ΟMNIBUS Ενσωμάτωση διατάξεων στο σχέδιο νόμου

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010″
Άρθρο 03: Τροποποιήσεις του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α’ 112/10-5-2005)
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
Παρατηρήσεις επί του άρθρου 31Α1. Για μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο η ενημέρωση της ΕΑΚΑΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις διοικητικές κυρώσεις και καταδίκες που επιβάλλουν, πρέπει να γίνεται κάθε εξάμηνο αντί για έναν χρόνο.2. Είναι απαραίτητη η δημοσιοποίηση των κυρώσεων, για να υπάρχει η γνωστοποίηση στην ΕΑΚΑΑ;3. Πως και από ποιον προσδιορίζεται ο «εύλογος χρόνος» για την γνωστοποίηση των δικαστικών αποφάσεων; Για το Δ.Σ.Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20410