Τουριστικά πλοία

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 2: Προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών αναψυχής από επαγγελματικά πλοία αναψυχής
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.)
Σας παραθέτουμε τα σχόλια των μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.) για το παρών σχέδιο νόμου. Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Τουριστικά πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου διαβάζουμε ότι:Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των τουριστικών πλοίων και η τόνωση των συναφών επαγγελματικών κλάδων που, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.»Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει αντίρρηση ως προς την αναγκαιότητας ενός αναπτυξιακού νομοσχεδίου στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Το παρόν όμως, κατά την άποψή μας, αποτυγχάνει δραματικά στο ρόλο του και τελικά αποδεικνύεται (όπως και τόσα άλλα στην σύγχρονη πολιτική και νομική πραγματικότητα) απογοητευτικό και σαφώς κατώτερο των περιστάσεων, εμπεριέχει δε διατάξεις οι οποίες μελλοντικά θα αποδειχθούν ατελέσφορες οικονομικά, καταστροφικές γιά το ναυταθλητισμό και επικίνδυνες εθνικά.Η βασική μας διαφωνία και θέση ως ΠΑΣΠΙ επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη του χώρου ερήμην της ναυταθλητικής δραστηριότητας, η οποία με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιορίζεται στο όριο της εξαφάνισης.Ύστερα από σχετική μελέτη του Σχεδίου Νόμου θεωρούμε ότι χρειάζονται οι παρακάτω μεταβολές / αντικαταστάσεις:1)Το άρθρο 1.1α«Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ως ταξίδι αναψυχής δεν νοείται το ταξίδι ,με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση,επιβατών γενικά. Αντικαθίσταται ως εξής:«Ταξίδι αναψυχής»: είναι το ταξίδι που διενεργείται από πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία αναψυχής, ιδιωτικά ή επαγγελματικά ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με ελεύθερο πρόγραμμα προσεγγίσεων και ελεύθερο προορισμό, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή των επιβατών. Ηέννοια του ταξιδιού αναψυχής εμπεριέχει το ταξίδι με σκοπό την άθληση ή τη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες ή την εκπαίδευση επιβατών γενικά. Τεκμηρίωση: Είναι πάγια θέση του ΠΑΣΠΙ ότι η αθλητική / αγωνιστική ιστιοπλοΐα εμπεριέχεται στην έννοια της αναψυχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Επιπρόσθετα, αποτελεί σε συνδυασμό με την πρωτογενή εκπαίδευση στους ομίλους, αποτελεί το χώρο όπου θεμελιώνεται η πρακτική εμπειρία, σε συνθήκες ασφάλειας προκειμένου στη συνέχεια οι έμπειροι πλέον ιστιοπλόοι είτε να ναυλώσουν σκάφη, είτε να στελεχώσουν θέσεις ικανών πληρωμάτων σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά σκάφη. Επίσης, στο εξωτερικό, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται έστω και ελάχιστα με το άθλημα, υπάρχει ως ξεχωριστή οντότητα ο τουρισμός για ναυταθλητισμό, συμμετοχή σε αγώνες. Στην Ελλάδα διοργανώνονται πολλοί τέτοιοι αγώνες, οι οποίοι συνεισφέρουν τα μέγιστα στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών που ο αγωνιστικός στόλος και τα συνοδά σκάφη επισκέπτονται. Ειδική αναφορά πρέπι να γίνει στην Aegean Regatta που το το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίουσυνδιοργανώνει από κοινού με την ΕΑΘ/ΕΙΟ και τους ναυτικούς Ομίλους των ακριτικών νησιών του Αιγαίου.