Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ρόδη Κράτσα
Θεωρώ πως η προτεινόμενη συγχώνευση θα υποβαθμίσει το ρόλο και τη σημασία λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Ε., σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η κοινωνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάλυση, την αποτύπωση των συνεπειών της κρίσης στην ελληνική κοινωνία και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων κσι ιδεών για την αντιμετώπιση της. Η υψηλότατη ανεργία, η εξάπλωση της φτώχειας και η αξιοσημείωτη αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η εγκληματικότητα, η απαισιοδοξία είναι φαινόμενα προς ειδική έρευνα. Το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει πως συγχωνεύσεις οργανισμών χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση ουσιαστικά αποδυναμώνουν τους συγχωνευόμενους οργανισμούς. Ελπίζω πως θα υπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση των αναγκών και στοχευμένη αντιστάθμιση των συνεπειών. Ως κοινωνιολόγος, αποδίδω μεγάλη σημασία στο ρόλο της έρευνας για τη χώρα μας και ως πολιτικός θεωρώ απαραίτητα τα επιστημονικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής. Ρόδη Κράτσα,ΕυρωβουλευτήςΑντιπρόεδρος Ε.Κ. 2007-2012
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η συγχώνευση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει λάβει υπόψη της -κατά τη γνώμη μου- ΜΟΝΟΝ τους φορείς διαχείρισης που υφίστανται. Μέσα στο 2013 όμως, λήγει η καταληκτική ημερομηνία για τη σύσταση των Φορέων Διαχείρισης των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. Έχω την άποψη ότι θα πρέπει να προστεθεί κάπου ότι στο Φορέα Διαχείρισης που δημιουργείται θα ενταχθούν και οι Φορείς του δικτύου NATURA 2000 ή να προβλεφθεί ένας Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ανά Νομαρχιακή Ενότητα.
 
 
Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευομενων Περιοχών
Το άρθρο 10 του προτεινόμενου νομοσχεδίου έχει κριθεί αρνητικά από πλήθος εμπλεκόμενων φορέων, πολιτικά κόμματα, αλλά και στελέχη των υπηρεσιών του αρμόδιου ΥΠΕΚΑ (ενδεικτικά έγγραφο Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Α.Π. Οικ. 40836 / 1874 της 17-8-2012). Το Δίκτυο Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έχει ήδη διατυπώσει πλήθος προτάσεων για τον εξορθολογισμό του εθνικού δικτύου το οποίο αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000. Οι απόψεις αυτές διατυπώθηκαν με την ιδιότητα των προέδρων ως ειδικών επιστημόνων, ιδιότητα που μας έκανε επιλέξιμους για τις θέσεις αυτές. Στις θέσεις αυτές συμπίπτουμε εν πολλοίς και συνεπώς συντασσόμαστε τόσο με την, επιστημονικά τεκμηριωμένη, πρόταση της Επιτροπής Φύση 2000 όπως αυτή έχει κατατεθεί από το Νοέμβριο 2011 σε ότι αφορά στον τρόπο οργάνωσης του εθνικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών όσο και με την κριτική επί του άρθρου η οποία διατυπώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Με το σκεπτικό αυτό δεν μπορούμε παρά να προτείνουμε τη χωρίς όρους απόσυρση του άρθρου 10 από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Άμεση έναρξη διαβουλεύσεων επί των κειμένων της Επιτροπής Φύση 2000.