Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 6: Αποστολή – Αρμοδιότητες

1. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος εκτείνονται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες αυτών, όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α), στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α), και πάντως δεν επεκτείνεται σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους, πλην των αναφερόμενων στο ν.δ. 444/1970.2. Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος και στον χώρο ευθύνης του περιλαμβάνονται ιδίως: α. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας και ελέγχου της αλιείας. β. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. γ. Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime safety), ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου. δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. ε. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων. ζ. Η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. η. Η παροχή υποστήριξης για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων, καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευση. θ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση της αποστολής του και η συμμετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων. 3. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, συνεργάζεται με αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν στην αποστολή του. 4. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του και βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, όταν καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. Συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας.
 
8 σχόλια.
 

Άρθρο 7: Διάρθρωση Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος

1. Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, ως και η διάρθρωση αυτών, θα καθοριστούν με το Π.Δ. του άρθρου 1 παρ. 3 περ. β΄ του παρόντος.2. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω Π.Δ., οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος ρυθμίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως αυτές διατυπώνονται κυρίως στο άρθρο 2 του ν. 3922/2011, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 85/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 8 : Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 ν. 4058/2012 (Α΄63) αντικαθίσταται ως εξής:«3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία του προσωπικό των Υπηρεσιών των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αποσπάται σε αυτό για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μια φορά. Επίσης, στο Κέντρο δύναται να αποσπάται και προσωπικό των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα στελέχη των Υπουργείων που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια, πλην εκείνων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Ως Προϊστάμενος του Κέντρου τοποθετείται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό». 2. Στο άρθρο 27 του ν. 4058/2012, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:«5. α) Οι προμήθειες του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη θέση σε λειτουργία του, υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Λιμενικού Σώματος. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.β) Προμήθειες για την υποστήριξη δραστηριοποίησης του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., μετά την έναρξη λειτουργίας του, υλοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και οι σχετικές δαπάνες επιμερίζονται ισόποσα μεταξύ των προϋπολογισμών του Ειδικού Φορέα Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και του Ειδικού Φορέα Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 9: Πρόστιμα

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 2399/1996, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2881/2001 (Α΄16), αντικαθίσταται ως ακολούθως:«δ) από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. [ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α΄ 57)] και για παραβάσεις της αγορανομικής νομοθεσίας».2. Οι περιπτώσεις β΄ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2881/2001 (Α΄16), αντικαθίστανται ως ακολούθως:«β) Ποσοστό κράτησης 3% από τα έσοδα που προέρχονται από τα επιβαλλόμενα από τις Λιμενικές Αρχές πρόστιμα για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. [ν. 2696/1999 (Α΄ 57)], για παραβάσεις της αγορανομικής νομοθεσίας καθώς και εκείνα που επιβάλλονται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162), τα οποία εισπράττονται από το «Πράσινο Ταμείο» και τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό αυτού «Γαλάζιο Ταμείο», αποδίδεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.). γ) Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση, ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των προστίμων αυτών και του ποσοστού υπέρ του Ε.Λ.Ο.Α.Ν., ως και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής».
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973)

1. Στο άρθρο 126 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 261), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:«2. Ο έλεγχος και η θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και απόπλου κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές δύναται να διενεργούνται περιοδικά από τις Λιμενικές Αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας».2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής:«Προ της εκδόσεως των ανωτέρω αποφάσεων, οι παραβάτες καλούνται με έγγραφη πρόσκληση της Λιμενικής Αρχής σε απολογία. Η απολογία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της κλήσεως». 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν.δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α’), όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 2575/98 (ΦΕΚ 23 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:«1.α) Η έκδοση πιστοποιητικών πλοίων και πλοιοκτητριών εταιρειών, η γενική ή μερική επιθεώρηση, ο έλεγχος και η έγκριση σχεδίων, μελετών, εγχειριδίων, εξοπλισμού και υλικών, η έκδοση αδειών ναυπήγησης και μετασκευής και παρακολούθησης των αντίστοιχων εργασιών και της αναγνώρισης επιβατηγών πλοίων ως ελληνικών, καθώς και κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για τη διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να ανατεθεί σε εξουσιοδοτημένους από την Ελλάδα οργανισμούς με γραπτή συμφωνία.β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω οργανισμούς, καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής». 4. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (261 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:«1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη από¬φαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφάλειας Ναυσι¬πλοΐας ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Επιθεωρή¬σεως Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή του Προϊσταμένου της Λιμε¬νικής ή Προξενικής Αρχής, πρόστιμο τριακοσίων ευρώ έ¬ως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Υπόχρεοι για την κατα¬βολή τoυ προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκλη¬ρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στον πλοιοκτήτη ή οποιονδήποτε άλλον τρίτο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής κενού σκάφους, στον οποίο ο πλοιοκτήτης έχει αναθέσει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον Κώδικα ISM, πρόστιμο χιλίων έως εκατό χιλιάδων ευρώ».
 
1 σχόλια.