Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστάσιος Μαράς
Ανεξάρτητα από τη νέα διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού να διατηρηθεί η χρήση του λογότυπου του ΕΛΟΤ, το οποίο για την Ελλάδα είναι αντίστοιχο του ISO. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχουν παρανοήσεις και προβλήματα εξαιτίας της μειωμένης αναγνωρισιμότητας του νέου λογότυπου.
 
 
Κυπριανίδου Πατρίτσια
Συμφωνώ απολύτως για την αναγκαιότητα απόσυρσης του Άρθρου 7 επιφυλασσόμενη για τη διαδικασία διαβούλευσης και διατηρώντας όλες τις νόμιμες επιφυλάξεις λόγω του θεσμικά απαράδεκτου τρόπου με τον οποίο επιχειρούνται συγχωνεύσεις ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, καταστρατηγώντας το πνεύμα και διατάξεις του εν ισχύ Ν.1514/85. Πατρίτσια ΚυπριανίδουΕκπρόσωπος Τεχνικών & Διοικητικών Υπαλλήλων στο Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος’
 
 
Αγγέλου Μ.
Κατά την προηγούμενη διαβούλευση για την Α’ Φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού, η οποία υλοποιήθηκε με Υπουργό Παιδείας την κ. Διαμαντοπούλου (και κατά την οποία τα 56 Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ περιορίστηκαν σε 31) τα εναλλακτικά σενάρια για το ΚΕΤΕΑΘ ήταν 2 (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1120). Συνένωση των (τότε) υπαρχόντων θεματικών Ινστιτούτων του ΚΕΤΑΘ σε ένα, ή συγχώνευση των (τότε) υπαρχόντων Ινστιτούτων του ΚΕΤΑΘ και των δραστηριοτήτων τους στα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ. Και ενώ πραγματοποιήθηκε το 1ο σενάριο (μόλις το Φεβρουάριο του 2012) και τα τέσσερα θεματικά Ινστιτούτα του ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύτηκαν σε ένα πολυθεματικό Ινστιτούτο, με έντονα περιφερειακό χαρακτήρα, τώρα επιχειρείται (από τους συντάκτες του παρόντος Άρθρου) να εφαρμοστεί και το 2ο σενάριο επί του 1ου, δημιουργώντας ένα ΜΟΡΦΩΜΑ Ερευνητικού Κέντρου ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΟΝΙΚΑ!!! Αυτό διότι το νέο μόρφωμα θα περιέχει θεματικά Ινστιτούτα (αυτά του ΕΚΕΤΑ) και ένα επιπλέον πολυθεματικό Ινστιτούτο (ΚΕΤΕΑΘ), με γεωγραφικό προσδιορισμό και αντικείμενα που αποτελούν επίσης αντικείμενο των μονοθεματικών Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ… Το Ινστιτούτο Θεσσαλίας λοιπόν, μετά τη συγχώνευσή του με το ΕΚΕΤΑ θα ανταγωνίζεται (κατά περίπτωση και πάντα μέσα στο ίδιο Κέντρο) με το εκάστοτε θεματικό Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ για ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο, αφού η αξιολόγηση γίνεται ανά ινστιτούτο και όλα τα ινστιτούτα πρέπει να δείξουν ερευνητικό έργο (βέβαια το ποιος θα ‘κερδίσει’ σε αυτόν τον ανταγωνισμό, με την πλειοψηφία στη διοίκηση του νέου Κέντρου να ανήκει στο ΕΚΕΤΑ, είναι μάλλον προφανές…). Πρόταση 1: Το Άρθρο 7 του παρόντος νομοσχεδίου πρέπει να απαλειφθεί, καθώς καταργεί στην πραγματικότητα ένα νέο, μικρό, αλλά ιδιαίτερα παραγωγικό περιφερειακό ερευνητικό κέντρο (ΚΕΤΕΑΘ) που κοστίζει ελάχιστα στο Κράτος και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Πρόταση 2: Να σταματήσει γενικώς η (κατά)χρηση εναλλακτικών σεναρίων ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ που ανασύρονται από σκονισμένα συρτάρια Υπουργείων, με στόχο την επίδειξη άμεσου έργου στην τρόικα, και τα ερευνητικά κέντρα επιτέλους να βοηθηθούν, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα, συνεισφέροντας στο έπακρο των δυνατοτήτων τους στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
 
