ΚΥΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 06: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
0 σχόλια.