Στην δωδεκαετή πορεία της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πολλά απομακρυσμένα νησιά τονώνοντας την ισχνή τοπική οικονομία,επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο και ενισχύονταςτο φρόνημα των κατοίκων. Αυτό μπορεί κάλλιστα να επιβεβαιωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο σας. Ολες αυτές οι προσπάθειες βασίσθηκαν στη δυνατότητα ναύλωσηςεπαγγελματικών ιστιοφόρων σκαφών από ναυλωτές και πληρώματα που επιυθμουν να συμμετάσχουν στους αγώνες. Γίνεται σαφές επομένως ότι τυχόν υιοθέτησητης διατύπωσης που έχουν προτείνει οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμόενός μεγάλου τμήματος τουριστικού κεφαλαίου από την ναύλωση των παραπάνω σκαφών. Δεν πρέπει όλες αυτές οι προσπάθειες τις οποίες μάλιστα η επίσημη Πολιτεία (ΥΕΝ, Υπουργείο Τουρισμού, Περιφέρειες, Δήμοι) έχειθέσει υπό την αιγίδα της να ανασταλούν. Εξάλου, η κίνηση οποιυδήποτε ιστιοφόρου σκάφους δεν είναι εφικτή χωρίς την σωματική άσκηση και κατά συνέπεια άθληση του πληρώματος Τέλος αδυνατεί να αντιληφθεί και ο πλέον αντικειμενικός παρατηρητής ποια χρησιμότητα εξυπηρετεί μία ακόμη απαγόρευση, η οποία μόνο ζημία επιφέρει στο τουριστικό κεφάλαιο τηςΕλλάδας επιφέρει. 2)ότι το άρθρο 1.1αν«Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείταιαποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.Αντικαθίσταται ως εξής:«Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: είναι το πλοίο αναψυχής που χρησιμοποιείται,αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής για ιδιωτικούς ή ναυταθλητικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.Τεκμηρίωση: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα ιδιωτικό σκάφος αναψυχής να μην χρησιμοποιείται για ναυταθλητικούς σκοπούς, ανεξάρτητα εάν τελικά χαρακτηρίζεται ναυταθλητικό ή όχι. 3)Το άρθρο3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωσηδιάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενηςαπό την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται..Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στηνπερίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιουεικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.Αντικαθίσταται ως εξής:3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης.Τεκμηρίωση: Ο περιορισμός είναι επιβαρυντικός γιά τα σκάφη με ελληνική σημαία. Στην περίπτωση που οι ναυλωτές δεν μπορούν να ναυλώσουν ελληνικά επαγγελματικά σκάφη / πλοία αναψυχής για τη συμμετοχή τους σε αγώνες αναγκαστικά θα απευθυνθούν στη γείτονα χώρα. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα αναγκάζονται να συμμετέχουν σε αγώνες όπως το Ράλι Αιγαίου και την Aegean Regatta επιβαίνοντας σε σκάφη, που θα έχουν ναυλώσει από την γείτονα χώρα και τα οποία θα φέρουν την τουρκική σημαία. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι αθλητικά γεγονότα με τεράστιο τουριστικό υπόβαθρο για την Ελλάδα, θα αποτελέσουν για πρώτη φορά αντικείμενο της τουριστικής πολιτικήςτης Τουρκίας, με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας !!!!Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν καταστρεπτικό για τις περισσότερες σχολές. Καταστροφή των σχολών σημαίνει καταστροφή της βάσης της πυραμίδας των ενασχολούμενων με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Όσο λιγότεροι νέοι ιστιοπλόοι εισέρχονται στο χώρο, τόσο λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα νοικιάζουν σκάφη, ή θα εξελίσσονται επαγγελματικά στο χώρο.