Οδικές μεταφορές

ΝΟΜΟΣ ………………….Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών
Άρθρο 11: Σχεδιασμός υπεραστικών γραμμών
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
evangelia
Η ρυθμιστική αρχή έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την συνεχή και ομαλήπαροχή μεταφορών επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικώνοδικών μεταφορών επιβατών,καθώς ο σκοπός του νόμου είναι να εξασφαλίσει στους επιβάτες την συνεχή προσφορά δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών και ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργιά των δικτύων δημοσίων οδικών επιβατικών μεταφορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα μεταξύ τούς να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας των μεταφορών αυτόν με το δυνατότερο χαμηλό κόστος.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?c=6438