Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για τεχνολογίες ιχνηθέτησης καυσίμων και συστημάτων ή υποδομών ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης ιχνηθέτησης καυσίμων
some_text
some_text
some_text

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ – Α. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗ

Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο απαίτησης, ο κατασκευαστής καλείται να περιγράψει τοντρόπο(η διαδικασία) με τον οποίο, η νέα τεχνολογία ιχνηθέτη θα καλύπτει την απαίτηση αυτή. Για κάθε πεδίο απαιτείται επίσης ο καθορισμόςελάχιστου χρονικού διαστήματοςμέσα στον οποίο η τεχνολογία ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή. Το διάστημα αυτό μπορεί να προσδιοριστεί είτε ‘άμεσα’, είτε ‘εντός Χ ωρών/ημερών’. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι παρακάτω: ΑΠΑΙΤΗΣΗ
 
7 σχόλια.
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ – Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΣΥΣΚΕΥΗ(περιγραφή, προετοιμασία, συντήρησή της) 5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 6. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9. ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ, Επαναληψιμότηταr, ΑναπαραγωγιμότηταR, 10. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
 
3 σχόλια.
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ – Γ. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ - κόστος βαθμονόμησης και συντήρησης φορητών συσκευών - προγραμματισμός και κόστος εκπαίδευσης για την εφαρμογή του συστήματος - κόστος ενδεχόμενης ΣΔΙΤ για επιτόπιους ελέγχους - εγγύηση και διάρκεια καλής λειτουργίας συστήματος ιχνηθέτησης - Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής του κινητού εξοπλισμού έχοντας συμπληρώσει κάποιον συγκεκριμένο αριθμό χρήσεων του και ποιο το κόστος αντικατάστασής του.
 
0 σχόλια.