Επίσης, τα ελληνικά διπλώματα θα απαξιωθούν πλήρως και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση στην Ελλάδα να χρησιμοποιούμε διπλώματα που θα βγάζουν ξένες σχολές (με σκάφη που δρουν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα)!6)Το άρθρο13.3 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά και να εκναυλώνονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρουΑντικαθίσταται ως εξής:13.3 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως ναυταθλητικά, μπορούν όμως να εκναυλώνονται γιά τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου.Τεκμηρίωση: Θεωρούμε ότι καλύφθηκε παραπάνω. Γενικότερη θεώρηση :Οι λόγοι για τους οποίους θεωρούμε ότι το παρών Σχέδιο Νόμου είναι οπισθοδρομικό (ως αντίθετο του αναπτυξιακού) είναι πολλοί, ετυμολογικοί, σημειολογικοί, ιστορικοί, οικονομικοί και εθνικοί:.Βασική αιτία της ρήξης ανάμεσα στους χρησιμοποιούντες τα σκάφη τους γι αγώνες και το Υπουργείο, αποτελεί η ανεπιτυχής και άκυρη ετυμολογική ερμηνεία, καλύτερα η παρερμηνεία της λέξεως «αναψυχή», για την οποία εδώ και χρόνια οι παράγοντες του Υπουργείου (πιθανότατα αλλοδαποί, μη κατέχοντες πλήρως, ή ατυχώς κατέχοντες την γλώσσαν την ελληνικήν J) προσπαθούν να πείσουν ότι δεν εμπεριέχει στην έννοιά της τον αθλητισμό.Προς άρση λοιπόν της παρεξηγήσεως αυτή παραθέτω την ερμηνεία της λέξεως από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, του Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη (έκδοση 1998):Αναψυχή (η) : το ευχάριστο συναίσθημα της ψυχοσωματικής ανακούφισης που προσφέρει η ανάπαυση, η χαλάρωση, η ψυχαγωγία: κάνει ταξίδι αναψυχής στα νησιά // ο θερινός κινηματογράφος είναι από τα πιο αγαπητά μέσα αναψυχής.(ΕΤΥΜ. αρχ. αρχική σημ. «δροσιά» , αναψύχω . Η σημ. «ψυχαγωγία» είναι μεταγενέστερη.)Άρα εκτός και εάν ο νομοθέτης θεωρεί ότι το ως «ταξίδι αναψυχής» (και αντίστοιχα πλοίο αναψυχής κοκ) είναι αυτό στο οποίο οι επιβάτες έχουν σκοπό να δροσιστούν πρέπει να αποδεχτούμε την μεταγενέστερη ερμηνεία της λέξεως, η οποία είναι η ψυχαγωγία.Ψυχαγωγία (η): (χωρίς πληθ.) η ικανοποίηση της ψυχής μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (θεάματα, χορό, μουσική, τραγούδι, αθλητισμό, κα.), η αναψυχή.Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Μπαμπινιώτης παραθέτει σχετικό σχόλιο στο οποίο αναφέρει ότι οι λέξεις ψυχαγωγία και διασκέδαση διαφέρουν στη σημειολογική τους απόχρωση και κυρίως στην ετυμολογική τους προέλευση. Η λέξη διασκέδαση διαφέρει καθώς υποδηλώνει απλώς την απόλαυση, την ανέμελη διάθεση του ελεύθερου χρόνο, σε αντίθεση με την ψυχαγωγία η οποία προϋποθέτει ευχαρίστηση από περισσότερο δημιουργική ενασχόληση.Υπό την παραπάνω έννοια, προφανώς, όσοι μέχρι σήμερα ενοικίαζαν τα σκάφη τους κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων του 2743/1999, σε επιβάτες οι οποίοι απλά και μόνο είχαν ως σκοπό τους τη διασκέδαση ήταν παράνομοι! (τουλάχιστον σημειολογικά και ετυμολογικά).Βεβαίως, η έννοια της ψυχαγωγίας ή της αναψυχής ως συνώνυμου, καθίσταται σαφώς ότι μέσω της δημιουργικής ενασχόλησης εμπεριέχει και την έννοια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία είναι σύμφυτη και με την έννοια της περιήγησηςΠεριήγηση (η) αρχ.: η επίσκεψη σε ένα χώρο για αναψυχή ή για έρευνα και μελέτη.Με γνώμονα την απλοϊκή κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας, κάθε προσπάθεια αποξένωσης του ναυταθλητισμού και της εκπαίδευσης από την έννοια της αναψυχής καταρρίπτεται. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν οι συμπλεγματικές ερμηνείες αναλφάβητων.Με τους παραπάνω σχολιασμούς Ο σύνδεσμος προπονητών σας επισημαίνει τις ανησυχίες του για την διατήρηση της αθλητικής – ναυτικής – ιστιοπλοικής δραστηριοτητας, με μόνη σκέψη την συμβολή του στον αθλητισμό .Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συζήτηση επί του θέματοςΜε τιμήΚωνσταντίνος Μάνθος – Γεν. ΓραμματέαςΓεώργιος Φλωρίδης – Οργ. Γραμματέας
