Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ναταλία Σπυροπούλου
Το άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Νόμου χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και αποσπασματικότητα. Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα συνταγματικότητας και τα τεχνικά προβλήματα που έχουν αναφερθεί από άλλους σχολιαστές, θα ήθελα να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι παρότι έχει εξαγγελθεί και αναμένεται η συνολική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, με το άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Νόμου αποκόπτονται επιλεκτικά και χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση ερευνητικοί φορείς με πλούσια επιστημονική κληρονομιά και αναγνωρισιμότητα, όπως το ΕΚΚΕ και το ΕΙΕ, και εντάσσονται σε ένα Σχέδιο Νόμου που ουδεμία σχέση έχει με την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού. Το πρόσχημα της εξασφάλισης οικονομιών κλίμακας, το οποίο ουσιαστικά δεν προκύπτει από πουθενά, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του άρθρου 9 στο παρόν Σχέδιο Νόμου. Για το λόγο το άρθρο 9 θα πρέπει να αποσυρθεί. Ναταλία ΣπυροπούλουΕΛΕ Δ’, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 
 
Κατσίκη Β.
Η συγχώνευση που προτείνεται στο σχέδιο Νόμου είναι απαράδεκτα πρόχειρη, χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα, με κανένα απολύτως επιστημονικό όφελος για τον ερευνητικό ιστό, αντίθετα είναι εις βάρος του πολίτη λόγω υποβάθμισης του Κοινωνικού Αγαθού της Έρευνας. Ο στόχος φαίνεται να είναι μία τύποις μείωση της παρουσίας του Δημοσίου με ελάχιστο οικονομικό όφελος. Η προτεινόμενη συγχώνευση είναι μία συνέχεια των προηγούμενων συγχωνεύσεων των Ινστιτούτων –που επίσης έγινε χωρίς μελέτη- και η οποία προκάλεσε δυσλειτουργίες και αναστάτωση με οικονομικό κόστος υψηλότερο του οφέλους των 100.000 ευρώ (αν και παρουσιάζεται αναληθώς ότι απέφερε κέρδος 15πλάσιο…).Προκαλεί ερωτηματικά η επίσπευση των συγχωνεύσεων, δεδομένου ότι η αξιολόγηση των Ε.Κ. –σύμφωνα με την ΓΓΕΤ- θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους. Μάλιστα δεν υπάρχει γνωμάτευση του ΕΣΕΤ, ούτε έγκριση των Προέδρων των Ε.Κ. Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρεπει να γίνει κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και με στόχο τη βελτίωσή του και ΟΧΙ τη συρρίκνωσή του!ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑεπειδή οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις δεν είναι ορθολογικές, δεν έχουν σαφή κριτήρια, δεν έχουν επιστημονικό όφελος, δεν έχουν μελέτη σκοπιμότητας, δεν έχουν εμφανή οικονομικά οφέλη, είναι σε παράβαση Νόμου του Κράτους που προώθησε την έρευνα (Ν1514), άρρουν την μονιμότητα (αποτελώντας στην πράξη τη δοκιμή για την μετροπή των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ), υποβιβάζουν την έρευνα και τους ερευνητές, δημιουργούν παρά λύνουν προβλήματα και εν κατακλειδι ΔΕΝ προσφέρουν ΤΙΠΟΤΑ ΘΕΤΙΚΟ στην έρευνα και τους πολίτες, γιαυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 7 & 9.Κατσίκη Β.Α.ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
 
 
Γεώργιος Κακαράντζας
Διαβάζοντας το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος για την ένταξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) μου γεννήθηκαν κάποια εύλογα ερωτήματα:1) Γιατί το νομοσχέδιο το οποίο αφορά ερευνητικούς-ακαδημαϊκούς οργανισμούς συντάσσεται και κατατίθεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρακάμπτοντας κάθε μορφή ακαδημαϊκής δεοντολογίας που πρέπει να διέπει τέτοιες ενέργειες;2) Γιατί το άρθρο 4 του νομοσχέδιου προάγει την ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων του ίδιου οργανισμού δίνοντας σε ένα από τα Ινστιτούτα του την δυνατότητα να έχει παραπάνω αντιπροσώπους στην διοίκηση; Νομίζω είναι αυτονόητο ότι κάθε νόμος πρέπει πρωταρχικά να προάγει την ισότητα μεταξύ των πολιτών σε ένα κράτος δικαίου.3) Γιατί πρέπει να αλλάξει το όνομα του ΕΙΕ το οποίο μέχρι τώρα κάλυπτε για πολλές δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία ινστιτούτα με πολύ-θεματικό χαρακτήρα; Η προσθήκη «Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών» στο όνομα ΕΙΕ αποτελεί πλεονασμό και εισάγει μια πολυπλοκότητα στην ονομασία χωρίς να διαφαίνεται άμεσα κάποιο πρακτικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα.Θέλω να πιστεύω ότι τελικά το πνεύμα της λογικής και του δικαίου θα επικρατήσει. Γεώργιος ΚακαράντζαςΕντεταλμένος Ερευνητής ΙΘΦΧ ΕΙΕ
 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄ ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ΄΄
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ΄΄. Προτείνουμε, από την πλευρά του Σωματείου ατόμων με αναπηρίες Ζακύνθου ΄΄ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ΄΄, το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής:«Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Για το Δ.Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 
 
Γιώργος Κανδύλης
Στη σπουδή τους να τελειώνουν με αυτή τη φάση των πειραματισμών για τηδιάλυση της δημόσιας διοίκησης, οι συντάκτες του νομοσχεδίουπροβλέπουν, με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, την αυτοδίκαιη λήξη τηςθητείας του επί θητεία υπηρετούντος προσωπικού. Ενδεχομένως έχουν κατάνου τη θητεία των διευθυντών, ειδικών συμβούλων κλπ. Ξεχνούν όμως ότι «επί θητεία» υπηρετούν και οι ερευνητές Δ’ και Γ’βαθμίδας των ερευνητικών κέντρων, η εξέλιξη των οποίων γίνεται έπειτααπό διαδικασία κρίσης και σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες, όπωςπροβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.1514/85). Κινδυνεύουν νακαταργήσουν οργανικές θέσεις ερευνητών χωρίς να το καταλάβουν, κάτιαντίστοιχο με το να καταργούσαν σε μια νύχτα τις θέσεις των Λεκτόρωνκαι των Επίκουρων Καθηγητών στα Πανεπιστήμια. Εκτός βέβαια κι αν δεν πρόκειται για αβλεψία…Γιώργος ΚανδύληςΕρευνητής Δ ΕΚΚΕ