 
ΠΒ
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα το τελευταίο διάστημα, απαιτεί να γίνουν προσαρμογές με στόχο να εξοικονομηθεί δημόσιο χρήμα.Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να γνωρίζω, με αριθμούς, ποιά θα είναι η εξοικονόμηση από τη συγχώνευση των δύο οργανισμών. Με ποιο τρόπο, οι αξιολογήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, και ήταν πολλές, οδήγησαν στο συμπέρασμα πως ένας παραγωγικός ερευνητικός πόλος της Θεσσαλίας πρέπει οπωσδήποτε να συγχωνευτεί με το ΕΚΕΤΑ και να μεταφερθεί και αυτός στο ένα από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα; Πρόκειται απλά για κινήσεις εντυπωσιασμού, ώστε να αποδειχθεί στους δανειστές μας πως γίνονται αλλαγές; Αυτές είναι οι αλλαγές που απαιτούνται; Να καταργούνται (ουσιαστικά) φορείς τηε περιφέρειας (στην προκειμένη περίπτωση), άσχετα αν αυτοί είναι παραγωγικοί ή όχι;Δε θα αναφερθώ στο προσωπικό κόστος του κάθε εργαζόμενου ή συνεργαζόμενου που πλήγεται από τέτοιες σπασμωδικές (έχω την εντύπωση) κινήσεις, αυτό ούτως ή άλλως φαίνεται να μην αφορά κανέναν, με ενδιαφέρει απλά να μάθω ποιο ακριβώς θα είναι το συμφέρον που θα αποκομμίσει το κράτος από τη συγκεκριμένη συγχώνευση και που θα βοηθήσει τη χώρα.
 
 
Βικτωρία
Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) λειτουργεί από το 2006 προσφέροντας πάντα στην έρευνα και την ανάπτυξη σε επίπεδο Θεσσαλίας, Ελλάδας, Ευρώπης και όχι μόνο, παράγοντας έρευνα, γνώση, αποτελέσματα εκμεταλλεύσιμα από τοπικούς φορείς, δημιουργώντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς, με βιομηχανίες, με τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση με επιστήμονες και μέλη ΔΕΠ αυτού, και φυσικά προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας σε αξιόλογα άτομα και επιστήμονες οι οποίοι έχουν συνειδητά επιλέξει να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους προσφέροντας το καλύτερο δυνατό στην επιστήμη τους αλλά και στην Θεσσαλία. Μετά από 6 χρόνια λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και έχοντας προσφέρει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα στην οικονομία και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, έχοντας διακριθεί, έχοντας περάσει από αξιολόγηση, όντας ένας προσοδοφόρος οργανισμός στηριζόμενος για την λειτουργία του στις χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού και όχι μόνο, μη επιβαρύνοντας ουσιαστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, δε μπορώ να κατανοήσω πως ξαφνικά αποκλείεται και απογυμνώνεται η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, μία τόσο σημαντική περιφέρεια, εντάσσοντας το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., και μάλιστα χωρίς να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα τα προαναφερθέντα καθώς επίσης και οι συνέπειες αυτής της ένταξης. Δε γίνεται σαφές και κατανοητό βάσει ποιών στοιχείων (οικονομικών ή/και μη) προχωρά μια τέτοια συγχώνευση και ένταξη του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α., και ουσιαστικά χωρίς να ληφθούν υπόψη κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτή η συγχώνευση δεν θα ωφελήσει το κράτος και την οικονομία κλίμακας. Η συγχώνευση αυτή εγείρει πολλά προβλήματα, όπως το ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποδυναμώνεται στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και πρακτικά ζητήματα όπως αυτά της Τύχης του προσωπικού που στελεχώνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., των τρεχόντων προγραμμάτων του, καθώς και των επιμέρους δραστηριοτήτων του. Θεωρώ πολύ άδικο να προχωρήσει η συγχώνευση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. με το Ε.Κ.Ε.ΤΑ.. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. στην Θεσσαλία ώστε να μπορεί να αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανάγκες της Θεσσαλίας και ουσιαστικά να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει απερίσπαστο το έργο του προς όφελος του τόπου και όχι μόνο, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια επιτυχώς. Δυστυχώς οι βεβιασμένες και μη εμπεριστατωμένες κινήσεις για δήθεν συγκερασμό ομοειδών οργανισμών για οικονομικό όφελος, χωρίς πουθενά να προσδιορίζεται τεκμηριωμένα ο σκοπός, δεν μπορούν παρά μόνο να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις πολλαπλές δράσεις του Κέντρου. Επίσης, αβεβαιότητα, δυσαρέσκεια και απογοήτευση σε όσους έχουν παλέψει και δουλέψει για να υλοποιηθεί αυτή η επιτυχημένη πρωτοβουλία λίγων Θεσσαλών, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε σε προηγούμενο σχόλιο, και σε όσους έχουν δουλέψει με μεράκι και όρεξη για να παράγουν έργο προς όφελος όλων.