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=587
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π)
ΑΡΘΡΟ 2.1.α)ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑ) Συμφωνούμε με τη τήρηση μητρώου επαγγελματικών πλοίων εφόσον όμως υπάρξει πλήρης ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των εγγράφων του σκάφους, ούτως ώστε να μην υπάρχει πλέον επίδειξη εγγράφων σε κανένα λιμεναρχείο, αλλά το κάθε λιμεναρχείο να έχει ενημέρωση από μία κοινή βάση δεδομένων. Τα ήδη επαγγελματικά σκάφη αναψυχής να μην προσκομίσουν ξανά τα επικυρωμένα έγγραφα που ήδη έχει το Υπουργείο στη κατοχή του, για την εγγραφή στο μητρώο.Β) Επίσης λόγω του ότι πάρα πολλά σκάφη έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους άδεια το 2012-2013, πλέον των νέων επαγγελματικών που ήδη έχουν εκδώσει επαγγελματικές άδειες το 2013, να υπάρξει πρόβλεψη, όπως προμηθευθούν τη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο, χωρίς να καταβάλουν παράβολα τα οποία έχουν ήδη πληρώσει πρόσφατα και χωρίς να επαναυποβάλλουν τα δικαιολογητικά. Απλώς να υποβάλλουν μια αίτηση και την ήδη ανανεωμένη άδεια τους.β).αα)ΠΡΟΤΑΣΗΝα διαγραφεί η πρόταση: θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό.ΣΧΟΛΙΑΣκάφη της Γαλλίας, της Μάλτας ή και άλλων χωρών μέχρι 24 μέτρα θεωρούνται στις χώρες τους άνευ πληρώματος, και δεν χρειάζονται κάποια ειδική άδεια για να νοικιάζονται, οπότε είναι αδύνατο να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το συγκεκριμένο πλοίο είναι επαγγελματικό. Όλες λοιπόν οι εταιρείες που νοικιάζουν τέτοια σκάφη στις χώρες αυτές, ασκούν την δραστηριότητα με έγγραφα που αναφέρουν τα σκάφη τους σαν αναψυχής κι όχι σαν επαγγελματικά, διότι απλώς δεν υφίσταται αυτός ο χαρακτηρισμός με την έννοια του δικού μας νόμου. Προφανώς ο Έλληνας νομοθέτης θέλει οι Γάλλοι, οι Μαλτέζοι, καθώς και όποιοι άλλοι κοινοτικοί εταίροι να αλλάξουν την νομοθεσία τους για να συμμορφωθούν με την Ελληνική προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα.β). ββ)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΥπάρχει αναντιστοιχία για τα σκάφη του ΕΟΧ σε σχέση με το άρθρο 3 παρ.1περ.β.ΠΡΟΤΑΣΗΟι εταιρίες με πλοία με ξένη σημαία, να κάνουν έναρξη εργασιών στην χώρα μας.ΣΧΟΛΙΑΑ) για τους αλλοδαπούς (ΕΟΚ)κ.λ.π πλοιοκτήτες, για τα σκάφη με σημαία κράτους μέλους, δεν απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος στην Ελλάδα, αλλά μόνο λήψη ΑΦΜ και ο διορισμός ενός φορολογικού εκπροσώπου. Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες και τα σκάφη με Ελληνική σημαία υποχρεούνται σε έναρξη επιτηδεύματος, τα σκάφη με ξένη σημαία δεν θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία. Με αποτέλεσμα, εμείς οι Έλληνες πλοιοκτήτες σκαφών με Ελληνική σημαία θα πρέπει να νοικιάζουμε επαγγελματική έδρα (με μεγάλο μηνιαίο κόστος), θα πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, λογιστή που θα τηρεί πλήρες λογιστήριο, κλπ, ενώ οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία δεν θα πληρώνουν τίποτα από αυτά, θα αποδίδουν απλώς τον ΦΠΑ των ναύλων μέσω φορολογικού εκπροσώπου. Αυτό δημιουργεί κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού.