Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Φ.ΓΚΑΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΘ Γ 17
Από την μετεγκατάστασή της το 1974 η λαχαναγορά Θεσσαλονίκης είναι έρμαιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Οι εγκαταστάσεις της είναι απαρχαιωμένες, οδικό δίκτυο μηδέν και από διοίκηση ακόμη χειρότερα. Η λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε μέχρι και το 1973 σε ιδιόκτητα καταστήματα. Με την υπόσχεση ότι τα καταστήματα στην νέα αγορά θα είναι επίσης ιδιόκτητα μετεγκαταστάθηκαν οι έμποροι στην νέα, περιμένοντας μέχρι και σήμερα να υπολοιηθεί η υπόσχεση. Πληρώνουμε ενοίκιο σε μια αγορά απαρχαιωμένη, χωρίς άδεια πολεοδομίας, χωρίς οδικό δίκτυο και από άποψης υγειονομικού ενδιαφέροντος άκρως επικίνδυνη. Οι έμποροι υποχρεώνονται να εξοπλίσουν τα καταστήματά τους αναλόγως των απαιτήσεων με δικά τους έξοδα και ενάντια στους κανονισμούς της Α.Ε. οι οποίοι είναι επίσης απαρχαιωμένοι. Η διοίκηση όπως και τα εμπλεκόμενα υπουργεία πάντοτε απών. Άκόμη και όταν κάποιοι πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν μια δεύτερη αγορά στην Βουλγαρία, φάνηκε ξεκάθαρα ότι λίγο πολύ ήθελαν να την κλείσουν. ΟΧΙ λοιπόν στην συγχώνευση της Α.Ε., αλλά άν θέλετε να είστε και στην επικαιρότητα, πουλήστε την στους εμπόρους της αγοράς που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι και θα δουν επιτέλους και ένα καλό.
 
 
Αναστάσιος Μαράς
Η Αγορά Θεσσαλονίκης να συγχωνευθεί στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ώστε να διατηρηθεί η έδρα στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην πόλη που εξυπηρετεί. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει καλύτερη εποπτεία, αμεσότητα αποφάσεων και οικονομία πόρων.
 
 
Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ30.7.2012 Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αισθάνεται οδύνη και εκφράζει την αποδοκιμασία της για την πρόσφατη απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την συγχώνευση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το μόνο που θεραπεύει αποκλειστικά τις κοινωνικές επιστήμες και γνωρίζει σε βάθος την ερευνητική δραστηριότητα και μακροχρόνια θεμελιώδη προσφορά του Κέντρου στις Κοινωνικές Επιστήμες. Θεωρούμε ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση γίνεται υπό το κράτος μιας βιαστικής και ανορθολογικής διάθεσης περικοπής δαπανών και υπηρεσιών. Ειδικότερα: 1. Δεν έχει ακόμη εκπονηθεί συνολική μελέτη και οργάνωση της έρευνας στην Ελλάδα, ώστε η συγκεκριμένη ενέργεια να συνδέεται με μία εθνική στρατηγική περί έρευνας. 2. Οι κοινωνικές επιστήμες διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογική έρευνα που διενεργείται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Οι συγχωνεύσεις κέντρων και υπηρεσιών για την λυσιτελέστερη και οικονομικότερη λειτουργία τους είναι απολύτως επιθυμητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, αυτό δεν επιτυγχάνεται, αφού ενώνονται δύο εντελώς διαφορετικές μονάδες, όπου απλώς η μία υπάγεται στην άλλη χωρίς καμία οικονομία κλίμακος. 4. Το ΕΚΚΕ παρέχει ερευνητικό έργο που δεν συνδέεται με καμία άλλη ερευνητική μονάδα από πλευράς αντικειμένου. Συνεπώς, το επιχείρημα περί ομοειδών αντικειμένων με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δεν ευσταθεί ούτε κατ’ ελάχιστον. 5. Η πρόταση αυτή πιθανόν να υποκρύπτει μία τάση συρρίκνωσης της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα. Κι αυτό σε μία περίοδο κρίσης θεσμών και αξιών, όπου οι κοινωνικές επιστήμες καλούνται να παράσχουν σημαντικότατο έργο για την αναδιοργάνωση του κράτους, της κοινωνίας και της οικονομίας. Κατόπιν των ανωτέρω η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να ανακαλέσει την σχεδιαζόμενη συγχώνευση και τελικώς υποβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Αντ’ αυτού προτείνει την διατήρηση της αυτοτέλειας του ΕΚΚΕ, την αναβάθμιση της κοινωνικής έρευνας και την σύνδεσή της με την πανεπιστημιακή παιδεία.
 
 
Θανάσης Καλαφάτης
Στο όνομα της περιστολής των δημοσίων δαπανών θυσιάζεται – εκτός των άλλων – η μακροχρόνια επένδυση πόρων που απαιτήθηκαν για να δημιουργηθεί και να λειτουργίσει η μεγαλύτερης εθνική δομή για την κοινωνική έρευνα στη χώρα – το ΕΚΚΕ. Εκφράζω την αντίθεσή μου σε κάθε νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί το ΕΚΚΕ και θα μετατρέπει όλη αυτή τη μακροχρόνια επένδυση σε άνευ αντικρύσματος σπατάλη. Θανάσης Καλαφάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 
 
Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ ΕΚ ΑΘΗΝΑ
Οι ερευνητές-ΕΛΕ του Ε.Κ «Αθηνά» θεωρούν αναγκαία την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη φάση θα γίνει αφού ολοκληρωθεί, μελετηθεί και αποτιμηθεί η πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ. Η δεύτερη φάση θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα, αφού γίνει η επεξεργασία των δεδομένων της πρώτης φάσης και αφού προηγουμένως έχει γίνει η αξιολόγηση του συνόλου των ΕΚ (εντός και εκτός ΓΓΕΤ) και των ΑΕΙ. Στόχος της αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι η ενδυνάμωση των ερευνητικών φορέων μέσω της ορθολογικής συγκέντρωσης δυνάμεων, και όχι μια απλή αριθμητική συγχώνευση μόνο για λόγους εντυπώσεων. Ένα από τα βασικά κριτήρια για τις όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να είναι και η συγκράτηση του νέου ερευνητικού δυναμικού της χώρας.Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι η αποσπασματική συγχώνευση ΕΚ χωρίς να έχουν καλυφθεί προηγουμένως οι όροι τους οποίους προαναφέραμε δεν πρόκειται να δημιουργήσει το αναγκαίο κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της πολιτείας, κλίμα το οποίο απαιτείται για να προχωρήσει μια τέτοιας μακράς πνοής μεταρρυθμιστική διαδικασία.