Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΕΝΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
 
 
Εργαζόμενοι Παιδόπολης Αλίμου
Άρθρο 11Διαφαίνεται στο συγκεκριμένο πλάνο ότι στόχος του εγχειρήματος είναι ο πλήρης αφανισμός του Τομέα της Πρόνοιας και όχι η περιστολή των δαπανών όπως κατ΄ ευφημισμόν παρουσιάζεται.Δεν έχει ληφθεί υπ΄ όψιν στη συγκεκριμένη πρόταση το μέγεθος και το εύρος του Πληθυσμού ευθύνης των υπό συζήτηση υπηρεσιών και κυρίως οι ιδιαιτερότητες του Τομέα Δράσης τους.Προτείνουμε αντ΄αυτού τη Στελέχωση των Υπηρεσιών βάσει του Τομέα Παροχής Υπηρεσιών δηλαδή διαχωρίζοντας αυστηρά τους τρεις Τομείς: Παιδική Προστασία Αποκατάσταση Χρόνια Πάσχοντες. Η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε δύσκολές συνθήκες (έτσι λειτουργεί το σύνολο των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας) και είναι ωφέλιμο για όλους τους Πολίτες να διασφαλίζονται και όχι να διαταράσσονται με το υποψήφιο Νομοσχέδιο.