Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία-ΕΚΕ
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστά σοβαρό πλήγμα για την κοινότητα των Κοινωνικών Επιστημόνων. Η συγχωνευση του που υποκρύπτει και την κατάργηση του, αποτελεί μια αδιέξοδη κίνηση με μηδενικά –οικονομικά– αποτελέσματα και οφέλη.Η 50χρονη επιτυχής λειτουργία του EKKE σήμερα διακυβεύεται. Το ΕθνικόΕλληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία Το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών που αποτελεί το μοναδικό Ακαδημαϊκό Κέντρο για την κοινωνική έρευνα στη χώρα μας με διεθνή παρουσία και συμμετοχή σε πολλά και σημαντικά ερευνητικά έργα χάνει την αυτοτέλειά του.Αν και υπηρετεί με δυναμισμό την έρευνα εδώ και 50 χρόνια με τη συνεχή και σε βάθος ανάλυση των όψεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αναδύοντας τα καίρια κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα η πολιτεία το καταργεί.Επιχειρείται μια οργανωτική αναδιάταξη με το παρόν νόμο αλλά στην ουσία μεθοδεύεται η κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο και δημοσιονομικό όφελος.Επίσης με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά και δικαιώματα.Οι περισσότεροι πρωτοπόροι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι της Κοινωνιολογίας έχουν περάσει και ξεκινήσει από το ΕΚΚΕ, ενώ η δυνατότητα απασχόλησης πλέον νέων κοινωνιολόγων σε αυτό μηδενίζεται, οξύνοντας ακόμη πιο πολύ την ανεργία των νέων με εξειδίκευση και υψηλού επιπέδου σπουδές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας
 
 
Γιώργος Καρυδάκης
Η κατάργηση του ΤΔΠΕΑΕ θεωρείται θετική, όμως από τη στιγμή που οι Επιτροπές των έργων συντάσουν μελέτες και εκτελούν έργα αναστηλωτικά,τεχνικής φύσης,θα πρέπει να υπαχθούν στις αρμόδιες διευθύνσεις αναστήλωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.