Αγορανομικός Κώδικας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 06: Λειτουργία τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται, προαιρετικά, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.γ) Την Κυριακή των Βαΐων.2) Επιτρέπεται, προαιρετικά, η λειτουργία όλες τις Κυριακές του έτους των εμπορικών καταστημάτων με συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να μην ανήκουν, υπό οιαδήποτε νομική σχέση, σε αλυσίδα καταστημάτων και β) να μη λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου « shops-in-a-shop».
 
598 σχόλια.
 

Άρθρο 07: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο, προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:α) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.β) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.ε) Οι Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά τη Ζώνη Λιμένων δικαιοδοσίας τους.στ) Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς τους προβλέπουν τη δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων.ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ως προς τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους.2. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, αναφορικά με τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, αρμόδιοι φορείς είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως κεντρικές αρμόδιες αρχές, το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και οι Αρχές στις οποίες περιήλθαν κατά μεταβίβαση αρμοδιότητες διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρμόδιος φορέας είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι Χημικές Υπηρεσίες αυτού, σύμφωνα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους.3. Οι φορείς, το ύψος και οι διαδικασίες επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων του νόμου αυτού, όταν επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου των τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.4. Η παράβαση των όρων της Υγιεινής και καθαριότητας στα αναφερόμενα κατά το παρόντα νόμο καταστήματα, εργαστήρια και σε κάθε Δημόσιο κέντρο, ή κατάστημα που εξυπηρετεί το κοινό όπως αυτά προαναφέρθηκαν στο νόμο, διώκεται και τιμωρείται κατά τις ειδικές υγειονομικές διατάξεις.5. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρούνται σε ισχύ.6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δια του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους οργανισμούς λαϊκών αγορών που λειτουργούν στη χώρα.
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 08: Έλεγχοι – Δειγματοληψίες – Εργαστηριακές Εξετάσεις

1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 εφαρμόζονται αναλόγως.2. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο, διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης παράβασης, για την οποία δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν προς τούτο αμέσως τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.3. Οι αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων, δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή/ και εκτίθενται προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους.4. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχομένων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς, που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.5. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να συνδράμουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στο έργο τους.6. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δύνανται να λαμβάνουν άνευ ανταλλάγματος δείγματα από όλα τα ελεγχόμενα προϊόντα, για περαιτέρω διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους προς την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα δείγματα, που λαμβάνονται για τους σκοπούς των ελέγχων, παρόντων των ελεγχομένων, επισημαίνονται και σφραγίζονται μονοσήμαντα από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.7. Κατά τη δειγματοληψία συντάσσεται Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας από τους ελεγκτές, το οποίο περιέχει τουλάχιστον:α) Τα στοιχεία της επιχείρησης όπου ελήφθησαν τα δείγματα.β) Στοιχεία του προϊόντος/ων και συνολική/κές ποσότητα/τες που δειγματίστηκαν.γ) Ευρήματα ή παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε.δ) Υπογραφές από τους ελεγκτές και τον ελεγχθέντα.8. Για τον τρόπο λήψης του δείγματος, την ποσότητα, τη συσκευή σφράγισης και επισήμανσης, τα σχετικά με τη διασφάλιση της ταυτότητας του δείγματος και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη δειγματοληψία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή τα προβλεπόμενα από τα ισχύοντα για κάθε προϊόν πρότυπα καθώς και από τα προγράμματα ελέγχου που καταρτίζουν οι αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των λαμβανομένων δειγμάτων και η ποσότητα κάθε δείγματος πρέπει να είναι επαρκείς για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων:α) για την πρώτη εργαστηριακή εξέταση,β) για τη δεύτερη, εφόσον ασκηθεί έφεση κατά του αποτελέσματος της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης από τους οικονομικούς φορείς καιγ) για την τρίτη εργαστηριακή εξέταση σε περίπτωση ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων μεταξύ πρώτης και δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης.9. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι προϊόντων διενεργούνται σε διαπιστευμένα ή κοινοποιημένα, ή αναγνωρισμένα ή εγκεκριμένα κατά περίπτωση εργαστήρια, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.10. Η πρώτη εργαστηριακή εξέταση των προϊόντων που ελήφθησαν από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αρμόδιας αρχής. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει διαθέσιμος ή/και πλήρης Τεχνικός Φάκελος για το δειγματιζόμενο προϊόν, μολονότι αυτό επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με το κόστος της πρώτης εξέτασης ο ελεγχόμενος.11. Αν από τα αποτελέσματα της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης προκύπτει ότι το δειγματισθέν προϊόν δεν διαθέτει αυτά που απαιτεί η σχετική νομοθεσία, ο ελεγχόμενος, αφού ενημερωθεί αρμοδίως, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά των αποτελεσμάτων της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών. Το κόστος της δεύτερης (κατ’ έφεση) εργαστηριακής εξέτασης βαρύνει τον ελεγχόμενο.12. Στις περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές στα αποτελέσματα της πρώτης και δεύτερης (κατ’ έφεση) εξέτασης, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια αρχή, με δαπάνες της και τρίτη εργαστηριακή εξέταση σε διαφορετικό εργαστήριο.13. Στην περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται από Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις περί δειγματοληψίας, χημικών εξετάσεων, γνωματεύσεων και ευαλλοίωτων δειγμάτων που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις σχετικές Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.
 
