Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γεώργιος Κακαράντζας
Διαβάζοντας το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος για την ένταξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) μου γεννήθηκαν κάποια εύλογα ερωτήματα:1) Γιατί το νομοσχέδιο το οποίο αφορά ερευνητικούς-ακαδημαϊκούς οργανισμούς συντάσσεται και κατατίθεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρακάμπτοντας κάθε μορφή ακαδημαϊκής δεοντολογίας που πρέπει να διέπει τέτοιες ενέργειες;2) Γιατί το άρθρο 4 του νομοσχέδιου προάγει την ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων του ίδιου οργανισμού δίνοντας σε ένα από τα Ινστιτούτα του την δυνατότητα να έχει παραπάνω αντιπροσώπους στην διοίκηση; Νομίζω είναι αυτονόητο ότι κάθε νόμος πρέπει πρωταρχικά να προάγει την ισότητα μεταξύ των πολιτών σε ένα κράτος δικαίου.3) Γιατί πρέπει να αλλάξει το όνομα του ΕΙΕ το οποίο μέχρι τώρα κάλυπτε για πολλές δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία ινστιτούτα με πολύ-θεματικό χαρακτήρα; Η προσθήκη «Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών» στο όνομα ΕΙΕ αποτελεί πλεονασμό και εισάγει μια πολυπλοκότητα στην ονομασία χωρίς να διαφαίνεται άμεσα κάποιο πρακτικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα.Θέλω να πιστεύω ότι τελικά το πνεύμα της λογικής και του δικαίου θα επικρατήσει. Γεώργιος ΚακαράντζαςΕντεταλμένος Ερευνητής ΙΘΦΧ ΕΙΕ