να συγχαρώ το ΥΠΕΞ για την πρωτοβουλία να βάλει σε δημόσια διαβούλευση το νέο προτεινόμενο σχέδιο νόμου για το ΣΑΕ, δίνοντας την ευκαιρία στην ομογένεια να εκφράσει τις θέσεις – απόψεις και προτάσεις της.Όμως, όπως και το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΣΑΕ, δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο εχει σοβαρότατες ασάφειες και κενά. Οι νομοθετικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας που διέπουν το ΣΑΕ, οφείλουν να είναι ΑΚΡΙΒΕΙΣ μη επιδεχόμενες ουδεμίας παρερμηνείας. Οι εμπλεκόμενοι με τα θέματα της ομογένεια και με το ΣΑΕ ιδιαίτερα, γνωρίζουν ότι ακριβώς αυτές οι γενικότητες και ασάφειες του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, έδωσαν κατ’ επανάληψη στο παρελθόν την δυνατότητα παρερμηνειών, (κατά περίπτωση και κατά το δοκούν… για κομματικούς ή άλλους λόγους…).Ένα όργανο που φιλοδόξει να παίξει ηγετικό ρόλο στην ομογένεια και το ποιο εχει διαχειριστεί εκατομμύρια Ευρώ, δεν θα πρέπει να εχει ένα καταστατικό οργάνωσης και λειτουργίας ενός σωματείου.. Αν το ΣΑΕ θέλει να σταματήσει να είναι κρατικοδίαιτο και να αποκτήσει επιτέλους την ανεξαρτησία του, να αποκτήσει σοβαρή οικονομική αυτοδυναμία και αυτοτέλεια και να παράγει και υλοποιήσει ουσιαστικό έργο, τότε θα πρέπει το «Καταστατικό Λειτουργίας¨ του να είναι επακριβές, διαφανές λειτουργικό και ουσιαστικό.Ειδικότερες παρατηρήσεις κατά άρθρο μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις.ΑΡΘΡΟ 1 – Σκοποί του Συμβούλιου Αποδήμου ΕλληνισμούΓενική παρατήρηση.Ενώ για τους σκοπούς του ΣΑΕ δεν υπάρχει ουδεμία παρατήρηση, είναι απαραίτητο να προστεθεί ακομη ένα άρθρο σχετικά με την νομική μορφή του ΣΑΕ. Και αυτό γιατί για μια ακόμη φορά το ΣΑΕ στερείται Νομικής Μορφής. Δεν είναι δυνατόν το ΣΑΕ να επιθυμεί την απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας με αυτοχρηματοδότηση, να μην εχει νομική μορφή. Πως θα μπορεί να εισπράττει συνδρομές μελών; Πως θα μπορεί να αποδέχεται δωρεές ή επιχορηγήσεις και να αποδίδει αντίστοιχα παραστατικά στους δωρητές (που θα τα χρησιμοποιούν για τυχόν φορολογικές απαλλαγές); Πως θα μπορεί να υπογράφει συμβάσεις, να προσλαμβάνει προσωπικό, να συμμετέχει σε προγραμματα και να χρηματοδοτεί ή συν-χρηματοδότει δράσεις; Επιπλέον σε ποιο νομικό καθεστώς υπάγονται το εκαστοτε Προεδρείο και ο Ταμίας ιδιαίτερα για την οικονομική διαχείριση του ΣΑΕ; Η παντελής απουσία αναφοράς στην νομική οντότητα του ΣΑΕ δεν ισχύει μόνο για το κεντρικό ΣΑΕ αλλά και για τα 7 Περιφερειακά Συμβούλια, καθένα εκ των όποιων είναι σε διαφορετική ήπειρο (όπου ισχύουν διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα).Η έλλειψη νομικής οντότητας ειχε επισημανθεί ήδη από την ίδρυση του ΣΑΕ, και όταν πρόεκυψαν νομικά και οικονομικά θέματα το πρόβλημα θεωρητικά «λύθηκ娻 πρόχειρα με την δημιουργία παράλληλης δομής στην Ελλαδα (Ίδρυμα ΣΑΕ). Να επισημάνουμε ότι το ΣΑΕ μέχρι σήμερα ηταν κρατικοδίαιτο και δεν ειχε να διαχειριστεί συνδρομές μελών, δωρεές, κλπ, και υπήρχε κάθε φορα πρόβλημα με τις Περιφέρειες όπου ο κάθε Αντιπρόεδρος δημιουργούσε ανεξέλεγκτα όποια δομή ήθελε χωρίς σαφείς κανόνες λειτουργίας και οικονομικού έλεγχου για την διαφανή διαχείριση των (κρατικών κυρίως) πόρων του. Όμως στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν γινεται ουδεμία αναφορά ούτε για την νομική/ες δομή/ες του ΣΑΕ και των Περιφερειακών Συμβουλίων, ούτε βεβαίως σε οποιαδήποτε άλλη παράλληλη/ες δομή/ες.