Β)Θα επιστρέψουν στη χώρα μας τα επονομαζόμενα «μαϊμού» επαγγελματικά σκάφη, με νομικές μορφές που δεν θα εμφανίζονται οι πραγματικοί τους ιδιοκτήτες, θα ορίζουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο που θα αποδίδει απλώς έναν ΦΠΑ επί ενός υποτιμολογημένου ή εικονικού ναύλου (το παραστατικό θα εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας με βεβαιωμένη τη ΜΗ δυνατότητα έλεγχου του ελληνικού δημοσίου), θα εμφανίζονται εδώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και τα παρένθετα τους πρόσωπα σαν ναυλωτές και θα αλωνίζουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, χωρίς να ενεργοποιείται το άρθρο 1 για παρένθετα πρόσωπα απολαμβάνοντας δε και τις ατέλειες.Γ) Θα προσελκύσουμε τους απανταχού στην Ευρώπη και στον κόσμο «μαϊμουδιάρηδες» που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο.Δ) Τα πραγματικά επαγγελματικά σκάφη που αυτήν την στιγμή έχουν Ελληνική σημαία, θα αναγκαστούν να υψώσουν κι αυτά τέτοιες σημαίες, χάνοντας από το ΑΕΠ το προϊόν του θαλάσσιου τουρισμού που παράγεται στην χώρα μας, για να αποφύγουν έξοδα, ταλαιπωρία αλλά και τυχόν ελέγχους.Ε) Εκτός αν έτσι θέλετε να γεμίσετε τις μαρίνες, εις βάρος του επαγγελματικού γιώτινγκ.3.ΠΡΟΤΑΣΗΝα καταργηθεί η παύση ισχύος των επαγγελματικών αδειώνΣΧΟΛΙΟΠριν την λήξη της άδειας πρέπει ο πλοιοκτήτης να μεριμνήσει για την ανανέωση της. Τι θα συμβεί εάν παρέλθει αυτή η ημερομηνία? Δεδομένου ότι έχει συμβεί πολλάκις να χάνονται οι προθεσμίες (από λάθος, από άγνοια, από αμέλεια, από ανώτερη βία, κλπ), δεν είναι δυνατόν ο νόμος να μην ορίζει μια διαδικασία για τις περιπτώσεις αυτές ή τις συνέπειες. Κάποιος που έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του νόμου, τι θα παθαίνει εάν χάσει μια προθεσμία?αα)ΠΡΟΤΑΣΗΝα απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφου του ναυλοσυμφώνου και όχι της κατάστασης των επιβατών δεδομένου ότι δεν είναι στη διάθεση του πλοιοκτήτη και κυρίως περιέχει προσωπικά δεδομένα των επιβατών.4.ΠΡΟΤΑΣΗΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ .Λόγω ανωτέρας βίας ή αιτήματος του Πλοιοκτήτη να αναστέλλεται η επαγγελματική άδεια, με τη προϋπόθεση ο πλοιοκτήτης να καταθέτει τα πρωτότυπα έγγραφα του σκάφους στο αρμόδιο τμήμα του θαλάσσιου τουρισμού και να λάβει βεβαίωση παράδοσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το σκάφος δεν μπορεί πλέον να εκτελεί πλόες (όπως γίνεται με την κατάθεση πινακίδων στο υπουργείο συγκοινωνιών για τα αυτοκίνητα).Αυτό να ισχύει αορίστως, μέχρι τη στιγμή που με αίτηση άρσης του παροπλισμού το πλοίο θα εκποιείται. Σε ένα εύλογο χρονικό περιθώριο 60 ημερών να προσκομίζεται η διαγραφή από τα νηολόγια ώστε να διαγράφεται οριστικά από το μητρώο.ΣΧΟΛΙΟΈνα σκάφος ο επαγγελματίας πλοιοκτήτης, όταν το έχει στην κατοχή του, και περάσουν αρκετά χρόνια, δεν έχει τη δυνατότητα ναύλωσης, με αποτέλεσμα αν δεν καλύψει τις ημέρες με κάποιο τρόπο, το σκάφος θα παύσει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας και θα το χρεωθεί στη δήλωση του ως ιδιωτικό, ενώ αυτός θέλει να το εκποιήσει αλλά δεν μπορεί. Με τον παροπλισμό θα είναι όλα νόμιμα, αφού επί πραγματικού δεν θα ναυλώνεται το σκάφος και τα έγγραφα του θα παραμένουν στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου.5.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ1ον. Να καταργηθεί το παράβολο του άρθρου 7 παρ. 1 όταν κατάσχεται το σκάφος, από το ελληνικό δημόσιο η το δημόσιο άλλης χώρας.2ον. Με το που κατάσχεται το πλοίο ενημερώνονται τα νηολόγια τα οποία μπορούν να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του μητρώου των επαγγελματικών σκαφών, κι όχι ο πλοιοκτήτης.3ον. Από την άρση της κατάσχεσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα ενενήντα (90) ημερών για την επαναφορά του σκάφους σε κατάσταση αξιοπλοΐας. οι δε ενενήντα (90) ημέρες θα πρέπει να προστίθεται στο χρονικό διάστημα ακινησίας του σκάφους λόγω κατάσχεσης.4ον .Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης έχει ενημερώσει το λιμεναρχείο,(με βάση δικά του στοιχειά ενημέρωσης ότι το πλοίο έχει παρεκκλίνει της πορείας του), η κατάσχεση να αίρεται άμεσα για να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και η αντικειμενικά ΜΗ ευθύνη του πλοιοκτήτη.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=552
 
 
ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, 13 Μαΐου 2013ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών ΕλλάδαςΜε αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση προς διαβούλευση του Νομοσχεδίου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η Ένωση Μαρινών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία της, σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή του «Τέλους Παραμονής και Πλόων (ΤΠΠ) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής» η οποία εάν και εφόσον τελικώς εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι βέβαιο ότι θα έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στο ήδη βεβαρυμμένο περιβάλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού της χώρας μας.Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της χώρας για εισροή εσόδων και σε ένα περιβάλλον όπου:• το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ιδιωτικοποιήσεις μαρινών και καταφυγίων τουριστικών σκαφών με σκοπό την αξιοποίησή τους,• οι περισσότερες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν τις χαμηλότερες πληρότητες της τελευταίας 10ετίας και αγωνιούν για τη βιωσιμότητά τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν τη φυγή των τουριστικών σκαφών,• η ανεργία μαστίζει τους επαγγελματίες του yachting όσο ποτέ άλλοτε,η Ένωση Μαρινών Ελλάδας θεωρεί εξαιρετικά άστοχη την ενέργεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου να προωθήσει το απαράδεκτο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», ενέργεια, που αποτρέπει την έλευση ξένων σκαφών στην Ελλάδα και διώχνει και αυτά που επιλέγουν ακόμη τη χώρα μας ως τόπο μόνιμου ελλιμενισμού. Το αρμόδιο Υπουργείο, με το εν λόγω Νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει εκτός από το ΤΠΠ, πλήθος αναποτελεσματικών και γραφειοκρατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες σκαφών. Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας προτείνει, αντί για την πρόσκαιρη εισπρακτική πολιτική μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα που θα προσελκύσουν σκάφη στη χώρα μας και στις ελληνικές μαρίνες, όπως:- τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ ελλιμενισμού και παροχών (στην Τουρκία είναι μηδενικός),- την απελευθέρωση της δραστηριοποίησης του επαγγελματικού σκάφους ανεξαρτήτως σημαίας στους ελληνικούς λιμένες, και- τον εξορθολογισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι μαρίνες από τα Λιμενικά Ταμεία,Καλούμε το Υπουργείο Τουρισμού καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα που πασχίζουν για την τουριστική ανάταση της χώρας και την αναβάθμιση του Θαλάσσιου Τουρισμού στον τόπο μας, να πάρουν θέση και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάκληση των σχετικών διατάξεων του Νομοσχεδίου, έτσι ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή τους. ΕΜΑΕΗ Ένωση Μαρινών Ελλάδας η οποία αποτελείται σήμερα από 20 οργανωμένους τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην εκμετάλλευση των τουριστικών λιμένων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:Κα Ελένη Ηλιοπούλου, Ένωση Μαρινών ΕλλάδαςΜαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό ΦάληροΤ: 210 9871000 e-mail:eiliopoulou@flisvosmarina.com
