Χορήγηση αδειών διάθεσης βιοκαυσίμων
some_text
some_text
some_text

Άρθρο 01:

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής :«η) Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 και 9 του Παραρτήματος 9.» 2. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:«8. Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων: δέκα (10) έτη» 3. Μετά το άρθρο 19 προστίθεται νέο άρθρο 19Α, ως εξής: Άρθρο 19ΑΕιδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων 1. Kατά τη διάρκεια της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:(α) Εφόσον είναι Νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτει ενεργές συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των συμβάσεων αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών οφείλει να υποβάλει νέες συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας. (β) Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση Βιοκαυσίμων και Βιορευστών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.(γ) Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.(δ) Να εμφανίζει διακριτά στους λογαριασμούς του τα έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγματα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών:πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους.(ε) Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και τον αριθμό της άδειας του ν. 3054/2002 του παραλήπτη, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται σε Τελικό Καταναλωτή.2.Στην απόφαση χορήγησης Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων αναγράφεται τουλάχιστον:(α) Η ιδιότητα του κατόχου της άδειας (κάτοχος μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων ή/και βιορευστών ή συμβαλλόμενος με μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων ή/και βιορευστών).(β) Το είδος βιοκαυσίμου ή/και βιορευστού για το οποίο χορηγείται η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων.(γ) Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, σε περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών.» 4. Μετά το Παράρτημα 8 προστίθεται Παράρτημα 9, ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9» Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Διάθεσης ΒιοκαυσίμωνΜέρος Α – Στοιχεία αιτούντος1 Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.2 Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:(α) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.(β) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).(γ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ανωτέρω ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.(δ) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή εταιρεία αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:(α) Αντίγραφο της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχώρισής τους στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.(β) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών, εκδοθέν εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.(γ) ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (α) αναφερόμενων εγγράφων.Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Συλλογική Αγροτική Οργάνωση (ΣΑΟ):(α) Βεβαίωση από την αρμόδια Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 3 του ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α΄210/2011) για την εγγραφή της Συλλογικής Αγροτικής Οργάνωσης ως «ενεργής», στο Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Οργανώσεων και την κατηγορία στην οποία αυτή ανήκει κατά το άρθρο 1 του ν.4015/2011 και σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 35599/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2634/2011).Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου διμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.(β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό της αιτούσης Συλλογικής Αγροτικής Οργάνωσης θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.(γ) Αν η αιτούσα υπάγεται στην κατηγορία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (ΑΕΣ), τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2Α του παρόντος Παραρτήματος.3 Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις:(α) Αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και των νομίμων εκπροσώπων αυτής, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.(β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.(γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος, εκδοθείσες εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Ειδικά για την περίπτωση που η έδρα του αιτούντα βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, η αναζήτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.4 Α. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών εγκατεστημένη εντός της ελληνικής επικράτειας:(α) Άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 όπως ισχύει. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, προσκομίζεται συμπληρωματικά η άδεια εγκατάστασης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια λειτουργίας, όποια εκ των δύο αναγράφει τη δυναμικότητα.(β) Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών βρίσκεται σε ισχύ, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Β. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που κατέχουν μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:(α) Η αντίστοιχη, για το οικείο δίκαιο του εν λόγω κράτους, άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφεται η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, προσκομίζονται συμπληρωματικά επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα.(β) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών βρίσκεται σε ισχύ, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.(γ) Βεβαίωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.Γ. Σε περίπτωση νομικών προσώπων που έχουν συμβληθεί με μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:(α) Συμβάσεις αγοράς Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας .(β) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών: επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών βρίσκεται σε ισχύ, εκδοθείσα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μέρος Β – Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων 5 Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από την οποία να προκύπτει η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.6 Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος που αφορά η αίτηση, για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον:(α) Τις προβλεπόμενες πωλήσεις Βιοκαυσίμων ή/και Βιορευστών, ανά είδος προϊόντος και ανά κατηγορία πελάτη/παραλήπτη, καθώς και τις προβλεπόμενες εξαγωγές.(β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας, ταξινομημένου σε σταθερά και μεταβλητό κόστος, καθώς και εσόδων από πωλήσεις, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία.(γ) Συνοπτικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόμενη ταμειακή ροή, αναλυμένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών.(δ) Αναλυτικά στοιχεία για τις σημαντικού ύψους προβλεπόμενες επενδύσεις του αιτούντος.(ε) Προτεινόμενη δομή του κεφαλαίου και προβλεπόμενος τρόπος και πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων.7 Σχεδιασμός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με τους όρους πρόσβασης τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 3054/2002. Μέρος Γ – Δηλώσεις και άλλα συνοδευτικά έγγραφα8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.9 Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.
 
6 σχόλια.