Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”
Άρθρο 02: Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Andreas Charitos
Ξένη γλώσσα Το πιο υπερτιμημένο προσόν. Λειτουργεί καθαρά ως παράγοντας μείωσης της υποψηφιότητας των υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης, άσχετα με το πόσο ικανοί και αποτελεσματικοί μπορεί να είναι. Με την περιγραφή θέσεων εργασίας μπορεί να αναζητηθεί τόσο για το ποια γλώσσα απαιτείται όσο και το επίπεδο γνώσης αυτής ανά θέση εργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά όλους π.χ. για να γίνει κάποιος προϊστάμενος θα πρέπει να ξέρει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή άλλης από τις τρεις επίσημες της Ε.Ε.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2647
 
 
Θωμάς Πασχάλης
Θετικό ως προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης να επιλέγονται πλέον και υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ.Προς αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου απαιτείται όμως και η μισθολογική αξίωση τον αμοιβών υπαλλήλων της ανώτατης εκπαίδευσης ΤΕ και ΠΕ.Είναι άδικο υπάλληλοι της ανώτατης εκπαίδευσης ίδιου βαθμού να αμείβονται διαφορετικά. Θωμάς ΠασχάληςΔημόσιος Υπάλληλος κατηγορίας ΤΕΔιοικητικού ΛογιστικούΟικονομολόγος-Λογιστής ΦοροτεχνικόςΚάτοχος Μεταπτυχιακού MBA
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2428
 
 
Κατερίνα
Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, και όσοι προϊστάμενοι τοποθετηθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου χωρίς έγκριση υπηρεσιακού συμβουλίου να μην πληρώνονται το επίδομα θέσης ευθύνης.Αυτό για να μην γίνεται κατάχρηση και καθυστερεί για ευνόητους λόγους, η αποστολή στο υπηρεσιακό συμβούλιο των κρίσεων.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2426
 
 
jim
Θέλω να σας παρουσίασω μερικές από τις σκέψεις μου: 1) Πιστεύω πως θέσεις ευθύνης πρέπει να λαμβάνουν μόνο πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2) Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση ή την διοίκηση επιχειρήσεων να μπορούν να καταλαμβάνουν και θέσεις Διευθυντή Δ/νσης χωρίς προηγούμενως να έχουν ορισθοί ως προιστάμενοι τμήματος. 3) Πολλοί έχουν ορισθοί ως αναπληρωτές προιστάμενοι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές χωρίς να έχουν περάσει από Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις αυτές είναι καθαρά με πολιτικές σκοπιμότητες και για αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει να μοριοδοτηθούν για τη συγκεκριμένη προυπηρεσία ας αρκεσθούν στο επίδομα ευθύνης. 4) Υπάρχει άλλη μια κατηγορία που πρέπει να προσέξετε είναι αυτή που έχουν άλλαξει ειδικότητα χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο προκειμένου να καταλαβουν θέσεις προϊσταμένου. Άρα και αυτοί δεν πρέπει να βαθμολογηθούν για τη συγκεκριμένη προυπηρεσία 5)Θα πρέπει να υπολογισθούν οι συντελεστές βαρύτητας μοριοδοτήσης των πτυχιών με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει πραγματικό αποτελέσμα για τους νέους υπαλλήλους προκειμένου να ανταγωνισθούν τους αρχαιότερους υπαλλήλους, διαφορετικά το παρόν νομοσχέδιο θα είναι άλλη μια προσθήκη γραφειοκρατικής ύλης. Ελπίζω να διαβασθούν οι απόψεις μου καινα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2424
 
 
Andreas Charitos
Εξειδίκευση στο Mamagement Πρέπει να γίνει ένας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ διαχωρισμός της εξειδίκευσης στη διοικητική επιστήμη. Δεν μπορεί να προσμετρώνται το ίδιο στην επιλογή προϊσταμένων, γενικώς άτομα με περαιτέρω εξειδίκευση (μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) ασχέτως γνωστικού πεδίου. Πρέπει να γίνει αφής διάκριση στους εξειδικευμένους στο management. Στους πτυχιούχους της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης και άλλων μεταπτυχιακών τμημάτων του management. Παράδειγμα: πρέπει να τοποθετηθεί προϊστάμενος σε ένα τμήμα Πολεοδομίας Δήμου. Υποψήφιοι για τη θέση ευθύνης δύο μηχανικοί. Και οι δύο είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών. Ο ένας στην «Στατική των κτιρίων» και ο άλλος στο «Management». Επιστημονικά υπάρχει σαφές προβάδισμα στο δεύτερο που είναι εξειδικευμένος της διοικητικής επιστήμης. Που στην πράξη σημαίνει ότι ο δεύτερος έχει εξειδικευτεί στην επίτευξη αποδοτικότητας με τη σωστή διοίκηση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων μιας οργανωτικής μονάδας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος γι’ αυτήν. Η επιλογή του συγκεκριμένου μηχανικού στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί ΚΑΝΟΝΑ.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2646