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=504
 
 
Μάγγος Αντώνης
Ένα Ελληνικό σκάφος που δικαιούται να νοικιάζεται σαν επαγγελματικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις Ελληνικές προδιαγραφές, μπορεί χωρίς εμπόδια και χωρίς να συμμορφώνεται στην νομοθεσία και στις απαιτήσεις πχ για πληρώματα, στην νομοθεσία των Ευρωπαϊκών χωρών που επιλέγει να πάει και να δουλέψει. Πως μπορούμε εμείς να απαγορεύουμε σε ξένα σκάφη να δουλέψουν αντίστοιχα εδώ, ζητάμε να εγγραφούν σε μητρώα, να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των ελληνικών νόμων και της ελληνικής γραφειοκρατίας? Σαν επαγγελματίας του χώρου, θεωρώ πως χρειάζεται ο κλάδος αλλά και οι θάλασσες μας επιπλέον προστασία από αυτήν που χρειάζονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που δεν αντιμετωπίζουν για παράδειγμα το δικό μας πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες, ούτε με την φοροδιαφυγή και τους εικονικούς επαγγελματίες που αμαυρώνουν όλο τον κλάδο. Ο νόμος έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, πέραν των γραφειοκρατικών εμποδίων και της ταλαιπωρίας, ουσιαστικά δεν εξασφαλίζει τίποτα σε θέματα ελέγχου και ασφάλειας, εξασφαλίζει μονάχα τον στραγγαλισμό του κλάδου των επαγγελματιών, και την αύξηση της γραφειοκρατίας και της συλλογής εγγράφων και σφραγίδων. Όπως δε έχω ήδη πει σε προηγούμενο σχόλιο, δεν θα μπορέσει να ελεγχθεί όποιος εικονικός επαγγελματίας επιλέξει να εμφανιστεί μέσω μιας ξένης-κοινοτικής εταιρείας. Οι πραγματικοί επαγγελματίες, ξένοι και Έλληνες, θα υποφέρουν, και θα ταξιδεύουν ευχάριστα οι μαϊμουδιάρηδες.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=501
 
 
Μάγγος Αντώνης
Βάσει των όρων που χρησιμοποιούνται στο σχέδιο νόμου, ουσιαστικά καταργείται η έννοια της επαγγελματικής άδειας, όμως παραμένει στην ουσία η άδεια αυτή με την μορφή της εγγραφής του επαγγελματικού σκάφους στο μητρώο καθώς και της διετούς ανανέωσης της εγγραφής αυτής. Η χώρα μας έχει πολυνησία και (αφύλακτα στην ουσία) πελάγη, τα υδάτινα σύνορα μας χρειάζονται προστασία, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, ορισμένες εξ αυτών δεν έχουν καν θάλασσα ή θαλάσσιο τουρισμό. Προστασία χρειάζεται και ο κλάδος των επαγγελματιών που νοικιάζουν σκάφη χωρίς πλήρωμα, όπου ο ναυλωτής κινείται χωρίς την επίβλεψη και τον έλεγχο του εκναυλωτή ή εκπροσώπου του. Η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εντολές, παρόλο που στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν υφίστανται οι δικές μας ιδιαιτερότητες. Τόσα χρόνια, έχουμε την εμπειρία ήδη από Ελληνικά επαγγελματικά σκάφη που ναυλώνονται εκτός Ελλάδας, είτε σε ευρωπαϊκές χώρες είτε και στην Τουρκία. Στις Ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν, τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη δεν εγγράφονται σε κάποιο μητρώο των χωρών αυτών, ούτε λαμβάνουν φυσικά κάποια επαγγελματική άδεια. Η μόνη υποχρέωση τους είναι να οριστεί στις χώρες αυτές κάποιος φορολογικός εκπρόσωπος (συνήθως κάποιος λογιστής ή πράκτορας), με υποχρέωση απόδοσης του αναλογούντος ΦΠΑ για τους ναύλους που εισπράττει η Ελληνική εταιρεία και πραγματοποιούνται εκεί. Κατ’ αρχάς είναι άδικο ενώ η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η πρακτική των Ευρωπαϊκών χωρών να είναι αυτή στα Ελληνικά τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα να αντιμετωπίζει διαφορετικά τα επαγγελματικά σκάφη που ανήκουν σε Ευρωπαϊκές εταιρείες και