Λευκή Βίβλος
some_text
some_text
some_text

Επιτελική Σύνοψη-Εισαγωγή

Κατεβάστε την Ενότητα ‘Επιτελική Σύνοψη – Εισαγωγή‘ (*.pdf)
 
35 σχόλια.
 

Αρμοδιότητες

Κατεβάστε την Ενότητα  ‘Αρμοδιότητες‘ (*.pdf) Ερωτήσεις προς διαβούλευση
 
42 σχόλια.
 

Διαδικασίες και ρυθμιστική παραγωγή και δομές

Κατεβάστε την Ενότητα ’Διαδικασίες και ρυθμιστική παραγωγή και δομές‘ (*.pdf) Ερωτήσεις προς διαβούλευση
 
24 σχόλια.
 

Δομές συντονισμού

Κατεβάστε την Ενότητα ‘Δομές συντονισμού‘ (*.pdf) Ερωτήσεις προς διαβούλευση
 
16 σχόλια.
 

Υποδομές – ΤΠΕ

Κατεβάστε την Ενότητα ‘Υποδομές – ΤΠΕ‘ (*.pdf) Ερωτήσεις προς διαβούλευση
 
29 σχόλια.