Οδικές μεταφορές
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 41: Αρμοδιότητες των Περιφερειών

1. Οι Περιφέρειες υποβάλλουν στην Ρυθμιστική Αρχή τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από σχετική μελέτη, με το λεπτομερή σχεδιασμό των δικτύων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών εντός των γεωγραφικών τους ορίων καθώς και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις γραμμές του δικτύου αναλυτικά.2. Οι Περιφέρεις έχουν την υποχρέωση μέχρι την 31.12.2014 να υποβάλλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών.3. Οι Περιφέρειες έχουν και τις εξής αρμοδιότητες :- εποπτεύουν την καλή λειτουργία των υπεραστικών γραμμών, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους- συλλέγουν τα στοιχεία λειτουργίας των γραμμών, σύμφωνα με την τυποποίηση, τις οδηγίες και τη συχνότητα που θα έχουν καθορισθεί από την Ρυθμιστική Αρχή, και υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις- διενεργούν μετρήσεις για την αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των επιβατών και της αποτελεσματικότητας παροχής υπηρεσιών, με εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων- επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις στους αναδόχους- εισηγούνται στην Ρυθμιστική Αρχή τροποποιήσεις στη λειτουργία του συστήματος που κρίνουν αναγκαίες
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 42: Κατάργηση διάταξης

Το έκτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 3891/2010 καταργείται
 
1 σχόλια.
 

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις άρθρων 28 του Ν. 3891/2010

1. Το άρθρο 28 τροποποιείται ως ακολούθως:1. Η παρ. 6 τροποποιείται ως εξής:«Η Ρ.Α.Χ.Μ. επιλαμβάνεται των διαφορών που ανακύπτουν για θέματα της αρμοδιότητάς της και εκδίδει δεσμευτική για τα μέρη απόφαση εντός το πολύ δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτήν όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ.».2. Η παρ. 9 τροποποιείται ως ακολούθως:«Επεξεργάζεται και προτείνει νομοθετικό πλαίσιο στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα αρμοδιότητάς της».3. Μετά την παρ. 17 προστίθενται παρ. 18, 19, 20 και 21 ως ακολούθως:«18. Διενεργεί ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο.19. Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.20. Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητές της.21. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και την εποπτεία της εφαρμογής της κοινής συμφωνίας του άρθρου 14 παράγραφοι 3 έως 5 του Π.Δ. 41/2005 μεταξύ του Διαχειριστή Υποδομής και του Δημοσίου». 2. Το άρθρο 29 του Ν. 3891/2010 τροποποιείται ως ακολούθως :1. Οι παρ. 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:«1. Ο προϋπολογισμός της Ρ.Α.Χ.Μ. εγγράφεται υπό ίδιο φορέα στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Χ.Μ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών της, εισηγείται τον προϋπολογισμό της στον Υπουργό Οικονομικών.2. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Ρ.Α.Χ.Μ. Τα στοιχεία αυτά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους κοινοποιούνται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Χ.Μ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Χ.Μ., καθορίζονται υπέρ της Ρ.Α.Χ.Μ. ως πόροι, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ανταποδοτικά τέλη επί των εσόδων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων από πάσης φύσεως μεταφορές, καθώς και επί των εσόδων διαχειριστή υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, υπολογιζόμενα ως ποσοστό επί των κομίστρων ή τελών χρήσης της υποδομής, κατά περίπτωση, ή με άλλο τρόπο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος των τελών, τα όργανα, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».2. Μετά την παρ. 3 προστίθενται παρ. 4, 5, 6 και 7 ως ακολούθως:«4. Στους πόρους της Ρ.Α.Χ.Μ. περιλαμβάνονται, επίσης, τα ποσά που εισπράττονται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτον ως χρηματική ποινή ή δικαστικό πρόστιμο σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, καθώς και τα πρόστιμα που η Ρ.Α.Χ.Μ. επιβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος. Στην Ρ.Α.Χ.Μ. αποδίδεται και περιέρχεται κάθε άλλο ποσό, που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως επιδοτήσεις προγραμμάτων κλπ.5. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Ρ.Α.Χ.Μ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής, την διαχείριση των οποίων έχει η Ρ.Α.Χ.Μ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.6. Αν από την οικονομική διαχείριση της Ρ.Α.Χ.Μ., εκάστου έτους, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,. Το αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το υπόλοιπο ποσοστό, που παραμένει στην Ρ.Α.Χ.Μ., μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της.7. Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ρ.Α.Χ.Μ. καθορίζεται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Χ.Μ., η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 25 του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει».3. Το άρθρο 31 παράγραφος 1, εδάφιο α του Ν. 3891/2010 τροποποιείται ως εξής:«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 1. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Χ.Μ., θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.»4. Το άρθρο 32 του Ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:«Διοικητικές Κυρώσεις1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, της σχετικής σιδηροδρομικής νομοθεσίας, των συστάσεων για συμμόρφωση της Ρ.Α.Χ.Μ., των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό αίτημά της, η Ρ.Α.Χ.Μ. κοινοποιεί στο υπαίτιο πρόσωπο την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει την δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης ή/και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.2. Η Ρ.Α.Χ.Μ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, να απαιτήσει την παύση της παράβασης, είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:α) Σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής προστίμων σε περίπτωση υποτροπής.β) Πρόστιμο από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών του υπαίτιου κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση.3. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου και των όρων χορήγησης των προβλεπομένων αδειών, η Ρ.Α.Χ.Μ. μπορεί να αναστέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρ.Α.Χ.Μ. μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η Ρ.Α.Σ δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στο Ν. 3959/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις.5. Η απόφαση της Ρ.Α.Χ.Μ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ρ.Α.Χ.Μ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.6. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Χ.Μ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Χ.Μ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης σιδηροδρομικής νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς των σιδηροδρόμων, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η απόφαση της Ρ.Α.Χ.Μ. περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία λήψεως προσωρινών μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται στη συνέχεια δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ή με την οριστική της απόφαση, η Ρ.Α.Χ.Μ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Τα προσωρινά μέτρα της Ρ.Α.Χ.Μ. έχουν ισχύ μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες.8. Τα ανωτέρω πρόστιμα, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στο όνομα και για λογαριασμό της Ρ.Α.Χ.Μ. και αποδίδονται σε αυτήν. Η Ρ.Α.Χ.Μ. μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις». 5. Το άρθρο 33 παράγραφος 2 του Ν. 3891/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:«Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στο όνομα και για λογαριασμό της Ρ.Α.Χ.Μ. και αποδίδονται σε αυτήν». 1. Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:« 3. Η Ρ.Α.Χ.Μ. μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος». 6. Το άρθρο 34 του Ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« Ένδικα βοηθήματα1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ., με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ., εκτός εάν, μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών, που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Χ.Μ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση στην Ρ.Α.Χ.Μ. ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.5. Η Ρ.Α.Χ.Μ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, καθώς και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος». 7. Μετά το άρθρο 34 του Ν. 3891/2010 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:«Άρθρο 34Α«Προσθήκη και τροποποίηση διατάξεων1. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:«21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης».2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:1. Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών».2. Στο Κεφάλαιο ΙΧ του π.δ. 41/2005 με τίτλο «Άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων» κάθε αναφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται με «Φορέα Χορήγησης Άδειας».3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στον Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Χερσαίων Μεταφορών.4. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40 Α’) δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.5. Προστίθεται νέο άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως:«Άρθρο 47ΑΠοινικές Κυρώσεις1. Όποιος χρησιμοποιεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.2. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης της προηγούμενης παραγράφου».
 
0 σχόλια.
 

Άρθρο 44: Ισχύς του νόμου

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
0 σχόλια.