Καθορισμός κριτηρίων και Κατανομής Βιοντίζελ
some_text
some_text
some_text