Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 51 : Τελικές διατάξεις

Διατάξεις που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 
2 σχόλια.