2 σχόλια.
 

Άρθρο 09: Ειδικές Ποινικές Κυρώσεις

Στους παραβάτες του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, πέραν των προβλεπομένων από τις Υπουργικές Αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων ως εξής:α. Παροχή πληροφοριών.αα) Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής του, όπου αυτά επιβάλλονται από άλλες διατάξεις και όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτών καθώς και των τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.ββ) Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο, ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα κατεχόμενα τιμολόγια αγοραπωλησίας και άλλα έγγραφα, από τα οποία διαπιστώνονται οι πληροφορίες της προηγούμενης υποπερίπτωσης (αα). Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται κατά την έννοια του παρόντος και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.β. Τρόφιμα.αα) Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή νοθεύει τρόφιμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, πέραν των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με την νομοθεσία περί τροφίμων. Εάν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της δημόσιας υγείας, τον θάνατο ή την πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη.ββ) Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία τρόφιμα, τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας, που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τιμωρείται με φυλάκιση, πέραν των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων.γγ) Όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται με φυλάκιση.δδ) Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων, παραποιημένα ή νοθευμένα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
 
3 σχόλια.
 

Άρθρο 10: Ειδικές κυρώσεις για πρατήρια υγρών καυσίμων

1. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.α) Στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή αλλοίωση του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών ή αποδεδειγμένη αλλοίωση των σημαντικών μετρολογικών παραμέτρων από εξωτερικές προς την αντλία επιδράσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενη αντλία. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α’). Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού με τον παραβάτη, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του και η ιδιοκτησία παραμένει σε αυτόν.β) Όποιος κατ’ επάγγελμα εμπορεύεται, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το δεύτερο εδάφιο της αυτής περίπτωσης (α) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη.2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.α) Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα αντλίας υγρών καυσίμων, πέραν των κατωτέρω ορίων, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: Σφάλμα αντλίας Κύρωση -0,5% < σφάλμα –1,0% < σφάλμα Από –1,5% και άνω   β) Στην περίπτωση που, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση για τις δύο πρώτες περιπτώσεις του παραπάνω Πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. γ) Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις του παραπάνω πίνακα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στο σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β’ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης. δ) Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (α), ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτό αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. 3. ΝΟΘΕΙΑ. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει υγρά καύσιμα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση και με διοικητικό πρόστιμο εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000). Όποιος εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου υγρά καύσιμα, παραποιημένα ή νοθευμένα, τιμωρείται με φυλάκιση και με διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000). 4. Για τα ποινικά αδικήματα ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.    
 
2 σχόλια.