νοικιάζονται σύμφωνα με τις δικές τους νομοθεσίες. Δεν μπορούμε εμείς να ζητάμε επιπλέον διαδικασίες όπως η λήψη ΑΦΜ της ίδιας της εταιρείας (κι όχι μόνο του φορολογικού εκπροσώπου) και η εγγραφή σε κάποιο μητρώο (ή η λήψη κάποιας άδειας), ο έλεγχος πόσων ημερών ναύλων πραγματοποίησαν τα σκάφη αυτά στην χώρα μας, κλπ. Στην Τουρκία που δεν ανήκει στην ΕΟΚ, τα πράγματα είναι διαφορετικά: Μπορεί ένα Ελληνικό τουριστικό σκάφος να καταπλεύσει σε κάποιο λιμάνι, αλλά από εκεί δεν επιτρέπεται να κινηθεί παρά μόνο για να εξέλθει από την χώρα, εκτός κι αν περάσει τις απαραίτητες διαδικασίες και λάβει (εκτός της Ελληνικής και)Τουρκική επαγγελματική άδεια, και σε κάθε ναύλωση να εκδίδεται το αντίστοιχο transit log με τους ναυλωτές. Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο νόμου (άρθρο 2, παρ. 1 εδ. αα και ββ), προφανώς υπάρχει μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα ανάλογη πολιτική με την πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα να θεσμοθετείται η κατάργηση της υποχρέωσης (με τον παλιό νόμο) της εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος κάποιας Ευρωπαϊκής εταιρείας, η τήρηση (και ο έλεγχος) λογιστηρίου στην Ελλάδα της εταιρείας αυτής, κλπ. Δεδομένου ότι:• στην έννοια του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ υπάρχουν και κάποιοι φορολογικοί παράδεισοι της Ευρώπης, • σε κάποιες χώρες μέλη, δεν υφίσταται καν η έννοια του επαγγελματικού σκάφους και δικαίωμα εκναύλωσης έχουν όλα τα ιδιωτικά σκάφη μέχρι 24 μέτρα (και μάλιστα άνευ πληρώματος), • σε κάποιες χώρες μέλη δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση σε αντίστοιχους οργανισμούς τύπου ΟΑΕΕ, ΤΑΝΠΥ, κλπ, • δεν θα έχει η Ελλάδα και οι φορολογικές αρχές την δυνατότητα ελέγχου ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τέτοιων εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς και τα παρένθετα πρόσωπα κατά τους ορισμούς του νόμου, παρά μόνο να ελέγχουν αν αποδόθηκε ο εγχώριος ΦΠΑ σε όποιο ποσό ναύλου δηλώθηκε • τα υπό Ευρωπαϊκή σημαία και ιδιοκτησία επαγγελματικά σκάφη θα λαμβάνουν τις όποιες ατέλειες και εκπτώσεις λαμβάνουν τα Ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα του θαλάσσιου τουρισμού, ο νέος νόμος θα επιφέρει τα εξής αποτελέσματα: • Θα επιστρέψουν στη χώρα μας τα επονομαζόμενα «μαϊμού» επαγγελματικά σκάφη, με νομικές μορφές που δεν θα εμφανίζονται οι πραγματικοί τους ιδιοκτήτες, θα ορίζουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο που θα αποδίδει απλώς έναν ΦΠΑ επί ενός υποτιμολογημένου ή εικονικού ναύλου, και θα εμφανίζονται εδώ οι ιδιοκτήτες και τα παρένθετα πρόσωπα σαν ναυλωτές και θα αλωνίζουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, απολαμβάνοντας και τις ατέλειες. • Θα προσελκύσουμε τους απανταχού στην Ευρώπη και στον κόσμο «μαϊμουδιάρηδες» που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. • Τα πραγματικά επαγγελματικά σκάφη που αυτήν την στιγμή έχουν Ελληνική σημαία, θα αναγκαστούν να υψώσουν κι αυτά τέτοιες σημαίες, χάνοντας από το ΑΕΠ το προϊόν του θαλάσσιου τουρισμού που παράγεται στην χώρα μας, για να αποφύγουν έξοδα, ταλαιπωρία αλλά και τυχόν ελέγχους. Σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση των μαρινών καθώς και την προφανή αύξηση των τιμών ελλιμενισμού των επαγγελματικών σκαφών που θα επιφέρει, ο κλάδος μας θα πεθάνει οριστικά, και τα μόνα επαγγελματικά σκάφη που θα πλέουν στις θάλασσες μας θα είναι σκάφη για την προσωπική (και φθηνή) αναψυχή των κρυφών ιδιοκτητών τους.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ythynal/?c=477