Απόδημος Ελληνισμός

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ‘’Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού’’.
Άρθρο 02: Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Papachristopoulos Paschalis
ΑΡΘΡΟ 2 – Αρμοδιότητες του ΣΑΕΓενική παρατήρηση. Το ΣΑΕ θα πρέπει να εχει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει επίσημες συνεργασίες με άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις αποδήμων και να μπορεί να συμμετάσχει σε διεθνείς συνεργασίες. ΠΡΟΤΑΣΗΤο άρθρο θα πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:Α. 1. Το Σ.Α.Ε. εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως:α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του με την Ελλάδα.δ) Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού.2. Το Σ.Α.Ε. μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις οικείες χώρες και στις γεωγραφικές Περιφέρειές του.3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία.Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως:α) Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.4 Το ΣΑΕ συνεργάζεται με άλλες εθνικές ή Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Αποδήμων για την προώθηση κοινών θεμάτων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το ΣΑΕ μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τον απόδημο Ελληνισμό.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=52
 
 
Κώστας Πώποτας
Είναι ατυχής η χρήση του όρου «απανταχού Ελληνισμός» στο παρόν άρθρο. Η εμμονή στη χρήση του καταλήγει στο να σημιουργείται σύγχιση ως προς το εύρος αρμοδιοτήτων του ΣΑΕ. Π.χ. η αναφορά στα » στρατολογικά , οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού» σημαίνει οτι ο ΣΑΕ έχει αρμοδιότητα ακόμη και σε θέματα του τομέα αυτού αμιγώς μη αποδήμων. Σύγχιση προκαλεί επίσης η επανάληψη υπό Β. των στοιχείων Α.α) και Α. β) Παρατήρηση: η λέξη σύσφιξη δεν ορθογραφείται ως «σύσφιγξη»
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=45
 
 
Φλωράκης Βασίλειος
Στις αρμοδιότητες δεν βλέπω να υπάρχει καμμία αναφορά στο θέμα που απασχολεί επι δεκαετίες τον απόδημο ελληνισμό , και αφορά στην προβλεπόμενη από το Σύνταγμα ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Φυσικά απαιτείται ξεχωριστός νόμος ,αλλά δεν νομίζω οτι η αναφορά στο παρόν άρθρο του συγκεκριμένου ζητήματος θα ήταν περιτή.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=33
 
 
Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφείμ κυκκώτης
στο άρθρο 02 στην παράγραφο 2 να προσθεθεί«Το ΣΑΕ να συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στις χώρες που ζουν Απόδημοι, ως επίσης και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Περιβάλλοντος και στήριξη διαλόγου για την ειρηνικη συνύπαρξη των Λαών»
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypex/?c=4