ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα»
Άρθρο 05: Ειδικές διατάξεις
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Αντώνιος Β. Καπετάνιος
Το άρθρο 6 δεν λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι στα πλαίσια της προστασίας και διαχείρισης του ορεινού χώρου από τη δασική υπηρεσία, και της διαχείρισης της ορεινής κοίτης των υδατορευμάτων από αυτήν, τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην ορεινή κοίτη μελετώνται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία ως δασοτεχνικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 998/1979. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στο δασικό χώρο προκύπτει από τις παραγράφους 2 του άρθρου 2, 3 του άρθρου 5, και 9 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979. Τούτα σημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσής τους και από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 100 του νόμου 3852/2010, κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο (τη δασική υπηρεσία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄).Συνεπώς, από την αρμοδιότητα που δίδει η διάταξη σε άλλες, πλην της δασικής, υπηρεσίες να εκτελούν έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην κοίτη υδατορευμάτων, όπως και σε ιδιώτες, πρέπει να εξαιρεθεί η ορεινή κοίτη, ως διεπόμενη από ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?c=15338