ΟMNIBUS Ενσωμάτωση διατάξεων στο σχέδιο νόμου

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση των ν. 3029/2002, 3340/2005, 3455/2006, 3556/2007, 3601/2007, 3606/2007, 3846/2010″
Άρθρο 04: Τροποποιήσεις στο ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α 84/18-4-2006)
 
some_text
some_text
some_text Πίσω στα άρθρα
ΚΕ.Π.ΚΑ.- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών
2) Στο εδάφιο δ να διευκρινιστούν:Α) οι περιπτώσεις αναπροσαρμογής των ρυθμίσεων για σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης των ομίλων επιχειρήσεωνΒ) τα «τακτά χρονικά διαστήματα», τι εννοείται 3) Δεν καθορίζεται σαφώς ο τρόπος ορισμού του Συντονιστή καθώς και από ποιον γίνεται αυτός ο ορισμός 4) Δεν αναφέρονται ποιες είναι οι διαδικασίες συνεργασίας και ποιες μπορεί να είναι οι άλλες αρμόδιες αρχές.7) Γιατί δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς οι ανταλλαγές πληροφοριών για τις επιχειρήσεις μέσω της Μεικτής Επιτροπής;Με τιμή,Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε. Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.
Μεταφορά στην πηγή: http://www.opengov.gr/minfin/?c=20411