Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αντρέας Γεωργίου
Αν ολοκληρωθεί αυτή συγχώνευση, πλέον το σύνολο της διακίνησης και εμπορίου τροφίμων της χώρας (λαχανικών, κρέατος και ψαριών) θα είναι απλώς μία και μόνο ελλειματική ΔΕΚΟ, που θα μπορεί να αγοράσει ο όποιος ξένος “επενδυτής” σε συμφέρουσα εννοείται τιμή. Ο Κίσινγκερ ήταν σαφής όταν είπε ότι “ο έλεγχος της τροφής είναι όπλο”, για να δούμε έχουν σχέση αυτά τα δύο γεγονότα μεταξύ τους…
 
 
Σωματείο εργαζομένων Προνοιακών Ιδρυμάτων Νομού Φλώρινας
Στη & 1 του άρθρου 11 αναφέρεται ότι τα νεα ν.π.δ.δ εδρεύουν στην αντίστοιχη έδρα κάθε περιφέρειας. Στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει μια Μ.Κ.Φ η οποία βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Ως εκ τούτου η έδρα του ν.π.δ.δ θεωρούμε πρακτικό, χρήσιμο και αποτελεσματικό να βρίσκεται στη Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 
 
Δήμος Γρεβενών, Δημοσθένης Κουπτσίδης
Το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου αποτελεί ήδη προϊόν «συγχώνευσης» των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου (Βάλια Κάλντα) με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας χερσαίας Προστατευόμενης Περιοχής με έκταση που προσεγγίζει τα 2.000.000 στρέμματα. Τα πολλαπλά προβλήματα και αρρυθμίες από την πρώτη αυτή συγχώνευση έχουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί, με επίπονη όμως προσπάθεια, προσεκτική και ισορροπημένη λειτουργία και δράση του Φ.Δ.Η συγχώνευση του Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου με τον Φ.Δ. Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου θα έχει ως αποτέλεσμα το νέο σχήμα να έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διοίκηση μιας τεράστιας έκτασης που θα προσεγγίζει τα 3.000.000 στρέμματα, αποτελούμενα αποκλειστικά από ορεινές εκτάσεις με έντονη γεωμορφολογία και δύσκολη πρόσβαση, χωρίς όμως να αποτελούν γεωγραφική και οικολογική συνέχεια.Σε ό,τι αφορά στο νέο διοικητικό σχήμα, η χωρική αρμοδιότητά του θα εκτείνεται σε τρεις διοικητικές Περιφέρειες – Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας – καθιστώντας την λειτουργία, αλλά και την τοπική εκπροσώπηση σε αυτό, ιδιαιτέρως προβληματική. Η δε σύγκληση του ΔΣ και δημιουργία απαρτίας θα αποτελεί τιτάνιο έργο για τον εκάστοτε Πρόεδρο.Η μεταφορά της έδρας του νέου σχήματος θα τροφοδοτήσει την νέα έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας των Γρεβενών (όπου έχει οριστεί η έδρα του Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου) με αποτέλεσμα την μείωση της κοινωνικής αποδοχής του νέου σχήματος με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής. Παλαιότερα προβλήματα και εντάσεις για το θέμα αυτό έχουν σήμερα αμβλυνθεί.Ο Δήμος Γρεβενών, μέσω και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του, που αποτελούν μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες με τον Φορέα Διαχείρισης με τελευταία την κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα LIFE για δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της καφέ αρκούδας, με κάλυψη της ιδίας συμμετοχής χρηματοδότησης από το Δήμο. Εάν η συγχώνευση προχωρήσει θα δημιουργηθούν πολλά ζητήματα για την συγκεκριμένη πρόταση, αλλά και για το σύνολο των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου μέχρι το τέλος του 2015.Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα σ΄ αυτή τη χρονική στιγμή θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η προτεινόμενη συγχώνευση και ο Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, αφού ο προγραμματισμός και η χρηματοδότηση των δράσεών του είναι εξασφαλισμένη.Προτείνουμε ως εναλλακτική λύση να γίνει συγχώνευση φορέων μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.
 
 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κοζάνη 8/10/2012Αρ. Πρωτ. 86794/3066Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περιοχή ΖΕΠΤαχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη ΠΡΟΣ: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔημόσια Διαβούλευση του ΥΔΜΕΔ επί σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».Τηλέφωνο : 2461052610-3Fax : 2461052614Email :info@pdm.gov.gr Θέμα: Παρατηρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του ΥΔΜΕΔ αναφορικά με την κατάργηση και συγχώνευση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Η βεβιασμένη και η εκ του προχείρου συγχώνευση-κατάργηση φορέων επιφορτισμένων με τη διαχείριση προστατευομένων περιοχών, θέτει σε καθεστώς καθυστέρησης και οπισθοδρόμησης, σημαντικότατες περιβαλλοντικές κατακτήσεις, οι οποίες επιτεύχθηκαν την τελευταία δεκαετία στην Χώρα μας.Οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις δεν εδράζονται σε τεκμηριωμένη προσέγγιση με βάση μια ολοκληρωμένη οικολογική διαχειριστική πρακτική, αλλά αναδεικνύουν μια ισχυρή συγκεντρωτική τάση, η οποία ουδόλως εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήματος.Επιπλέον, τελεί υπό αμφισβήτηση το επιχείρημα της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων δεδομένου ότι τα διοικητικά συμβούλια των εν λόγω φορέων είναι μη αμειβόμενα, ενώ οι περισσότερες δράσεις τους χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά ή ανταγωνιστικά Προγράμματα και δεν δεσμεύουν πόρους από τον τακτικό προϋπολογισμό.Ιδιαίτερα για τη Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια με σημαντικότατο οικολογικό απόθεμα, οι προαναφερόμενες εξελίξεις καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο, τόσο στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των συγκριτικών μας αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων, όσο και της εμπέδωσης μιας ισχυρής περιβαλλοντικής διαχειριστικής δομής σε επίπεδο αιρετής περιφέρειας.Πρωτίστως οι δράσεις ανάδειξης, προστασίας και αξιοποίησης του οικολογικού πλούτου απαιτούν τη συνδρομή και κινητοποίηση του συνολικού Κοινωνικού Κεφαλαίου της περιοχής αναφοράς. Αυτούς αφορά και σε αυτούς απευθύνεται. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίαρχα όταν το φυσικό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας συλλογικής, ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας.Εν κατακλείδι, όσον αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτείνουμε οι Εθνικοί της Δρυμοί και οι Υγρότοποί της, (Εθνικός Δρυμός Πίνδου, Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, Υγροβιότοπος Λίμνης Καστοριάς), να αποτελέσουν έναν φορέα διαχείρισης, του οποίου οι διαχειριστικές αρμοδιότητες να εκχωρηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι και ο φυσικός τους χώρος, με ξεκάθαρους στόχους και οριοθετημένες ευθύνες για την αποτελεσματικότερη και καλύτερη διαχείρισή τους. O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κ. Δακής