Απόδημος Ελληνισμός

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.
Άρθρο 02: Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
KOUTROUMANIS DIMITRIOS
Όλα καλά αλλά θα πρότεινα ν’ αφήσουμε έξω την εκκλησία, αρκετά με την εκκλησία αυτή με τον Θεό κι εμείς με την γή… νομίζω!
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=92
 
 
Γιώργος
Ένα απο τα προβλήματα των φορέων του Δημοσίου είναι ότι έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Έτσι θεωρώ ότι τα θέματα της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού πρέπει να τεθούν υπό το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού το οποίο πρέπει να οργανωθεί και ενισχυθεί στα πρότυπα του αντίστοιχου Γαλλικού Ινστιτούτου. Ως προς το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί σε ένα ρόλο καθαρά συμβουλευτικό και μόνο αναφορικά με τους Έλληνες οι οποίοι διαμένουν σε άλλες χώρες και έχουν την ιθαγένεια των χωρών αυτών, παρέχοντας γνωμοδοτήσειςα) για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει το καθεστώς των ομογενών εντός της ελληνικής έννομης τάξης,β) του τρόπου με τον οποίο μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό κράτος για τη διευθέτηση των υποθέσεων τους (από τη στρατιωτική θητεία μέχρι τα περιουσιακά τους στοιχεία) καιγ)ως ένας διοικητικός δίαυλος πληροφόρησης ως προς τα ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ομογενείς στις χώρες που διαμένουν. Αναφορικά με τους Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό χωρίς όμως να κατέχουν την ιθαγένεια της χώρας αυτής, τα προξενεία και οι πρεσβείες πρέπει να είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς για τη διευθέτηση των υποθέσεων τους.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=5
 
 
Νίκος Μηλιώνης
Το κεντρικό ΣΑΕ αλλά και τα Περιφεριακά Συμβούλια δεν θα πρέπει να επεμβαίνουν και να επικαλύπτουν δραστηριότητες και πρωτοβολίες πρός τις τοπικές κυβερνήσεις, της σωστά και αποτελεσματικά οργανωμένης ελληνικής παροικίας. π.χ. Ελληνικκά Κογκρέσσα και Κοινότητες.Όπου υπάρχουν παρόμοιοι Οργανισμοί να επιβάλεται η συνενόηση και η συνεργασία.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=29
 
 
Στέφανος Π. Ταμβάκης
Άρθρο 2: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού: • Εισηγείται, προτείνει και διεκδικεί την επίλυση των προβλημάτων, που απασχολούν τους έλληνες εκτός Ελλάδας.• Γνωμοδοτεί, υποχρεωτικά, επί των νομοσχεδίων και των αποφάσεων πριν την κατάθεσή τους για τα θέματα που αφορούν την ομογένεια• Συμβουλεύει την ελληνική πολιτεία• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Ελλάδας και ελληνισμού για την προώθηση και υλοποίηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, στον τόπο διαμονής τους .• Σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, που εντάσσονται στους σκοπούς και τις αρχές του .
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=118
 
 
Κώστας Πώποτας
πρόταση:Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε. Το Σ.Α.Ε. είναι γνωμοδοτικό όργανο της Ελληνικής πολιτείας. Εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε μετά από υποβολή σε αυτό Σχεδίων Νόμων (από τον αρμόδιο Υπουργό) ή Προτάσεων Νόμων σε ζητήματα που αφορούν τους αποδήμους, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής ταυτότητας,β) Η σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων μεταξύ τους όσο και με την Ελλάδα,γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών υποδοχής αποδήμων με την Ελλάδα,δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα των αποδήμων.ε) τα ζητήματα εκπαίδευσης των αποδήμων 2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τους αποδήμους στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του. 3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία. Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει αυτοτελώς δράσεις ιδίως στους τομείς υπό ανωτέρω 1. α), β) και ε). *****Μου φαίνεται απόλυτα λογικό το ΣΑΕ να εμπλέκεται σε ζητήματα παιδείας για τα οποία παρέχεται εγγύηση από την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του Συντάγματος. Επιπλέον παρίσταται εξίσου λογικό σταδιακά το ΣΑΕ να αναλαμβάνει δράσεις για την παιδεία των αποδήμων.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=71