Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”
Άρθρο 02: Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
apostolos
Σε αυτή τη φάση, και με σκοπό την εμπέδωση ενός πνεύματος αξιοκρατίας, ίσως θα ήταν καλύτερα οι προιστάμενοι διευθύνσεων (α) να προέκυπταν από έναν αξιοκρατικό ανταγωνιστικό διαγωνισμό, και(β)να μην περιορίζονταν από την υποχρέωση να έχουν διατελέσει προιστάμενοι τμημάτων.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2336
 
 
Γιώργος
Θα ήθελα να ρωτήσω τους αξιότιμους Υπουργούς αν η εν λόγω διάταξη θα έχει εφαρμογή και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή η αντιστοίχιση οργανικότητας με τις σχολικές μονάδες. Ένας που δεν έχει τον Β βαθμό και γίνεται διευθυντής σχολικής μονάδας κλπ, δεν πρέπει σε ένα κράτος δικαίου να λαμβάνει και αυτός το αντίστοιχο? (βαθμός Β)
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2331
 
 
A.E.
Η «κατάργηση» της επετηρίδας για την επιλογή προϊσταμένων είναι θετική και κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε αυτή η «κατάργηση» της επετηρίδας να ισχύει και για την συμμετοχή υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα (π.χ. διάφορες επιτροπές). Σε πολλές επιτροπές, η νομοθεσία αναφέρει ως προσόν για την συμμετοχή σε αυτές τον βαθμό (π.χ. Α, Β, Γ). Πλέον και μετά τον Ν. 4024/2011, είναι ελάχιστοι αν όχι ανύπαρκτοι οι υπάλληλοι με βαθμό Α’, ενώ και οι Β’ βρίσκονται σε συνταξιοδοτικό προστάδιο. Ως εκ τούτου, γιατί να μην επιλέγει η Διοίκηση για την συμμετοχή υπαλλήλων σε συλλογικά όργανα υπαλλήλους νεώτερους και με περισσότερα προσόντα; Γιατί να θεωρείται κάποιος νεώτερος υπάλληλος ικανότερος ή αξιότερος για την θέση προϊσταμένου, αλλά όχι για μια επιτροπή; Για την ταυτότητα του λόγου, συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η παροχημένη από την πράξη νομοθεσία.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2327
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2326
 
 
Απόστολος Παπαοικονόμου
Στη παράγραφο α προτείνω να τεθεί: «Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη απασχόλησης στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης είτε στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.Επίσης στη παράγραφο β προτείνω να τεθεί: «Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων είτε στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.»
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minreform/?c=2325