Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης Κανάβας
1. Ως προς το προσωπικό : Μετά από αξιολόγηση, παραμονή των αρίστων. Οι επιτυχόντες της πρόσληψης με ΑΣΕΠ να μην εξαιρούνται από την αξιολόγηση. Μέσω του ΑΣΕΠ αξιοκρατικά προσλήφθηκαν. Το τι παράγουν είναι το ζητούμενο. Το πόσο αποτελεσματικοί και ποιοτικοί είναι στην εργασία τους, είναι το θέμα. όχι μόνο το πως προσλήφθηκαν. Βεβαίως, σε άλλες περιπτώσεις προσλήψεων από το παράθυρο… του νόμου ή κάποιου κανονισμού, το προσωπικό να απολυθεί παρ’ αυτά εκτός αν τεκμηριώνεται ειδικός τεχνικός, επιστημονικός ή άλλος κρίσιμος λόγος παραμονής.2. ως προς τους κανονισμούς και τους στόχους των νέων οργανισμών : ρητές αναφορές στο Νόμο, με στόχους σαφείς και ρεαλιστικούς και με κατευθύνσεις. Ευχαριστώ.
 
 
Αλέξανδρος Κάππος
Η πιθανότητα απόλυσης σε φορέα που κλείνει ή συγχωνεύεται ή της εγασιακής εφεδρείας δεν θα πρέπει να αφορά όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίοι και θα πρέπει να εξαιρούνται από όλα αυτά μιας και μπήκαν αξιοκρατικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά από έτη σπουδών και πλήθος τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.-