Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Δεδούσης
Κάθε σχόλιο για το άρθρο 9 του παρόντος Νόμου είναι δευτερεύον μπροστά στο γεγονός ότι (όπως επισημαίνεται από πολλούς) πρόκειται για μία πρόταση ενάντια στο Σύνταγμα της χώρας. Ο δρόμος που ανοίγεται με την ανάρτηση προς σχολιασμό και τη δρομολόγησή προς το Κοινοβούλιο μη συνταγματικά νόμιμων άρθρων είναι μάλλον επικίνδυνος για τους πολίτες της χώρας.Εξάλλου, το άρθρο 9 αντιμετωπίζει φορείς (ΕΚΚΕ και ΕΙΕ) με ιστορική πορεία και παράλληλη δράση στον τομέα της Έρευνας (όπου η χώρας μας στρέφεται σήμερα για να βρει ένα φως αισιοδοξίας και ανάπτυξης) χωρίς σεβασμό στις ιδιαιτερότητές τους και τη μακρόχρονη εξελικτική τους πορεία. Ενώ, οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους φορείς «εξαναγκάζονται» με πρωτότυπο τρόπο σε συνύπαρξη χωρίς ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας ή έστω «φιλοδοξίας». Το έργο τους και η επαγγελματική τους πορεία αντιμετωπίζονται χωρίς σεβασμό.Με αντισυνταγματικά άρθρα και μη ολιστικά σχεδιασμένες προτάσεις οι πολίτες λαμβάνουν το μήνυμα της δράσης ‘κατά παράβαση του νόμου’ και ‘κατά βούληση’. Με αυτό τον τρόπο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το άρθρο, αλλά και όλοι οι πολίτες δεν πείθονται για την υπεύθυνη πορεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς την πρόοδο και τη βιωσιμότητα του Ελληνικού κράτους. Συνεπώς, η κυβέρνηση χάνει σταδιακά κάθε υποστήριξη και διάθεση συλλογικής υπευθυνότητας των πολιτών. Υπό τις σημερινές συνθήκες αυτή η προοπτική φαντάζει εφιαλτική.Είναι ντροπή, οι φορείς του κράτους να διαλύουν τα ελάχιστα οχήματα που έχουν απομείνει στη χώρα μας για να δρομολογήσουν την οικονομική ανάκαμψη και κυρίως την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία εμπιστοσύνη κράτους-πολίτη.ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ….. ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ..Αποσύρετε, παρακαλώ, το άρθρο 9.
 
 
Γιώργος
Έτσι όπως διαμορφώνεται το άρθρο 15 οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου δεν πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν υποχρεωτικά σε άλλα ΝΠΙΔ. Διότι κανένα απο αυτά δεν πρόκειται να τα αφήσουν να ζητήσουν καινούργιες οργανικές θέσεις. Οπότε αναγκαστικά οι παραπάνω υπάλληλοι θα βγούν στην εφεδρεία δηλ. ουσιαστικά θα απολυθούν.Προτείνω οι εν λόγω υπάλληλοι να μεταταγούν υποχρεωτικά σε ΝΠΔΔ Ή σε Υπουργεία ή στις Περιφέρειες έιτε στου Δήμους. Μόνο έτσι δεν θα απολυθεί κανένας σύμφωνα με τις υποσχέσεις των τριών κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Διαφορετικά μας δουλεύου «ψιλό γαζί».
 
 
Stefano Schiaffino
TO WHOM IT MAY CONCERN I am seriously worried about the planned closure of the Center of Research Technology Thessaly (CERERETH). I recently attended the European Muscle Conference held in Rodos, where I presented a keynote lecture. This international meeting was organized by the head of Kinesiology Department of the Center of Research Technology Thessaly (CERERETH), Giorgos Sakkas, and by Christina Karatzaferi, also a member of CERERETH. The meeting was perfectly orhanized and was a great success. On this occasion I could appreciate the excellent research activity reported by the partecipating CERERETH groups, their active interactions with foreign research centers, the enthusiasm of the greek young researchers present at the meeting. I learned that they are supported by european grants and are active partners in EC networks. To create such efficient research groups requires a lot of time and effort, therefore it would be a wrong decision to destroy what has been built with great effort in many years. I do understand very well the situation in Greece because in Italy we have similar problems. Greek and italian goverments must cut expenses, no doubt. The problem is what to cut. I believe that our countries should ponder with great attention these decisions, and certainly should not cut good science and technology, because they represent our future, only by investing in good science we can hope to get out of the tunnel. The last point I want to make is that in my opinion good research centers should be spread throughout the territory and not only in a few selected places, say Rome and Milan in Italy, or Athens and Thessaloniki in Greece, because in this way they can act as a stimulus for local industry and start-up companies, as well as local universities, when present. For all these reasons I invite greek authorities to reconsider the decision to close the Center of Research Technology Thessaly (CERERETH). Stefano SchiaffinoProfessore Emeritus, University of Padova, ItalyGroup Leader, Venetian Institute of Molecular Medicine