ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα»
Άρθρο 04: Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Α.Γ
Για τα μικρά υδατορέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που εξαιρούνται απο την οριοθέτηση, θα πρέπει να καθορισθούν οι αποστάσεις των κτιρίων απο το άνω όριο (φρύδι) των φυσικών πρανών στίς περιοχές εντός και εκτός οικισμών.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?c=15336
 

Περισσότερες πληροφορίες

 
Δραγουμανη
Πριν την κατασκευή κάποιου φράγματος θα πρέπει να οριοθετείτε το υδατόρεμα επί του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω επέμβαση. δεν πρέπει να εξαιρούνται των οριοθετήσεων οι περιπτώσεις φραγμάτων
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?c=15335
 

Περισσότερες πληροφορίες