Οι τυχόν δικαιολογίες ότι ένα Συνταγματικό καθιερωμένο συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας δεν μπορεί να εχει νομική οντότητα, ΔΕΝ ευσταθούν. Κατ αρχάς να επισημάνουμε ότι το ΣΑΕ, ΔΕΝ είναι Κυβερνητικό Όργανο, αλλά συμβουλεύει – γνωμοδοτεί την Ελληνική Πολιτεία, ανεξάρτητα της οποίας κυβέρνησης !! Να επισημάνουμε επίσης ότι την Ελληνική Πολιτεία (μέσω του Κοινοβουλίου), συμβουλεύουν και εκφράζουν γνώμη επί νομοσχεδίων πλείστα αλλά ανεξάρτητα Ελληνικά όργανα και Ινστιτούτα.ΠΡΟΤΑΣΗΓια να αποκτήσει το ΣΑΕ διεθνές κύρος και παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται για το έργο του, το ΣΑΕ θα πρέπει να αποκτήσει την μορφή Διεθνούς Μη Κυβερνητικού Οργανισμού. Δεδομένου ότι στην Ελλαδα δεν υφίσταται νομικό καθεστώς για Διεθνή ΜΚΟ, το ΣΑΕ θα μπορούσε να εχει νομική μορφή και κατατεθειμένο καταστατικό λειτουργίας και νομική έδρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χωρά (π.χ. Βέλγιο όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα) Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι η Επίτιμη έδρα του. Σημειωτέον ότι Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί μπορούν να ανοίξουν παραρτήματα ανά τον κόσμο, βάσει της εθνικής νομοθεσίας κάθε φορα (πχ GREENPEACE, AMNΕSTY INTERNATIONAL κλπ.). Ετσι το υφιστάμενο προεδρείο του ΣΑΕ θα πρέπει μαζί με την ΓΓΑΕ να βρει την νομική μορφή του ΣΑΕ. Η πιθανή σκέψη για την επίλυση του προβλήματος με το νομικό καθεστώς Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου στην Ελλαδα είναι ελλιπής, όχι μόνο γιατί το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο είναι παλαιό και περιορισμένο, (ιδιαίτερα για την δημιουργία παραρτημάτων στο εξωτερικό και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης), αλλά και γιατί υποβιβάζεται η αίγλη και διεθνής υπόσταση του ΣΑΕ. Χωρίς την ύπαρξη σοβαρού νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει την οικονομική του αυτοδυναμία είναι βέβαιο ότι το ΣΑΕ θα εξαφανιστεί σταδιακά στο άμεσο μέλλον.Η νομική μορφή, είναι εξίσου σημαντική για την διοικητική και οικονομική διαχείριση των Περιφερειακών Συμβουλίων. Επιπλέον το πρόβλημα της νομικής οντότητας/μορφής είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις ΗΠΑ (και πιθανόν και σε άλλες χώρες) στις οποίες που υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις για οργανισμούς – οργανώσεις που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται έστω και μερικώς από αλλά κράτη ή κυβερνήσεις (foreign agents..).ΑΡΘΡΟ 2 – Αρμοδιότητες του ΣΑΕΓενική παρατήρηση. Το ΣΑΕ θα πρέπει να εχει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει επίσημες συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αποδήμων και να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Α. 1. Το Σ.Α.Ε. εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του με την Ελλάδα.δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως:α) Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.4 Το ΣΑΕ συνεργάζεται με άλλες εθνικές ή Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Αποδήμων για την προώθηση κοινών θεμάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το ΣΑΕ μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τον απόδημο Ελληνισμό
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=51
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
George Dimas
Σχετικα με το ΣΑΕ και το νεο ΠροεδριοΕιχαμε προτεινει παλαιοτερα δια μεσω της ιστοσελιδας μας ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑhttp://alexandria323232.blogspot.com/την αλλαγη εκ βαθρων στην υποδομη του ΣΑΕ Με λιγα λογια 1-Να καταργηθει ο τιτλος του Παγκοσμιου Προεδρου του ΣΑΕ2-Να εκλεγονται 5 Προεδροι ενας σε καθε ηπειρο +1 για την καλυψητης θεσης θεσης Νοτιου Αμερικης (κατ εξαιρεση)3-Να αναβαθμιστει ο ρολος των προεδρων Ελληνικων κοινοτητων σε συντονιστας ΣΑΕ για καθε Ηεπειρο -(Η ομογενεια δεν χρειαζεται «εμβολιμους η- «ελεω θεου» συντονιστας ,αφου οι προεδροι των κοινοτητων ειναι οι μονοι που γνωριζουν τα προβληματα στην καθε πολη και χωρα οπου ευρισκονται 4-Οι συντονιστες να λογοδοτουν ανα ευλογο χρονικο διαστημα στον Προεδρο της Ηπειρου οπου ανηκουν, συντασσοντας εκθεσεις με τα πεπραγμενα-στην πολη-τους διατυπωνοντας τα οποια προβληματα υποβαλλοντας τις προρασεις τους 5-Οι 5+1 προεδροι να εκλεγονται κατοπιν εκλογων που θα πραγματοποιηθουν σε καθε Ελληνικο Προξενειο η Πρεσβεια της Ελλαδος και οπου δεν υπαρχει διπλωματικη αντιπροσωπεια οι εκλογες θα γινονται στα γραφεια των ελληνικων κοινοτητων 6-Δικαιωμα υποβολης υποψηφιοτητος για Προεδρος Ηπειρου, θα εχουν ολοι αρκει να ειναι γνωστες του Θεσμου του ΣΑΕ,να ειναι επιχειρηματιες και να εχουν μεγαλη οικονομικη επιφανεια πραγμα το οποιο απαιτειται τωρα που απεφασισθη οτι το ΣΑΕ θα ειναι αυτοχρηματοδοτουμενο. Αυτο δεν σημαινει οτι θα υποχρεωθουν να πληρωνουν τα εξοδα για το ΣΑΕ της Ηπειρου οπου εκλεχθησαν, αλλα τα εσοδα θα προερχονται μεσα απο εκδηλωσεις -και μαραθωνιους που θα κανουν κατα καιρουςΘα τα καταφερουν ενω σημαντικο ρολο στα οικονομικα θα παιξουν και οι διαφοροι ευεργετες εφ΄σον διαπιστωσουν προοδο στις ενεργειες του Προεδρου 7-Να αυξηθουν κατα 10-15 cents Euro- ολα τα γραμματοσημα απο Ελλαδα προς το εξωτερικο σε συννενοηση με τα ΕΛΤΑ ,και τα ποσα να πηγαινουν σε ειδικο λογαριασμο της ΓΓΑΕ για περιπτωσεις αναγκηςΕκτακτη ενισχυση μπορει να θεσπιστει μονο σε περιπτωσεις μεγαλης αναγκης με παραστατικα εγγραφα 8-Ο καθε Προεδρος θα λογοδοτει απευθειας στην ΓΓΑΕ /ΥΦΥΠΕΞ, ωστε να σταματησουν τα παρατραγουδα περι διασπαθηση χρηματων που ακουστηκαν μεχρι σημερα απο τα ιδια τα μελη του Προεδρειου του ΣΑΕ καιΘα σταματησει το δεν «φταιω εγω» 9-Ακριβοπληρωτα συνεδρεια ΣΑΕ με 2000 ατομα οπως πρωτα που ηρχοντοστην θεσσαλονικη με εξοδα της ΓΓΑΕ να σταματησουνΣυνεδρια μπορουν να κανουν καθε χρονο μονο οι 5+1 Προεδροι οπου θα μπορουν να παραυρεθουν εκπροσωποι της ομογενειας με εξοδα δικα τους 10-Επιστολικη η ηλεκτρονικη ψηφος των αποδημων «απελθετω απ εμου το ποτηριον τουτο» (προς το παρον) Με εκτιμησηΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=50
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
να προσθεθεί στο άρθρο 1 η φράση «ως επίσης και των απανταχού Φιλελλήνων»
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=3
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ
Υπάρχουν δύο παροιμίες που ταιριάζουν στο συγκεκριμένο θέμα: 1)Κάλιο αργά παρά ποτέ.2)Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Με ποιά θα ήταν καλύτερα να αρχίσεται το αφήνω στην κρίση σας!
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=16
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Στέφανος Π. Ταμβάκης
Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την «Οργάνωση και Λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού» υποβάλλω ορισμένες συμπληρωματικές προτάσεις μου: Άρθρο 1: ΣΚΟΠΟΣ Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, αναπτυξιακό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=117
 

Περισσότερες πληροφορίες